การวิเคราะห์หาแอนไอออนบางชนิดจากสารตัวอย่าง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวิเคราะห์หาแอนไอออนบางชนิดจากสารตัวอย่าง by Mind Map: การวิเคราะห์หาแอนไอออนบางชนิดจากสารตัวอย่าง

1. การทดสอบหมู่ซัลเฟต

1.1. ซัลเฟตไอออน

1.1.1. นำสารตัวอย่างผสม 6M HCl และ ซิลเวอร์ไนเทรต

1.1.2. ถ้าได้ตะกอนสีขาวแสดงว่ามีซัลเฟตไอออน

1.2. นำสารตัวอย่างมาทดสอบกับสารเคมี หากพบว่ามีตะกอนเกิดขึ้นเราจะทราบทันทีว่า มีไอออนในหมู่ซัลเฟต

1.3. ฟอสเฟตไอออน

1.3.1. 1. นำสารตัวอย่างมาผสม conc.กรดไนตริก และสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต

1.3.2. 2.ต้ม 2-3 นาที

1.3.3. ถ้าได้ตะกอนสีเหลืองแสดงว่ามีฟอสเฟตไอออนอยู่

1.4. บอเรตไอออน

1.4.1. 1. นำสารตัวอย่างใส่ชามระเหย

1.4.2. 2. ระเหยจนแห้งทิ้งให้เย็น

1.4.3. 3.ใส่กรดซัลฟิวริก คนให้ทั่วแล้วจึงเติม เมทิลแอลกอฮอล์

1.4.4. แล้วจุดไฟหาได้เปลวไฟสีเขียวแสดงว่ามี บอเรตไอออนอยู่จริง

2. การทดสอลหมู่ไนเตรต

2.1. 1.นำสารตัวอย่างใส่หลอดทดลองแล้วจึงเติมกรดซัลฟิวริก

2.2. 2.ใส่สารละลายไอร์ออน2ซัลเฟต

2.3. 3.เขย่าเอียงทำมุมกับโต๊ะ 30 องศาจากนั้นจึงตั้งขึ้น

2.4. 4.หยด conc.กรดซัลฟิวริกให้ไหลลงข้าง ๆ

2.5. เราจะพบวงแหวนสีน้ำตาลขึ้นที่รอยต่อระหว่างของเหลวทั้งสองชนิด

2.6. เรียกการทดสอบนี้ว่า brown ring test

3. การทดสอบหมู่แฮไลด์

3.1. ทดสอบโบรไมด์และไอโอไดด์ไอออน

3.2. 1.นำสารตัวอย่างเติม conc.HCl และ คาร์บอนเททราคลอไรด์

3.3. 2.หยดสารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต

3.4. ในกรณีที่สารเกิดเป็นสีจำปาเหลืองแสดงว่าสารนั้นมี ไอออนโบร์ไมด์

3.5. ในกรณีที่สารเกิดเป็นสีม่วงแดงแสดงว่าสารนั้นมี ไอออนไอออร์ไดด์

4. การทดสอบคลอไรด์ไอออน

4.1. นำสารตัวอย่างเติม กรดไนตริกและซิลเวอร์ไนเตรต

4.2. ถ้ามีตะกอนขาวเกิดขึ้นแสดงว่ามี คลอไรด์ไอออน

4.3. พิสูจน์โดยการนำเข้าเครื่องเหวี่ยงแล้วจึงหยดแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ถ้าตะกอนละลายหมดนำไปหยด กรดไนตริก ตะกอนจะกลับคืนมาได้

5. วัตถุประสงค์

5.1. เพื่อศึกษาปฏิกิริยาของแอนไอออนสามัญบางตัว

5.2. เพื่อศึกษาวิธีการวิเคราะห์แบ่งหมู่แอนไอออนด้วยสมบัติเฉพาะ

6. อุปกรณ์

6.1. หลอดทดลอง

6.2. แท่งแก้วคน

6.3. น้ำกลั่น

6.4. อ่างน้ำเดือด

6.5. เครื่องเซนตริฟิวก์

6.6. กระดาษอินดิเคเตอร์

6.7. กระดาษลิตมัส

7. หลักการ

7.1. สารประกอบของโลหะเจือสารละลายของเกลือสามารถแตกตัวในน้ำให้องค์ประกอบเป็น แอนไอออน และแคตไอออน

8. Keywords

8.1. Qualitative chemical

8.2. Anions

8.3. Anion analysis

8.4. Reagents

9. เทคนิคในเคมีคุณภาพวิเคราะห์

9.1. การตกตะกอน

9.2. การแยกตะกอนจากสารละลาย

9.3. การล้างตะกอน

9.4. การละลายตะกอน

9.5. การระเหย

9.6. หรือแม้แต่การทำความสะอาดอุปกรณ์