Modern eszközök a pedagógiában; a magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv tanítása kapcsán

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában; a magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv tanítása kapcsán by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában; a magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv tanítása kapcsán

1. digitális könyvjelzők

1.1. meg lehet jelöltetni a diákokkal a számukra fontosnak, érdekesnek tartott információforrásul szolgáló honlapokat, cikkeket, és így tájékozódhatunk arról, hogy a diák mennyire megbízható forrást használ

1.2. Azt a feladatot adjuk a diákoknak, hogy egy adott témával kapcsolatban állítsanak össze tematikus könyvjelzőket, majd ismertessék, hogy ebből mi mindent tudtak megjegyezni

1.3. egy esszé kapcsán hivatkozásul szolgálhatnak a tanár számára, aki így könnyen ellenőrizheti a diákok információit és rálátást kap munkamódszereikről

2. eLearning

2.1. tematika mindenki számára érthetően meg van fogalmazva és segédleteket találhatnak az egyes témákhoz kapcsolódóan

2.2. a diákok is alakíthatják, a tanár fel tudja tölteni az általuk készített preziket, ppt-ket, vázlatokat

2.3. beágyazhatók saját anyagok, fórumbeszélgetések, ahol egy téma kapcsán ötletelni lehet, megbeszélni

3. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

3.1. ellenőrizni, hogy a kiadott olvasmányokat elolvasták-e

3.2. német nyelvvel kapcsolatban: a szavak ismeretét lehet ezen keresztül felmérni

3.3. verseny egy adott témával kapcsolatban az osztályon belül, ami ismétlésül is szolgál

4. Google dokumentumok

4.1. közös "tananyag" létrehozása

4.2. fogalmazások begyűjtésének és ellenőrzésének gyors és könnyű módja, ami lehetővé teszi, hogy a tanárnak ne kelljen személyesen jelen lennie. Ez gyorsabb értékelést, munkát eredményez

4.3. közös ppt szerkesztése, ami során egy adott témához mindenki gyűjthet saját elképzeléseket - ez egyfajta brainstormingot is lehetővé tesz

5. interaktív tábla

5.1. kreatív írásgyakorlat: a táblát letakarható funkció segítségével lehet közösen szöveget alkotni valamint a többi program segítségével hasonló kreatív feladatokat bevinni

5.2. egy adott szövegrésszel való foglalkozás kapcsán használhatjuk, kiemelve benne dolgokat, melléírni saját megjegyzéseket. Előnye, hogy mindenki egyszerre láthatja a szöveget és közösen gondolkodunk, úgy, hogy ezt mindig a szemünk előtt tartjuk

5.3. létrehozható a táblán egy olyan társasjáték, mely összefoglaló szerepet tölthet be egy adott témában, pl. nyelvtani részek kapcsán

6. mikroblog

6.1. közös blogot készíteni egy regényről, vagy akár egy szereplő személyében megfogalmazni gondolatokat

6.2. olvasmányélvények megosztására szolgálhat

6.3. osztályblogot készíteni, közzétenni a fontosabb híreket, információkat, lehetőségeket (dolgozat, színház, film, verseny)

7. okostelefon

7.1. használható a formatív értékelés során is

7.2. azonnali, gyors információgyűjtés egy adott témában

7.3. sok internetes szolgáltatást elérhetővé tesz, amiket fel lehet használni a tanórán, így például szolgálhat kreatív írásgyakorlat eszközéül is,a kár a google dokumentumok egyikéhez kapcsolódóan

8. online fogalomtérkép

8.1. ugyanígy fogalmakhoz kapcsolódóan ötleteket gyűjteni, elgondolásokat. Például nyelvtani fogalmak kapcsán meghatározásokat, hogy a diákok láthassák, hogy a definíciók is milyen változékonyak

8.2. német szótár: egy témához minél több német szót gyűjteni

8.3. szemléltetni a költői képek asszociatív jellegét közös gondolattérkép megalkotásával. Több mű kapcsán egy fogalomról megmutatni, milyen sok asszociációs lehetőség rejlik benne

9. wikipédia és wiki

9.1. a szócikk tanulása kapcsán lehet velük is megismertetni ezt a szolgáltatást, ezeket a szócikkeket

9.2. kreatív írásgyakorlat gyanánt gyártsanak ők is hasonló jellegű szócikkeket egyes irodalmi személyekről, nyelvtani fogalmakról, művekről a wikipédia használata nélkül

9.3. a tananyagban használt fogalmakból, személynevekből a diákoknak is össze kell állítaniuk egy digitális szótárat

9.4. a német nyelv tanítása kapcsán: össze kell hasonlítaniuk a magyar és német szócikkeket egy adott fogalomhoz kapcsolódóan

10. Prezi

10.1. a diákok számukra fontos sorrendben, asszociatív módon nyúlhatnak hozzá egy műhöz, ami segít bemutatni az értelmezői szerepeket egy alkotás kapcsán

10.2. Jól szemléltethető a diákok gondolatmenete egy adott témában

10.3. szolgálhat vers elemzésére is, a vers részeinek feltüntetésével

11. digitális lábnyom

11.1. megvizsgálhatják, hogy egy adott oldal hogyan méri fel őket, mit "ismer" belőlük, milyennek látják magukat ezen keresztül

11.2. Ennek mintájára készítsék el egy regénybeli szereplő fiktív "digitális lábnyomát". Milyen oldalakat látogatna az adott szereplő, milyen ízlése lenne stb.

