Modern eszközök alkalmazása németórán

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök alkalmazása németórán by Mind Map: Modern eszközök alkalmazása  németórán

1. RSS

1.1. német online újság egyik rovatának (pl. faz.net/reise) követése, fogalmazás írása egy érdekesnek talált témáról

1.2. napi német teszt

1.3. német nyelvű országokkal kapcsolatos aktualitások olvasása, hétköznapi nyelvhasználattal való kapcsolat

2. digitális tananyagok

2.1. talán közelebb áll a diákokhoz, mint a hagyományos tankönyv

2.2. könnyen, gyorsan megosztható

2.3. pl. német irodalom online: Gutenberg-projekt

3. okostelefon

3.1. szótárprogram használata

3.2. határidőnapló

3.3. hangfájl, videó lejátszása

3.4. internetkapcsolat

4. digitális bennszülöttek

4.1. könnyen kiigazodnak a digitális világban

4.2. kíváncsiak, érdeklődnek

4.3. sokféle inger éri őket, ezt igénylik az oktatás során is

5. információs társadalom

5.1. információhoz való gyors hozzáférés szükséges az életben

5.2. folyamatos technikai fejlődés jellemző

5.3. egész életen át tanulás(LLL paradigma)

5.3.1. iskolán kívüli tovább/tanulás, ismeretszerzés

5.3.2. távoktatás, e-learning

5.3.3. esélyegyenlőtlenség, hátrányos helyzetben lévőknek még kevesebb az esélyük

6. konnektivizmus

6.1. tanulóközpontú

6.2. közösségi élmény a tanulás

6.3. kapcsolat a tagok között, inspiráló hatás

7. eLearning

7.1. digitális kiegészítő anyagok

7.2. megkönnyíti a tanár dolgát, pl. házi feladatok begyűjtésénél

7.3. elősegheti a kommunikációt

8. online fogalomtérképek

8.1. brainstorming a szókincs bővítéséhez

8.2. összefüggéseket ábrázolni, szemléltetni

8.3. közösen is szerkeszthető, megosztható

9. ePortfólió

9.1. önkifejezés eszköze

9.2. reflektív gondolkodás, tudatos tanulás ösztönzése

9.3. tanulási folyamat, fejlődés figyelemmel kísérése

10. online játékok

10.1. szókincs bővítése memory-játékkal

10.2. országismereti, nyelvi kvízek

10.3. Trivial Pursuit műveltségi társasjáték németül

11. Prezi

11.1. kiselőadás készítéséhez

11.2. összefüggések jobban ábrázolhatóak

11.3. nem lineáris - látványosabb

12. Google dokumentumok

12.1. teszt írása G űrlap segítségével

12.2. közösen, azonos időben szerkeszthető dokumentumok - csoportmunkához

12.3. kérdőív eredményeinek összegzése

13. Google Art Project

13.1. Fedezzük fel a berlini Gemäldegalerie-t!

13.2. Hol nézhetjük meg Dürer alkotásait? Melyeket?

13.3. a nyelvtanuláshoz hozzátartozik a kultúra is

14. közösségi portál

14.1. közösségépítésre is használható

14.2. kapcsolattartás

14.3. információk gyors megosztására, iskolai programok megbeszélésére

15. projekt

15.1. egyéni vagy csoportos kutatómunka

15.2. komplex problémamegoldás fejlesztése

15.3. kreativitásnak teret ad

16. social bookmarking

16.1. diákok megoszthatják érdeklődési körüket

16.2. tanárok közötti szakmai kommunikáció

16.3. segíti az eligazodást a rengeteg információ között

17. videómegosztó szolgáltatások

17.1. zenei klipek (dalszöveggel) - hallott szöveg értéséhez

17.2. linkkel könnyen megoszthatóak a tartalmak (zene, film)

17.3. változatosabbá teszi az órát

18. virtuális tanulási környezet

18.1. otthonról/internettel bármikor elérhető

18.2. virtuális kommunikáció

18.3. pedagógus feladata: tanulási folyamat szervezése, tanulási környezet kialakítása

19. wikipédia

19.1. használata forrásként (kritika!)

19.2. további kutatáshoz kiindulópont

19.3. online enciklopédia

20. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

20.1. azonnali visszajelzés az adott órán tanultakról

20.2. anonim szavazásra is alkalmas, közösségi kérdések eldöntéséhez is

20.3. vetélkedőhöz, kvízjátékhoz használható

21. interaktív tábla

21.1. diákok cselekedtetése - élmény - motiváló

21.2. kreativitást ösztönzi

21.3. többféle inger -vizuális/hang

22. kollaboratív tanulás

22.1. együttműködés serkentése

22.2. közösen alkotás motiváló hatása

22.3. állandó kommunikáció

23. technofília

23.1. modern eszközök általi lelkesedést kihasználhatjuk ezeknek a tanulásba való bevonásával

23.2. New node

24. mikroblog

24.1. segíti a diák-diák, tanár-diák kommunikációt

24.2. kreatív írásgyakorlatra is használható nyelvórán

24.3. a tanulók idegen nyelvű mikroblogokat olvasva is tanulnak