Modern eszközök a pedagógiában; a magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv tanítása kapcsán

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában; a magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv tanítása kapcsán by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában; a magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv tanítása kapcsán

1. Google dokumentumok

1.1. közös "tananyag" létrehozása

1.2. fogalmazások begyűjtésének és ellenőrzésének gyors és könnyű módja, ami lehetővé teszi, hogy a tanárnak ne kelljen személyesen jelen lennie. Ez gyorsabb értékelést, munkát eredményez

1.3. közös ppt szerkesztése, ami során egy adott témához mindenki gyűjthet saját elképzeléseket - ez egyfajta brainstormingot is lehetővé tesz

2. interaktív tábla

2.1. kreatív írásgyakorlat: a táblát letakarható funkció segítségével lehet közösen szöveget alkotni valamint a többi program segítségével hasonló kreatív feladatokat bevinni

2.2. egy adott szövegrésszel való foglalkozás kapcsán használhatjuk, kiemelve benne dolgokat, melléírni saját megjegyzéseket. Előnye, hogy mindenki egyszerre láthatja a szöveget és közösen gondolkodunk, úgy, hogy ezt mindig a szemünk előtt tartjuk

2.3. létrehozható a táblán egy olyan társasjáték, mely összefoglaló szerepet tölthet be egy adott témában, pl. nyelvtani részek kapcsán

3. mikroblog

3.1. közös blogot készíteni egy regényről, vagy akár egy szereplő személyében megfogalmazni gondolatokat

3.2. olvasmányélvények megosztására szolgálhat

3.3. osztályblogot készíteni, közzétenni a fontosabb híreket, információkat, lehetőségeket (dolgozat, színház, film, verseny)

4. online fogalomtérkép

4.1. ugyanígy fogalmakhoz kapcsolódóan ötleteket gyűjteni, elgondolásokat. Például nyelvtani fogalmak kapcsán meghatározásokat, hogy a diákok láthassák, hogy a definíciók is milyen változékonyak

4.2. német szótár: egy témához minél több német szót gyűjteni

4.3. szemléltetni a költői képek asszociatív jellegét közös gondolattérkép megalkotásával. Több mű kapcsán egy fogalomról megmutatni, milyen sok asszociációs lehetőség rejlik benne

5. wikipédia és wiki

5.1. a szócikk tanulása kapcsán lehet velük is megismertetni ezt a szolgáltatást, ezeket a szócikkeket

5.2. kreatív írásgyakorlat gyanánt gyártsanak ők is hasonló jellegű szócikkeket egyes irodalmi személyekről, nyelvtani fogalmakról, művekről a wikipédia használata nélkül

5.3. a tananyagban használt fogalmakból, személynevekből a diákoknak is össze kell állítaniuk egy digitális szótárat

5.4. a német nyelv tanítása kapcsán: össze kell hasonlítaniuk a magyar és német szócikkeket egy adott fogalomhoz kapcsolódóan

6. eBook

6.1. több szöveget be lehet vinni az osztályba,, amiket a diákok így könnyen össze tudnak hasonlítani

6.2. sok okos telefonra tölthetők fel digitális formátumú könyvek. Ez megkönnyíti egy regényről való beszélgetét is, könnyebb benne keresni

6.3. a diákok összeállíthatnak maguknak digitális könyvtárakat is, szerkeszthetnek olyan oldalt, ahol tematikusan összeszedik a számukra fontos műveket

7. közösségi portál

7.1. szolgálhat kreatív írásgyakorlat felszínéül is akár: német nyelvű adatlapunk megszerkesztése; adatlap egy szereplőről; rajongói oldal egy könyvhöz

7.2. lehetővé teszi, hogy egy virtuális közösséget alakítsunk ki tanulóinkkal, csoportokat alkothassunk egyas témák köré

7.3. feladat: szervezz meg egy eseményt német nyelven, ami lehet mozi, színház, kirándulás. A részletekről német nyelven adj információkat a többieknek, akik szintén németül nyilvánulhatnak meg a témával kapcsolatban

8. projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

8.1. szervezzenek meg egy közös eseményt az osztály számára, egy adott témához (regény, író, kapcsolódó múzeumi kiállítás) kapcsolódóan. A legjobbat meg is valósítjuk. Mindent meg kell szervezzenek, létre kell hozniuk egy interneten is elérhető hirdetést videó, blog, ppt, facebook event formájában ezzel kapcsolatban, mely minden részletes információt tartalmaz.

8.2. létre kell hozniuk egy blogot egy adott témával kapcsolatban (minden csoportnak más témával kell foglalkoznia)

8.3. közös fogalmazást kell megalkotniuk egy google dokumentum segítségével

9. Realika

9.1. bővíthető tananyag, ami több oldalról szemléltet egy adott dolgot, így jól felhasználható szemléltetni a különböző felfogásokat. Emellett sok hasznos ötlet lehet meríteni belőle

9.2. a diákok ennek mintájára összeállíthatnak egy internetes "gyűjteményt" egy adott témán belül

9.3. A német nyelvvel kapcsolatban is rengeteg internetes tananyagot lehet találni, ami segíti a tanárt változatos feladatok összeálltásában

10. timetoast

10.1. készíthetnek idővonalat egy íróról

10.2. elkészíthetnek kedvenc színészükről, írójukról stb egy német nyelvű idővonalat

10.3. a század irodalmáról készíthetnek ezáltal átfogóbb képet

11. videómegosztó szolgáltatások

11.1. Egy adott műhöz kapcsolódóan gyűjtsenek videókat (pl.: megzenésítést)

11.2. nyelvjárási beszélők videóinak gyűjtése, egy azzal foglalkozó blogon

11.3. a német nyelv kapcsán tematikusan gyűjteni videókat egy adott oldalra pl.: család; szabadidő; munka; dalszövegek stb.

