Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring by Mind Map: Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Anvendt Makroøkonomi og Finansiell endring

Velstand

Realrente

Investeringsklima

Sparingsincentiv

Priser

Kjøpekraftparitet

Inflasjon

Forbruk

Sparing

Prisvekst

Renter

Pariteter

Valutakurs

Nominell

Real

Penger

Betalingsmiddel

Verdilagring

Verdimåling og sammenligning

Betalingsmåter

Pengepolitikk

Pengemengdebegrep

Seignorage

Multiplikator

Internasjonale forhold

Økonomisk tilstand hjemme/ute

Handelsbalanse

Kjøpekraftpariteter

Banker og finansieringselskap

Plattform

tilrettelegger

Risikoreduksjon

Stordriftseffekt

Valutaregimer

Gullstandard

Fast vekslingskurs

Kriser

Muligheter

Endring

Lærdom

Finanspolitikk og reguleringer

Virkemidler

Økonomisk vekst

Resesjon

Stimuli

Utvikling og endringer i bankvesen

Bern

Restriksjoner/omgåelse

Nye muligheter

Markeder

Aksjemarkeder

Valutamarkeder

Interbank

Syklus

Priser/Prisdannelse

Varer

Kapital

Investeringsobjekter

Informasjonsflyt

Asymmetric

Moral Hazard

Institusjoner

Konvensjoner

Sentralbank

Ansvar

Roller

Strukturer

Diskonto

Ulike rammeverk for tolkning av sammenhenger

Theory of Asset Demand

Liquidity preference framework