Get Started. It's Free
or sign up with your email address
competizer by Mind Map: competizer

1. Funkcjonalność z poziomu organizatora konkursu

1.1. Zakładanie konkursu

1.1.1. Założenie nowego konkursu

1.1.2. Sklonowanie wcześniej założonego konkursu

1.2. Ustawienia konkursu

1.2.1. Timeline

1.2.1.1. Data i godzina rozpoczęcia, zakończenia konkursu oraz głosowania

1.2.1.2. Osobny timeline dla głosowania użytkowników i jurorów

1.2.1.3. Data i godzina ogłoszenia zwycięzców

1.2.1.4. Poszczególne etapy mogą przebiegać równocześnie

1.2.1.5. Możliwość testowego uruchomienia etapów poprzez zmianę timelinu

1.2.2. Prace konkursowe

1.2.2.1. Tekstowe

1.2.2.2. Fotograficzne/graficzne

1.2.2.2.1. Opcja importu zdjęć/prac graficznych poprzez FTP

1.2.2.3. Konkursy na najlepsze portfolio

1.2.2.4. 1 lub wiele kategorii

1.2.2.5. Ustawienia limitu wielkości prac konkursowych

1.2.3. Rodzaje głosowania

1.2.3.1. Przez przycisk "Głosuj"

1.2.3.1.1. Anonimowe lub tylko dla zalogowanych

1.2.3.1.2. Ograniczenia w ilości oddanych głosów na konkurs, kategorię, dzień lub godzinę, na IP użytkownika

1.2.3.2. Przez przycisk z Facebook'a "Lubię to"

1.2.3.3. Oddzielny panel dla jurorów, którzy oceniają wg skali 5 gwiazdkowej

1.2.3.4. Możliwość łączenia różnych rodzajów głosowania, w tym możliwość wyboru finalistów

1.2.3.5. Bez głosowania - wirtualna galeria

1.2.4. Opcje formularza rejestracyjnego

1.2.4.1. Rodzaje pól: pole tekstowe/email, texarea, checkbox, lista select, ukryte

1.2.4.2. Atrybuty pól: wymagane, publiczne, edytowalne, profilowe, zgoda na emailing, unikalne

1.2.4.3. Moment zbierania danych: rejestracja, przed dodaniem pracy konkursowej, po rejestracji na stronie profilu

1.2.4.4. Aktywacja pól platformowych wspólnych dla wszystkich konkursów

1.2.5. Domena

1.2.5.1. Dowolna osobna domena dla każdego konkursu: (np. twoj1konkurs.pl, twoj2konkurs.pl)

1.2.5.2. Wiele konkursów na jednej domenie: (np. twojadomena.pl/konkurs1, twojadomena.pl/konkurs2)

1.2.6. Zawartość i wygląd stron konkursowych

1.2.6.1. Wybór szablonu

1.2.6.2. Dowolne strony tekstowe

1.2.6.3. Dwupoziomowe menu główne

1.2.6.4. Edytowalny nagłówek, stopka, zawartość strony głównej

1.2.6.5. Ustawienia rozmiaru i pomniejszania zdjęć w konkursie fotograficznym

1.2.6.6. Widgety z najlepszymi/najnowszymi/innymi pracami konkursowymi

1.2.6.7. Własny design (przez import CSS)

1.2.6.8. Własny dowolny widget

1.2.6.9. Integracja z innym portalem

1.2.6.10. Meta tagi

1.2.7. Interakcja z mediami społecznościowymi

1.2.7.1. Głosowanie przez Facebook'a

1.2.7.2. Facebookowe komentarze

1.2.7.3. Dzielenie się i polecanie: FB, twitter, Google+ share, polecenia emailowe, inne przez Adthis

1.2.7.4. Konkurs jako Facebook application

1.2.7.5. Własny Facebook widget w konkursie

1.2.7.6. Dodatkowe "Lubię to" w galerii, w widgetach

1.2.8. Narzędzia marketingowe i opcje dla Sponsorów i Reklamodawców

1.2.8.1. Bannery

1.2.8.1.1. Na stronach konkursu, w aplikacji mobilnej, w mailingach

