Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Kennismaking nieuwe groep trimester drie by Mind Map: Kennismaking nieuwe groep
trimester drie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kennismaking nieuwe groep trimester drie

ja nee vragen

zelfadvies

vwo?

havo?

tl?

advies vergadering

vwo?

havo?

tl?

POP maken?

profiel gekozen?

keuzevak gekozen?

keuzekaart ingevuld?

daltonuur als huiswerkuur?

minimaal 1 uur huiswerk per dag?

werk minimaal 50 min van een les?

werk effectief?

voorbereid op vierde klas?

levend kwartet

individueel beroep opgeven

beroepen op bord zetten

loten welk groepje mag beginnen

antwoord ja dan leerling naar vragende groep

antwoord nee dan volgende groep

als leerling is gevonden dan met naam en beroep vragen.

groepjes

onderwerpen voor mentoruur?

wat wil je nog leren?

individueel

voornemen, top drie

zoek anderen met zelfde eerste voornemen

voornemen groepje

evt groep verder opdelen n.a.v. tweede en derde voornemen

maak plan met groepje om voornemen uit te laten komen

klassikaal uitwisselen

tips maken voor andere groepjes

tips uitwisselen