33-րդ թաղամասի կառուցապատողները

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
33-րդ թաղամասի կառուցապատողները by Mind Map: 33-րդ թաղամասի կառուցապատողները

1. «Վան քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

1.1. Զավեն Նելսոնի Սարգսյան

2. «Դիանար» ՓԲԸ

2.1. «Դիարբեքիր քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

2.2. «ԱԿՆ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

2.3. «Մանազկերտ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

2.4. «Սասուն քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

2.5. «Զեյթուն քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

2.6. «Բաբերդ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

2.7. «Արդահան քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

2.8. «Իգդիր քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

2.9. «Տարսոն քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

3. «Սիթի սենթր դիվելըփմենտ» ՓԲԸ

3.1. համակարգում է

3.1.1. Էդուարդ Համլետի Մելիքյան

3.1.1.1. «Բիթլիզ քոնսթրաքշն» ՍՊՒ

3.1.1.2. «Ուրմիա քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

3.1.1.3. «Ադանա քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

3.1.1.4. «Բայազետ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

3.1.1.5. «Տրապիզոն քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

3.1.1.6. «Կարս քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

4. «Էրզրում քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

4.1. Յուրիկ Գուրգենի Խաչատրյան ՌԴ քաղաքացի