ปฏิบัติการเคมีทั่วไป2 ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป2 ปฏิบัติการที่ 3 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีทั่วไป2        ปฏิบัติการที่ 3   สมดุลเคมี     (Chemical Equilibrium)   ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล

1. การทดลอง

1.1. นำสารละลาย 0.4 M CoCl2 มา 2.5 ลบ.ซม. ใส่ในขวดรูปชมพู่

1.2. เติมกรด HCl เข้มข้นลงไป 30 หยด เขย่าให้เข้ากัน

1.3. สารละลายที่ได้จะเป็นสีม่วง

1.4. แบ่งสารละลายสีม่วงใส่หลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละเท่าๆ กัน

1.5. หลอดที่ 1 นำไปแช่แข็ง

1.6. หลอดที่ 2 นำไปแช่ในนำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส

1.7. หลดที่ 3 วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

1.8. บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง อธิบายผลการทดลอง

2. อุปกรณ์และสารเคมี

2.1. หลอดทดลอง

2.2. ขวดรูปชมพู่

2.3. บีกเกอร์

2.4. กระบอกตวง

2.5. เทอร์โมมิเตอร์

2.6. กรด HCl

2.7. สารละลาย 0.4 M CoCl2

3. ผลการทดลอง

3.1. ระหว่างสารละลาย CoCl2 + HCl เข้มข้น

3.2. หลอดที่ 1 ที่อุณหภูมิ 0 องศา สารละลายเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีชมพู

3.3. หลอดที่ 2 ที่อุณหภูมิห้อง สารละลายไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี สีม่วงเหมือนเดิม

3.4. หลอดที่ 3 ที่อุณหภูมิ 80-90 องศา สารละลายเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีน้ำเงิน

3.5. แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิมีผลต่อภาวะสมดุล คือ ถ้าเพิ่มหรือลดอุณหูมิสมดุลของปฏิกิริยา ก็จะเปลี่ยนแปลงเราอาจต้องลด หรือเพิ่มสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ให้ปฺกิริยาเข้าสู่สมดุลเหมือนเดิม

4. วัตถุประสงค์

4.1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของสถานะสมดุล (Equilibrium)

4.2. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่อสถานะสมดุล