11.3. kreatív írásgyakorlat: írjanak fogalmazást, mely szereplőinek jellemzőit kizárólag olyan információk jelöljék, hogy azok milyen alkalmazásokat használnak az interneten, milyen videókat tekintenek meg, milyen információ tudható meg róluk a közösségi oldalaikról

12. címkézés

12.1. kutatómunka: a diákok gyűjtsenek minél több forrásul szolgáló cikket egy témával kapcsolatban

12.2. együtt tudunk adott témákon belül gondolatokat gyűjteni pl. a twitter oldalán

12.3. rendszerezni tudunk témákat, amik között így könnyebb kapcsolatot felmutatni

13. digitális tananyag

13.1. lehetővé teszi az otthoni munkát és felkészülést, átláthatóbbá a tananyagot

13.2. alkalmas azonnali visszacsatolásra a tanár részéről

13.3. a diákokat is alkotó részesévé tehetjük a tananyagok fejlesztésének például egy író életműve kapcsán arra ösztönözzük őket, hogy ők állítsanak össze interneten elérhető feladatotkat társaik számára

14. eBook

14.1. több szöveget be lehet vinni az osztályba,, amiket a diákok így könnyen össze tudnak hasonlítani

14.2. sok okos telefonra tölthetők fel digitális formátumú könyvek. Ez megkönnyíti egy regényről való beszélgetét is, könnyebb benne keresni

14.3. a diákok összeállíthatnak maguknak digitális könyvtárakat is, szerkeszthetnek olyan oldalt, ahol tematikusan összeszedik a számukra fontos műveket

15. ePortfólió

15.1. átfogó képet ad a diákok fejlődéséről

15.2. lehetőséget ad az önreflexív értékelés hez

15.3. szolgálhat alapjául a diák értékelésének, annak a felismerésének, hogy megláthassa, egy bizonyos anyagrészben mennyit fejlődött, mit tett le az asztalra, mivel érdemes tovább is foglalkoznia

16. közösségi portál

16.1. szolgálhat kreatív írásgyakorlat felszínéül is akár: német nyelvű adatlapunk megszerkesztése; adatlap egy szereplőről; rajongói oldal egy könyvhöz

16.2. lehetővé teszi, hogy egy virtuális közösséget alakítsunk ki tanulóinkkal, csoportokat alkothassunk egyas témák köré

16.3. feladat: szervezz meg egy eseményt német nyelven, ami lehet mozi, színház, kirándulás. A részletekről német nyelven adj információkat a többieknek, akik szintén németül nyilvánulhatnak meg a témával kapcsolatban

17. online játékok

17.1. közös játékokat szervezni pl.: irodalmi vetélkedőt

17.2. játékokat kerestetni velük egy témához kapcsolódóan

17.3. német órán német nyelvű játékok alkalmazása

18. projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

18.1. szervezzenek meg egy közös eseményt az osztály számára, egy adott témához (regény, író, kapcsolódó múzeumi kiállítás) kapcsolódóan. A legjobbat meg is valósítjuk. Mindent meg kell szervezzenek, létre kell hozniuk egy interneten is elérhető hirdetést videó, blog, ppt, facebook event formájában ezzel kapcsolatban, mely minden részletes információt tartalmaz.

18.2. létre kell hozniuk egy blogot egy adott témával kapcsolatban (minden csoportnak más témával kell foglalkoznia)

18.3. közös fogalmazást kell megalkotniuk egy google dokumentum segítségével

19. Realika

19.1. bővíthető tananyag, ami több oldalról szemléltet egy adott dolgot, így jól felhasználható szemléltetni a különböző felfogásokat. Emellett sok hasznos ötlet lehet meríteni belőle

19.2. a diákok ennek mintájára összeállíthatnak egy internetes "gyűjteményt" egy adott témán belül

19.3. A német nyelvvel kapcsolatban is rengeteg internetes tananyagot lehet találni, ami segíti a tanárt változatos feladatok összeálltásában

20. timetoast

20.1. készíthetnek idővonalat egy íróról

20.2. elkészíthetnek kedvenc színészükről, írójukról stb egy német nyelvű idővonalat

20.3. a század irodalmáról készíthetnek ezáltal átfogóbb képet

21. videómegosztó szolgáltatások

21.1. Egy adott műhöz kapcsolódóan gyűjtsenek videókat (pl.: megzenésítést)

21.2. nyelvjárási beszélők videóinak gyűjtése, egy azzal foglalkozó blogon

21.3. a német nyelv kapcsán tematikusan gyűjteni videókat egy adott oldalra pl.: család; szabadidő; munka; dalszövegek stb.

21.4. saját videók nyilvánossá tétele

22. virtuális tanulási környezet

22.1. jobban lehet koncentrálni egy egyéni tanulási környezet kialakítására, könnyebb differenciált feladatokat adni

22.2. a modern eszközök lehetővé teszik a gyors és hatékony segítségnyújtást, így könnyebb haladni egy adott anyagrésszel

22.3. a virtuális világban való eligazodás képességét felhasználhatjuk egy adott irodalmi művel kapcsolatban is akár, ezáltal megértetve az értelmezések többrétűségét