Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring by Mind Map: Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring

1. Velstand

1.1. Realrente

1.2. Investeringsklima

1.2.1. Betingelser hjemme

1.2.2. Betingelser ute

1.3. Sparingsincentiv

1.4. Priser

1.5. Kjøpekraftparitet

2. Banker og finansieringselskap

2.1. Plattform

2.2. tilrettelegger

2.3. Risikoreduksjon

2.4. Stordriftseffekt

3. Utvikling og endringer i bankvesen

3.1. Bern

3.2. Restriksjoner/omgåelse

3.3. Nye muligheter

4. Kriser

4.1. Muligheter

4.2. Endring

4.3. Lærdom

4.3.1. Gjentakelse

4.3.2. Nye tider

5. Pengepolitikk

5.1. Pengemengdebegrep

5.2. Seignorage

5.3. Multiplikator

6. Markeder

6.1. Aksjemarkeder

6.2. Valutamarkeder

6.3. Interbank

7. Syklus

8. Informasjonsflyt

8.1. Asymmetric

8.2. Moral Hazard

9. Institusjoner

9.1. Konvensjoner

10. Sentralbank

10.1. Ansvar

10.1.1. LOLR

10.2. Roller

10.3. Strukturer

10.4. Diskonto

11. Renter

11.1. Pariteter

11.2. Valutakurs

11.3. Nominell

11.4. Real

12. Inflasjon

12.1. Forbruk

12.1.1. Styring

12.2. Sparing

12.3. Prisvekst

13. Internasjonale forhold

13.1. Økonomisk tilstand hjemme/ute

13.2. Handelsbalanse

13.3. Kjøpekraftpariteter

14. Finanspolitikk og reguleringer

14.1. Virkemidler

14.2. Økonomisk vekst

14.3. Resesjon

14.4. Stimuli

15. Valutaregimer

15.1. Gullstandard

15.2. Fast vekslingskurs

16. Penger

16.1. Betalingsmiddel

16.2. Verdilagring

16.3. Verdimåling og sammenligning

16.4. Betalingsmåter

17. Priser/Prisdannelse

17.1. Varer

17.2. Kapital

17.3. Investeringsobjekter

18. Ulike rammeverk for tolkning av sammenhenger

18.1. Theory of Asset Demand

18.2. Liquidity preference framework