TEGEVUSKAVA 2008, MÕTTEID

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEGEVUSKAVA 2008, MÕTTEID by Mind Map: TEGEVUSKAVA 2008, MÕTTEID

1. Kommunikatsioonivaldkond

1.1. NS Teataja

1.2. Meedia koolitused

1.3. e-meedia koolitused

1.4. Regulaarsed kohtumised ja koolitused klubide ja volikoguga sisekommunikatsioonistrateegia rakendamiseks

2. Finantsvaldkond

2.1. Erinevad projektikoolitused

2.1.1. Projekti juhtimine

2.1.2. Projektimeeskonna koostamine ja juhtimine

2.1.3. Projekti kirjutamine

2.1.4. Kust saada projektile raha?

2.2. Eelarve koostamise koolitus

2.3. Sponsorlus, fundraising koolitus

2.4. Kampaania liikmemaksude laekumise parandamiseks

3. Poliitikavaldkond

3.1. Poliitilised koolitused

3.1.1. Hariduspoliitika

3.1.2. Noortepoliitika

3.1.3. Sotsiaalpoliitika

3.1.4. Majanduspoliitika

3.1.5. Keskkonnapoliitika

3.1.6. JNE.

3.2. Poliitikahindamise koolitus

3.3. Riigijuhtimise koolitus

3.4. Poliitikakujundamise koolitus

3.5. Poliitiliste ideoloogiate koolitus

3.6. Mis on sotsiaaldemokraatia?

3.7. (päeva)Poliitilised seminarid

3.8. Suuremad poliitilised kampaaniad

3.9. Programmi uuendamine

4. Koolitusvaldkond

4.1. Meeskonnatöö koolitus

4.2. Koolitajate koolitusprogramm

4.3. Väitluskoolitused

4.4. Arengukava/tegevuskava koostamise koolitus

4.5. Avaliku esinemise koolitus

4.6. Läbirääkimiskoolitus

4.7. Koosoleku juhtimise kunst

4.8. Koosoleku juhtimise kunst

4.9. Juhtimise alused

4.10. Ajurünnakud jne.

4.11. Motivatsioonikoolitus

4.12. Osalus, kaasamine

4.13. Etiketikoolitus

4.14. Ürituste korraldamine

4.15. Piketeerimise ABC

4.16. Seikluskoolitused?

4.17. Esmaabikoolitus

4.18. Enesekehtestamine

4.19. Konfliktide juhtimine

4.20. JNE.

4.21. Juhtimiskoolitused

5. President

5.1. Esindustegevus

5.2. Juhatuse meeskonnaüritused

5.3. Suuremad poliitilised kampaaniad

5.4. Programmi uuendamine

5.5. Koostööüritus SDE RK fraktsiooniga

5.6. NS koolidesse!

5.7. Koostöö ametiühingutega

5.8. Klubijuhtide ümarlauad

6. Asepresident

6.1. ECOSY üritused

6.2. IUSY üritused

6.3. PES suuremad üritused

6.4. Suuremad rahvusvahelised kampaaniad

6.5. Lähimate koostööpartnerite suurüritused

6.6. Rahvusvahelised projektid

6.7. FNSU üritused

6.8. Koostööpartnerite valimiskampaaniad

7. Peasekretär

7.1. Hooajakoolid

7.1.1. Talvekool

7.1.2. Suvekool

7.1.3. Sügiskool

7.1.4. Kevadkool

7.2. Sünnipäev

7.3. Kongress

7.4. Ühendusesisese asjaajamise koolitus peale kongressi

7.5. 2009. a. tegevuskava koostamise üritus

8. Valimisvaldkond

8.1. Üliõpilasesinduste valimised

8.2. Potentsiaalsete liitujate kaardistamine üliõpilasesindustes

8.3. Potentsiaalsete liitujate kaardistamine õpilasesindustes

8.4. Õpilasesinduste valimised

8.5. Kampaaniakoolitus potentsiaalsetele esinduste kandidaatidele

8.6. NS liikmed esinduskogudesse!

8.7. Mentorluse programm

8.8. KOV koolitus

8.9. NS liikmed SDE osakondade juhatustesse

8.10. Koolitus: mis asi on valimiskampaania?

9. Liikmetevaldkond

9.1. Uute liikmete koolitused

9.2. Värbamiskampaaniad?

9.3. Motivatsiooniüritused

9.4. Värbamiskoolitus

9.5. e-värbamiskampaaniad

9.6. Motiveerimiskoolitus

9.7. Regulaarsed kohtumised klubide aktiividega

9.8. Messid

9.8.1. Intellektika

9.8.2. Viljandi Haridusmess

9.8.3. ISE

9.8.4. Võrumaa noortemess

9.8.5. Orientiir

9.8.6. Teeviit

9.9. Erakonna noorte liikmete värbamine

9.10. NS liikmete värbamine erakonda

9.11. Liitujate sõprade värbamine erakonda

9.12. Liidrite värbamine