Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anvendt makroøkonomi og finansiell endring by Mind Map: Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

1. Fremveksten av moderne bank- og finansinstutisjoner, 1850-1920

2. Rentedannelsen i finansmarkeder

3. Finans og økonomisk vekst

4. Det internasjonale finansielle system

5. Pengepolitikk og valutaregimer, 1875 til i dag

6. Penger og pengemultikatoren

7. Internasjonalisering av finansmarkedene, før 1920 og etter 2. verdenskrig

8. Mål og virkemidler i pengepolitikken

9. Finansielle kriser

10. Regulering av og tilsyn med finansmarkeder og -institusjoner