1.2.8.1.2. Ad server

1.2.8.2. Inne treści marketingowe (dedykowane strony, nagrody)

1.2.8.3. Integracja z portalem Sponsora

1.2.8.4. Import CSS

1.2.8.5. Kategoria Sponsorska

1.2.8.6. Pytanie Sponsorskie

1.2.8.7. Zbieranie danych użytkowników dla Sponsora

1.2.8.8. Strona i/lub mailing po rejestracji użytkownika

1.2.8.9. Strona wyświetlana użytkownikowi po dodaniu prac konkursowych

1.2.9. Własne statystyki Google Analytics lub inne

1.2.10. Komentowanie prac konkursowych

1.2.10.1. Facebookowe komentarze

1.2.10.2. Komentarze tradycyjne

1.2.10.2.1. Tylko dla zalogowanych lub dla wszystkich

1.2.10.2.2. Opcja pre-moderacji komentarzy

1.2.10.3. Bez komentarzy

1.2.11. Język konkursu

1.2.11.1. wybór języka dla tekstów systemowych spośród wielu dostępnych

1.2.11.2. Teksty związane z konkursem: tytuły, treść stron, nawigacja, etc. wprowadzanie na poziomie konkursu

1.3. Prowadzenie konkursu

1.3.1. Moderacja

1.3.1.1. Moderacja prac konkursowych

1.3.1.1.1. Ban użytkownika

1.3.1.1.2. Ban pracy konkursowej

1.3.1.1.3. Społeczne raportowanie prac do moderacji

1.3.1.2. Pre-moderacja prac konkursowych

1.3.1.3. Moderacja komentarzy

1.3.1.4. Dostępna wyszukiwarka

1.3.2. Wybór zwycięzców i wyróżnionych

1.3.2.1. Definiowana liczba zwycięzców i wyróżnionych (dla każdej kategorii osobno)

1.3.2.2. Wybór zwycięzców na podstawie głosów użytkowników, jurorów, "Lubię to" lub "share" na Facebooku, liczby wyświetleń, komentarzy, dodawania do ulubionych (lista prac z opcją "drag and drop")

1.3.2.3. Automatycznie generowany szablon strony zwycięzców

1.3.2.4. Opcja dziennych/tygodniowych wyróżnień

1.3.2.5. Opcja wyboru najlepszego portfolio (wg sumy głosów na wszystkie prace użytkownika)

1.3.3. Wbudowane narzędzia do promocji konkursów

1.3.3.1. Generator widgetów z najlepszymi/najnowszymi pracami

1.3.3.2. Mailingi

1.3.3.2.1. Do bazy użytkowników zbudowanej na competizerze

1.3.3.2.2. Do użytkowników konkursu

1.3.3.2.3. Szablony mailingów

1.3.3.2.4. Szablony mailingów systemowych

1.3.3.3. RSS

1.3.4. Download

1.3.4.1. Możliwość pobrania zdjęć konkursowych w pełnej rozdzielczości

1.3.4.2. Dane użytkowników jako CSV

1.3.4.3. Dostępna wyszukiwarka

1.3.5. Statystyki

1.3.5.1. Aktualna liczba uczestników i wszystkich zarejestrowanych, prac, komentarzy, głosów, Facebookowe "Lubię to"

1.3.5.2. Pozostałe statystyki na podstawie zaimplementowanego własnego zewnętrznego skryptu np. Google Analytics

1.4. Ustawienia platformy dotyczące wszystkich konkursów

1.4.1. Landing page

1.4.1.1. Do agregacji konkursów

1.4.1.2. Do przekierowań wg krajów (na podstawie IP użytkownika)

1.4.2. Baza danych plaftormowych użytkowników wspólnych dla wszystkich konkursów

1.4.2.1. Mailingi

1.4.2.2. Formularz UDC

1.4.3. Grupowanie konkursów

1.4.4. Własne szablony konkursów

1.5. Zarządzanie kontem

1.5.1. 2 poziomy dostępów: site admin (dostęp do wszystkich departamentów i konkursuów) i admin (dostęp do wybranych departamentów i konkursów)

