Get Started. It's Free
or sign up with your email address
obesitas by Mind Map: obesitas

1. algemene info

1.1. definitie

1.2. vereniging

1.3. is het een ziekte?

1.4. kinderen

1.5. risicogroepen

1.6. wereldwijd

1.7. fabeltjes

1.7.1. verder uitwerken

2. diagnose

2.1. bmi

2.2. verpercentage

2.3. vetverdeling

2.3.1. buikomvang

3. oorzaken

3.1. erfelijkheid

3.2. evolutie

3.3. obesogene omgeving

3.3.1. beperkte beweging

3.3.1.1. zittende leefstijl

3.3.2. energierijk dieet

3.4. energie balans

3.5. toename koolhydraten in voeding

3.6. zoetigheid

3.6.1. fructrose

3.6.2. zoetstoffen

3.7. jojo-effect

3.8. onderliggende ziekte

3.8.1. ziekte van Cushing

3.9. stress

3.10. weinig slaap

3.11. psychische oorzaken

3.11.1. eetstoornis

3.12. socio-economische oorzaken

3.12.1. lager inkomen

3.12.2. lagere opleiding

4. gevolgen

4.1. persoonlijke aspecten

4.1.1. beperkte bewegingsvrijheid

4.1.2. slechter leren en geheugen

4.2. sociale aspecten

4.2.1. discriminatie & stigmatisatie

4.2.2. psychische problemen

4.2.3. niet voldoen aan schoonheidsideaal

4.3. gezondheidsrisico's

4.3.1. diabetes

4.3.2. hart- en vaatziekten

4.3.3. kanker

4.3.4. bewegingsapparaat (gewrichten)

4.3.5. rugproblemen

4.3.6. slaapapneu

4.3.7. huidproblemen

4.3.7.1. straie

4.3.7.2. slechte wondheling

4.3.7.3. verweking huid

4.3.8. menstruatieproblemen

4.3.9. onvruchtbaarheid

5. behandeling

5.1. operatie

5.1.1. maagband

5.1.2. maagballon

5.1.3. gastric bypass

5.1.4. gastric sleeve

5.2. medicatie

5.2.1. wegnemen hogergevoel

5.2.2. stofwisseling verhogen

5.2.3. snelle doorspoeling

5.3. leefstijl

5.3.1. meer bewegen

5.3.2. dieet