Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring by Mind Map: Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring

1. Velstand

1.1. Realrente

1.2. Investeringsklima

1.2.1. Betingelser hjemme

1.2.2. Betingelser ute

1.3. Sparingsincentiv

1.4. Priser

1.5. Kjøpekraftparitet

2. Inflasjon

2.1. Forbruk

2.1.1. Styring

2.2. Sparing

2.3. Prisvekst

3. Renter

3.1. Pariteter

3.2. Valutakurs

3.3. Nominell

3.4. Real

4. Penger

4.1. Betalingsmiddel

4.2. Verdilagring

4.3. Verdimåling og sammenligning

4.4. Betalingsmåter

5. Pengepolitikk

5.1. Pengemengdebegrep

5.2. Seignorage

5.3. Multiplikator

6. Internasjonale forhold

6.1. Økonomisk tilstand hjemme/ute

6.2. Handelsbalanse

6.3. Kjøpekraftpariteter

7. Banker og finansieringselskap

7.1. Plattform

7.2. tilrettelegger

7.3. Risikoreduksjon

7.4. Stordriftseffekt

8. Valutaregimer

8.1. Gullstandard

8.2. Fast vekslingskurs

9. Kriser

9.1. Muligheter

9.2. Endring

9.3. Lærdom

9.3.1. Gjentakelse

9.3.2. Nye tider

10. Finanspolitikk og reguleringer

10.1. Virkemidler

10.2. Økonomisk vekst

10.3. Resesjon

10.4. Stimuli

11. Utvikling og endringer i bankvesen

11.1. Bern

11.2. Restriksjoner/omgåelse

11.3. Nye muligheter

12. Markeder

12.1. Aksjemarkeder

12.2. Valutamarkeder

12.3. Interbank

13. Syklus

14. Priser/Prisdannelse

14.1. Varer

14.2. Kapital

14.3. Investeringsobjekter

15. Informasjonsflyt

15.1. Asymmetric

15.2. Moral Hazard

16. Institusjoner

16.1. Konvensjoner

17. Sentralbank

17.1. Ansvar

17.1.1. LOLR

17.2. Roller

17.3. Strukturer

17.4. Diskonto

18. Ulike rammeverk for tolkning av sammenhenger

18.1. Theory of Asset Demand

18.2. Liquidity preference framework