IKT

Modern eszközök a pedagógiában_publikus gondolattérkép

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT by Mind Map: IKT

1. digitális könyvjelzők • csoportmunka: UK tartományokban fellelhető kulturális örökségekkel kapcsolatos oldalak gyűjteménye • projektmunka elkészítéséhez • brit/amerikai történelmi tételhez linkgyűjtemény szerkesztése

2. konnektivizmus • St. Patrick’s Day event szervezése fb-n • témazáró dolgozat előtti este közös összefoglalás chat-en • szóbeli nyelvvizsgára partnerkereső fórum

2.1. digitális tananyag • megosztás • eSulinet/eLearning • kompetenciafejlesztés

2.1.1. eLearning • fórum: egy olvasmány kapcsán kérdésfeltevés – társak válaszolnak • online nyelvtani teszt • feladatleírások, félévi syllabus – előre tervezhető ütemterv, könnyű pótlás hiányzás esetén

2.2. Wikipédia és más wikik • közös online szótár szerkesztése • javítás/módosítás/kiegészítés általi nyelvi tudatosság fejlesztés • angol szócikk fordítása magyarra

2.3. kollaboratív munka vs. egyéni tanulás • egy projektmunka együttes értékelése – kölcsönös egymásrautaltság • közösségfejlesztés • képességekhez igazított tananyag

2.3.1. projekt • elemzési és kutatási készség fejlesztése • önfejlesztés reflexió által • együttműködés a konnektivizmus által

2.3.2. közösségi portál • Lázár-Varga angol szótár – interaktív, online frissítés és bővítés a szerzőktől a szótár profilján • language exchange csoportok keresése • ELTE anglisztika BA-ra jelentkezők csoportja

2.3.3. mikroblog • házi dolgozathoz hasznos oldalak megosztása az osztálytársakkal • rövid körüzenet küldése egy feladat határidejének változásáról • twitter – követni a friss bejegyzéseket a BBC learningtől

2.3.4. Google dokumentumok • közösen, egyidejűleg fogalmazott képleírás • csoport közös honlapja, ahova az angol érettségi tételeket kidolgozhatják, gyűjthetik • közösen szerkesztett online prezentáció angol kortárs zenei előadókról

2.3.5. videómegosztó szolgáltatások • saját videó készítése és megosztása: interview egy angol anyanyelvűvel • filmrészlet megtekintése órán, majd abból feltételes módú mondatszerkesztés gyakoroltatása • aktuális sláger klipjéről vita

3. LLL paradigma • szakmai továbbképzés • tanulóközösség diák-tanár közt • kompetenciafejlesztés

3.1. ePortfólió • könnyen elérhető és csoportosítható, hordozható, megosztható tanulói produktumok és azok értékelésének gyűjteménye • követhető fejlődési ív • önéletrajz, blog, hivatkozások, etc.

3.2. interaktív tábla • beépített animációkkal, multimédiás elemekkel szemléltetett fogalommagyarázás – vocabulary development • egyes igeidők használatának feltételei – csoportosítási feladat • kész tananyagok – London Virtual Tour

3.3. Prezi • kiselőadás megosztása • projekt feladat tervezete • témazáró előtti áttekintés

3.4. technofília és technofóbia • kooperáció révén egymás tanítása (előnyök és hátrányok megvilágítása) • fogalommagyarázat: könyvtárból gyűjtő vs. internetes kiscsoport • hagyományosan vs. szövegszerkesztővel írt formal letter

4. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek • warmer - kulturális vetélkedő • óravégi quiz – visszajelzés a tanárnak, hogy az órán elhangzottakból mi volt emlékezetes, érthető, stb. • szintfelmérő, előzetes tudásmérés adott témakörben

5. címkézés: • más-más nyelvtani tételek magyarázata/szemléltetése • gyerekek által létrehozott közös video linktár (filmrészlet, zene, stb.), amely valamiért segítségükre volt a tanulásban -> egymástól tanulás • ingyenes digitális szótárak elérhetősége

6. digitális bennszülöttek: • feladatok, amelyekhez párhuzamosan munkavégzés szükséges • kép- hang- szöveg input megfelelő arányban • online tesztelés

6.1. multitasking • halott szövegértés feldolgozása gondolattérkép szerkesztésével • video elemzést párban google doc.-ban egyidejűleg írni + szótárazás+ chatablak • szituációs dialógus, közben társ által vétett hibákat/használt új kifejezéseket jegyzetelni

6.2. online fogalomtérképek • present pefect és simple past használatának „aranyszabályinak” szemléltetése • közösen kialakított és folyamatosan bővíthető szókincs pl. környezetvédelem témában • esszéírás vázlatkészítéshez (érvek, bizonyítékok, cáfolatok, stb.)

6.3. online játékok • szövegértés • szókincsfejlesztés • kultúra tanítása

6.4. digitális lábnyom • egy brit/amerikai „követése”, erről beszámolót írni • pármunka: összegyűjteni és prezentálni 3 percben egymás hobbijait a közösségi oldalak segítségével • informal CV – önéletrajz a neten talált források alapján

6.5. okostelefon • microblog bejegyzés - egy cikk rövid véleményezése • e-tankönyv olvasása • szavazás

7. digitális bevándorlók • hagyományos feladattípusok • tankönyvhöz kötöttség • egyéni nyelvtanulás