1.5.2. Departamenty

1.5.3. Zakładanie kont jurorskich (z zaproszeniami)

1.5.4. Usuwanie konkursu

1.5.5. Lista wszystkich konkursów

2. Funkcjonalność z poziomu uczestnika konkursu

2.1. Uczestnictwo

2.1.1. Opcje rejestracji

2.1.1.1. Przez konto na Facebooku

2.1.1.2. Przez tradycyjny formularz rejestracyjny

2.1.1.3. Dla uczestników poprzednich konkursów przystąpienie do nowego konkursu przez logowanie

2.1.1.4. Opcjonalne zapamiętywanie hasła

2.1.1.5. Adres email nie jest konieczny do rejestracji

2.1.2. Prace konkursowe

2.1.2.1. Praca w konkursie fotograficznym składa się z: tytułu, opisu, tagów

2.1.2.2. Praca w konkursie tekstowym składa się z: tytułu i opisu

2.1.2.3. Wygodny upload wielu zdjęć na raz

2.1.2.4. Wybór kategorii konkursowej

2.1.3. Polecenie/promocja pracy konkursowej

2.1.3.1. FB, twitter, Google+ share, polecenia emailowe, inne przez Adthis

2.1.3.2. Stały adres pracy konkursowej i profilu użytkownika

2.1.3.3. Możliwość polecenia zaraz po uploadzie swojej pracy lub ze strony pracy konkursowej

2.1.4. Głosowanie

2.1.4.1. Tradycyjne przez przycisk "Głosuj"

2.1.4.2. Przez Facebookowe "Lubię to"

2.1.4.3. Rejestracja wymagana lub opcjonalna

2.1.5. Powiadomienia

2.1.5.1. Opcjonalny email po rejestracji

2.1.5.2. Dla zainteresowanych powiadomienia o nowych konkursach

2.1.5.3. Dla zainteresowanych mailing dot. przebiegu konkursu

2.1.5.4. RSS

2.1.6. Zarządzanie profilem

2.1.6.1. Edycja danych rejestracyjnych

2.1.6.2. Edycja danych profilowych

2.1.6.3. Usuwanie/edycja prac konkursowych

2.1.6.4. Odzyskiwanie lub zmiana hasła

2.1.7. Komentowanie

2.1.7.1. Facebookowe komentarze

2.1.7.2. Komentarze tradycyjne

2.1.7.3. Dla zalogowanych lub dla wszystkich

2.1.8. Zgłoszenie pracy konkursowerj do moderacji

2.2. Przeglądanie konkursu

2.2.1. Przeglądanie prac konkursowych

2.2.1.1. Galeria prac konkursowych sortowana wg najnowszych lub najlepszych prac, filtr wg kategorii

2.2.1.1.1. Galeria prac stronicowana lub automatycznie rozwijana przez AJAX

2.2.1.1.2. Prace konkursowe z podpisami lub bez

2.2.1.2. Wyświetlanie prac z innych konkursów (z tej samej grupy)

2.2.1.3. Widgety wyświetlające najlepsze lub najnowsze prace

2.2.1.4. Strona pracy konkursowej ze stałym adresem

2.2.1.4.1. Na stronie pracy konkursowej inne prace uczestnika

2.2.1.4.2. Możliwość komentowania

2.2.1.5. Prace ze wszystkich aktywnych konkursów na stronie profilu użytkownika

2.2.2. Wyszukiwanie

2.2.2.1. wg autora

2.2.2.2. wg tytułu pracy

2.2.2.3. wg tagów

2.2.3. Informacje o konkursie

2.2.3.1. Strona startowa

2.2.3.1.1. Opis

2.2.3.1.2. Video

2.2.3.1.3. Zjęcie/obrazek

2.2.3.1.4. Przyciski do wzięcia udziału w konkursie/głosowania wyświetlane automatycznie wg ustawionego przez organizatora timeline

2.2.3.2. Dowolne strony tekstowe

3. Dane techniczne

3.1. Prace konkursowe

3.1.1. Limit wielkości pracy konkursowej ustalany dla każdego konkursu

3.1.2. Format pracy w konkursie fotograficznym: JPG

3.1.3. Nielimitowana ilość prac konkursowych dla konkursu

3.1.4. Do 1,5 mln zdjęć w wysokiej rozdzielczości równocześnie przechowywanych dla danego konta

3.2. Cachowanie

3.2.1. Konkurs jest automatycznie cachowany, gdy znajduje się w nim ponad 50 prac konkursowych