11.4. saját videók nyilvánossá tétele

12. digitális könyvjelzők

12.1. meg lehet jelöltetni a diákokkal a számukra fontosnak, érdekesnek tartott információforrásul szolgáló honlapokat, cikkeket, és így tájékozódhatunk arról, hogy a diák mennyire megbízható forrást használ

12.2. Azt a feladatot adjuk a diákoknak, hogy egy adott témával kapcsolatban állítsanak össze tematikus könyvjelzőket, majd ismertessék, hogy ebből mi mindent tudtak megjegyezni

12.3. egy esszé kapcsán hivatkozásul szolgálhatnak a tanár számára, aki így könnyen ellenőrizheti a diákok információit és rálátást kap munkamódszereikről

13. eLearning

13.1. tematika mindenki számára érthetően meg van fogalmazva és segédleteket találhatnak az egyes témákhoz kapcsolódóan

13.2. a diákok is alakíthatják, a tanár fel tudja tölteni az általuk készített preziket, ppt-ket, vázlatokat

13.3. beágyazhatók saját anyagok, fórumbeszélgetések, ahol egy téma kapcsán ötletelni lehet, megbeszélni

14. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

14.1. ellenőrizni, hogy a kiadott olvasmányokat elolvasták-e

14.2. német nyelvvel kapcsolatban: a szavak ismeretét lehet ezen keresztül felmérni

14.3. verseny egy adott témával kapcsolatban az osztályon belül, ami ismétlésül is szolgál

15. okostelefon

15.1. használható a formatív értékelés során is

15.2. azonnali, gyors információgyűjtés egy adott témában

15.3. sok internetes szolgáltatást elérhetővé tesz, amiket fel lehet használni a tanórán, így például szolgálhat kreatív írásgyakorlat eszközéül is,a kár a google dokumentumok egyikéhez kapcsolódóan

16. Prezi

16.1. a diákok számukra fontos sorrendben, asszociatív módon nyúlhatnak hozzá egy műhöz, ami segít bemutatni az értelmezői szerepeket egy alkotás kapcsán

16.2. Jól szemléltethető a diákok gondolatmenete egy adott témában

16.3. szolgálhat vers elemzésére is, a vers részeinek feltüntetésével

17. digitális lábnyom

17.1. megvizsgálhatják, hogy egy adott oldal hogyan méri fel őket, mit "ismer" belőlük, milyennek látják magukat ezen keresztül

17.2. Ennek mintájára készítsék el egy regénybeli szereplő fiktív "digitális lábnyomát". Milyen oldalakat látogatna az adott szereplő, milyen ízlése lenne stb.

17.3. kreatív írásgyakorlat: írjanak fogalmazást, mely szereplőinek jellemzőit kizárólag olyan információk jelöljék, hogy azok milyen alkalmazásokat használnak az interneten, milyen videókat tekintenek meg, milyen információ tudható meg róluk a közösségi oldalaikról

18. címkézés

18.1. kutatómunka: a diákok gyűjtsenek minél több forrásul szolgáló cikket egy témával kapcsolatban

18.2. együtt tudunk adott témákon belül gondolatokat gyűjteni pl. a twitter oldalán

18.3. rendszerezni tudunk témákat, amik között így könnyebb kapcsolatot felmutatni

19. digitális tananyag

19.1. lehetővé teszi az otthoni munkát és felkészülést, átláthatóbbá a tananyagot

19.2. alkalmas azonnali visszacsatolásra a tanár részéről

19.3. a diákokat is alkotó részesévé tehetjük a tananyagok fejlesztésének például egy író életműve kapcsán arra ösztönözzük őket, hogy ők állítsanak össze interneten elérhető feladatotkat társaik számára

20. ePortfólió

20.1. átfogó képet ad a diákok fejlődéséről

20.2. lehetőséget ad az önreflexív értékelés hez

20.3. szolgálhat alapjául a diák értékelésének, annak a felismerésének, hogy megláthassa, egy bizonyos anyagrészben mennyit fejlődött, mit tett le az asztalra, mivel érdemes tovább is foglalkoznia

21. online játékok

21.1. közös játékokat szervezni pl.: irodalmi vetélkedőt

21.2. játékokat kerestetni velük egy témához kapcsolódóan

21.3. német órán német nyelvű játékok alkalmazása

22. virtuális tanulási környezet

22.1. jobban lehet koncentrálni egy egyéni tanulási környezet kialakítására, könnyebb differenciált feladatokat adni

22.2. a modern eszközök lehetővé teszik a gyors és hatékony segítségnyújtást, így könnyebb haladni egy adott anyagrésszel

22.3. a virtuális világban való eligazodás képességét felhasználhatjuk egy adott irodalmi művel kapcsolatban is akár, ezáltal megértetve az értelmezések többrétűségét