Геронтопсихологія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Геронтопсихологія by Mind Map: Геронтопсихологія

1. Пояснювальна записка

1.1. статево-вікові та конституціональні особливості

1.2. тип темпераменту

1.3. задатки

1.4. схильність до спадкових захворювань

2. Література

2.1. Основна

2.2. Додаткова

3. ІНДЗ

4. Самостійна робота

5. Система контроля

5.1. Поточний

5.2. Підсумковий

6. Змістовий модуль І. Вступ до геронтопсихології

6.1. активність

6.2. ініціативність

6.3. творчість

7. Змістовий модуль ІІ. Соціально-психологічні особливості людей старечого віку

7.1. Властивості (відношення)

7.1.1. відношення свідомості в цілому

7.1.2. відношення до когось чи до чогось

7.1.3. відношення до цілих сторін життя

8. Змістовий модуль ІІІ. Психологічна допомога особистості похилого та старечого віку

8.1. Новый узел