IKT eszközök az oktatásban és nevelésben

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT eszközök az oktatásban és nevelésben by Mind Map: IKT eszközök az oktatásban és nevelésben

1. prezi

1.1. egy nyelvtani anyag könnyebb áttekintése

1.2. a német kultúra megismerésekor (irodalom, történelem, földrajz) kiselőadások alapjaként használható

1.3. interaktív tábla hiányában is hatékony, színes, átlátható, szervezett óramenet biztosítása

2. online játékok

2.1. geocaching

2.1.1. szabadidős tevékenység osztálykirándulásra

2.1.2. feladványok elrejtése

2.1.3. mozgással egybekötött szórakozás és tanulás

2.2. szótanuló stratégiai és memóriajátékok

2.3. virtuális tanulási környezet

2.3.1. szimulációval valódi döntéshelyzetek kipróbálása és megvitatása

2.3.2. digitális bennszülöttek

2.3.2.1. gyorsabb információfeldolgozás

2.3.2.2. hatékonyabb tanulás

2.3.2.3. motiváltság növekedése

3. LCMS rendszerek

3.1. e-learning iskolai lehetőségeinek megteremtése

3.1.1. LLL paradigma

3.1.1.1. aktív könyvtárhasználat

3.1.1.2. technikai fejlődéshez való alkalmazkodás

3.1.1.3. önfejlesztés

3.1.2. tananyagokhoz való könnyű és gyors hozzáférés hiányzás esetén is

3.1.3. házi feladattal, órai tananyaggal kapcsolatos kérdések, problémák fórumbejegyzésként

3.2. Moodle rendszer a tanulók számára

3.2.1. digitális tananyagok

3.2.1.1. az órához kapcsolódó házi feladatok feltöltése

3.2.1.2. órai csoportmunkák, kiselőadások, fogalomtérképek megosztása

3.2.1.3. házi feladathoz kapcsolódó hang és videóanyagok közzététele

3.3. a kész tartalom fejlesztése, átalakítása az óra menetének fényében

4. online fogalomtérkép

4.1. Brain-storming az óra anyagához egy központi fogalom megadásával

4.2. órai vázlat készítése

4.3. a német nyelv elsajátításához szükséges témakörök (család, munka, sport stb.) szövegeinek, szavainak feldolgozása

4.4. témazáró dolgozat előtti összefoglalás

5. multitasking elkerülése a tanórán

5.1. tanórai blended learning kiiktatása

5.1.1. csak számítógép használathoz kapcsolódó feladatok egy adott órán és azt igénylő házi feladat

5.1.2. csoportmunka során egy adott csoporthoz egy tanulási forma

5.1.3. papír alapú oktatás

5.2. kollaboratív tanulás szervezés az online multitasking elkerülésére

5.2.1. online nyelvtani teszt kitöltése időre 2-3 fős csoportokban

5.2.2. fogalomtérkép készítése közösen, a megadott kulcsfogalomhoz

5.2.3. egyben a digitális egyenlőtlenség/szakadék megszüntetése

5.2.3.1. heterogén csoportbontás

5.2.3.2. lehetőség az órán kívüli iskolai gyakorlásra

5.2.3.3. homogén csoportszervezésnél feladatok kiosztása szintenként

5.3. komplex feladatok megoldatása megadott időkereten belül, melyek egyetlen program használatát igénylik

6. digitális könyvjelzők

6.1. az órán külön mappa készítése németóra címmel és a kapcsolódó linkek elhelyezése ebben

6.2. linkgyűjtés az interneten egy témához, és azok megosztása az osztálytársakkal a social bookmarking segítségével

6.2.1. házi feladatként két-három cikk kigyűjtése a közösségi könyvjelzőből a következő óra témájához kapcsolódva

6.2.2. szókincsfejlesztő oldalak linkjének tárolása és megosztása a tanulókkal

6.2.3. kiselőadásokhoz online szakirodalom linkjének megosztása

6.3. vita: előnyei hátrányai

7. RSS

7.1. értesítés a legújabb, tanórával kapcsolatos mikroblog bejegyzésekről

7.2. német online újságok legfrissebb cikkjeinek állandó elérése feliratkozást követően

7.3. a közösségi könyvjelzőben megosztott, a tanóra anyagához kapcsolódó osztálytársak linkjének lekérése

8. interaktív tábla

8.1. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

8.1.1. csoportok közti versenyek szervezése

8.1.2. előző órán tanultak ismétlése teszt segítségével

8.1.3. a tanulói prezentációk értékelése az osztálytársak részéről névtelenül

8.2. szókincsfejlesztő feladatok játékosan

8.3. internetes hanganyagokhoz készített feladatok

9. közösségi portál

9.1. Facebook funkcióinak megismerése az órán, német nyelven, szemléltetéssel

9.2. programok, kirándulások szervezése esemény létrehozásán keresztül

9.3. saját csoport létrehozása az osztály számára

9.3.1. OVERSHARING kerülése

9.3.1.1. mint a csoport létrehozója, csak osztállyal kapcsolatos információk megosztásának engedélyezése

9.3.1.2. az osztály életképei

9.3.1.3. az online viselkedéskultúra szabályait megsértők törlése a csoportból

9.3.1.3.1. ismerkedés a netikettel játékos feladatokon keresztül

9.3.1.3.2. vita: pozitív vs. negatív online viselkedés

9.3.1.3.3. haladó nyelvtanulóknak fogalmazás készítése online viselkedéskultúra témában

10. okos telefon

10.1. szavazóprogram elérése

10.2. SNI diákok tanulásnak támogatása speciális szoftverek segítségével

10.3. kooperatív feladatok információkereséssel az interneten, wifi-kapcsolaton keresztül

11. google dokumentumok

11.1. közös prezentáció készítése és megosztása egy témakörhöz kapcsolódóan

11.2. google űrlap kitöltetése az osztálykirándulással kapcsolatos vélemény kinyilvánítására

11.3. dokumentum készítése a féléves kiselőadások időpontjával, témájával és az előadók nevével és ennek megosztása

12. mikroblog

12.1. hanganyagok, viedók megosztása

12.2. az óra anyagához kapcsolódó érdekességek linkjének megosztása

12.3. megosztott anyagokkal és az órával kapcsolatos rövid véleménymegosztás, javaslat