Nhóm HALOGEN

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhóm HALOGEN by Mind Map: Nhóm HALOGEN

1. Brom

1.1. Tính chất vật lí

1.1.1. Chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay, hơi brom độc

1.2. Tính chất hóa học

1.2.1. Tác dụng với kim loại

1.2.2. Tác dụng với Hiđro

1.2.3. Tác dụng với nước

1.3. Vị trí: nhóm VIIA, ô 35, chu kì 4

1.4. Cấu hình:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5

1.5. Điều chế: từ nước biển

2. Iot

2.1. Tính chất vật lí

2.1.1. Chất rắn, dạng ti thể màu đen tím

2.2. Tính chất hóa học

2.2.1. Tác dụng với kim loại

2.2.2. Tác dụng với Hiđro

2.2.3. Tác dụng với nước

2.3. Vị trí: nhóm VIIA, ô 53, chu kì 5

2.4. Cấu hình:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10

2.5. Điều chế: từ rong biển

3. Flo

3.1. Tính chất vật lí

3.1.1. Là chất khí màu lục nhạt rất độc

3.2. Tính chất hóa học

3.2.1. Tác dụng với kim loại

3.2.2. Tác dụng với Hiđro

3.2.3. Tác dụng với nước

3.3. Vị trí: nhóm VIIA, ô 9, chu kì 2

3.4. Cấu hình:1s2 2s2 2p5

3.5. Điều chế:điện phân hỗn hợp KF, HF

4. Clo

4.1. Tính chất vật lí

4.1.1. Khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc

4.2. Tính chất hóa học

4.2.1. Tác dụng với kim loại

4.2.2. Tác dụng với Hiđro

4.3. Vị trí: nhóm VIIA, ô 17, chu kì 3

4.4. Cấu hình e:1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

4.5. Điều chế: cho MnO2( KMnO4, KClO3, CaOCl2) tác dụng với HCl đặc, nóng. Hoặc điện phân nóng chảy(hay điện phân dung dịch có màn ngăn) NaCl

5. 1.Võ Công Khanh 2. Đinh Đặng Nhật Minh 3. Trần Thanh Nhã 4. Đoàn Hoàng Thông