Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TEGEVUSKAVA 2008, MÕTTEID by Mind Map: TEGEVUSKAVA 2008, MÕTTEID
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

TEGEVUSKAVA 2008, MÕTTEID

President

Esindustegevus

Juhatuse meeskonnaüritused

Suuremad poliitilised kampaaniad

Programmi uuendamine

Koostööüritus SDE RK fraktsiooniga

NS koolidesse!

Koostöö ametiühingutega

Klubijuhtide ümarlauad

Asepresident

ECOSY üritused

IUSY üritused

PES suuremad üritused

Suuremad rahvusvahelised kampaaniad

Lähimate koostööpartnerite suurüritused

Rahvusvahelised projektid

FNSU üritused

Koostööpartnerite valimiskampaaniad

Peasekretär

Hooajakoolid

Sünnipäev

Kongress

Ühendusesisese asjaajamise koolitus peale kongressi

2009. a. tegevuskava koostamise üritus

Kommunikatsioonivaldkond

NS Teataja

Meedia koolitused

e-meedia koolitused

Regulaarsed kohtumised ja koolitused klubide ja volikoguga sisekommunikatsioonistrateegia rakendamiseks

Finantsvaldkond

Erinevad projektikoolitused

Eelarve koostamise koolitus

Sponsorlus, fundraising koolitus

Kampaania liikmemaksude laekumise parandamiseks

Poliitikavaldkond

Poliitilised koolitused

Poliitikahindamise koolitus

Riigijuhtimise koolitus

Poliitikakujundamise koolitus

Poliitiliste ideoloogiate koolitus

Mis on sotsiaaldemokraatia?

(päeva)Poliitilised seminarid

Suuremad poliitilised kampaaniad

Programmi uuendamine

Koolitusvaldkond

Meeskonnatöö koolitus

Koolitajate koolitusprogramm

Väitluskoolitused

Arengukava/tegevuskava koostamise koolitus

Avaliku esinemise koolitus

Läbirääkimiskoolitus

Koosoleku juhtimise kunst

Koosoleku juhtimise kunst

Juhtimise alused

Ajurünnakud jne.

Motivatsioonikoolitus

Osalus, kaasamine

Etiketikoolitus

Ürituste korraldamine

Piketeerimise ABC

Seikluskoolitused?

Esmaabikoolitus

Enesekehtestamine

Konfliktide juhtimine

JNE.

Juhtimiskoolitused

Valimisvaldkond

Üliõpilasesinduste valimised

Potentsiaalsete liitujate kaardistamine üliõpilasesindustes

Potentsiaalsete liitujate kaardistamine õpilasesindustes

Õpilasesinduste valimised

Kampaaniakoolitus potentsiaalsetele esinduste kandidaatidele

NS liikmed esinduskogudesse!

Mentorluse programm

KOV koolitus

NS liikmed SDE osakondade juhatustesse

Koolitus: mis asi on valimiskampaania?

Liikmetevaldkond

Uute liikmete koolitused

Värbamiskampaaniad?

Motivatsiooniüritused

Värbamiskoolitus

e-värbamiskampaaniad

Motiveerimiskoolitus

Regulaarsed kohtumised klubide aktiividega

Messid

Erakonna noorte liikmete värbamine

NS liikmete värbamine erakonda

Liitujate sõprade värbamine erakonda

Liidrite värbamine