Modern eszközök a történelemoktatásban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a történelemoktatásban by Mind Map: Modern eszközök a történelemoktatásban

1. okostelefon

1.1. szavazórendszerek használatához

1.2. multimédiás tananyagok megosztása

1.3. internetes tartalmak órai elérhetősége

2. digitális tananyag

2.1. motiváció növelése

2.2. multimédiás tananyagok használata

2.3. történeti források felhasználása

3. információs társadalom

3.1. tananyag, tudás bővítése

3.2. közösségi tanulás, csoportmunka ösztönzése

3.3. kapcsolattartás a diákokkal

4. Varázstoll

4.1. saját jegyzetek digitalizálása

4.2. IKT kompetencia fejlesztése

4.3. jegyzetek megosztása egymással, közösségépítés

5. Wikipédia és wikik

5.1. tananyag kibővítése

5.2. jó példa a forráskritika fontosságára

5.3. segíthet a nyelvtanulásban

6. videómegosztó szolgáltatások

6.1. tananyag bővítése

6.2. motiváció növelése

6.3. gyakorlati segítség a tanulásban

7. projekt

7.1. csoportmunka ösztönzése

7.2. motiváció növelése

7.3. tantárgyak közötti integráció segítése

8. virtuális tanulási környezet

8.1. szövegértési kompetencia fejlesztése

8.2. IKT kompetencia fejlesztése

8.3. interaktív tananagok használata

9. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

9.1. osztyálprogramok szervezése

9.2. tanári munka értékelése

9.3. gyors ismétlő áttekintés

10. Google Art Project

10.1. multikulturális környezet tudatosítása

10.2. (művészet)történeti források bemutatása

10.3. motiváció növelése

11. podcasting

11.1. tananyag bővítése

11.2. lemaradók számára pótlási lehetőség

11.3. motiváció növelése

12. digitális könyvjelzők

12.1. kiegészítő tartalmak kereséséhez

12.2. tanórán kívüli tevékenységek szervezéséhez

12.3. csoportmunka elősegítése

13. Google dokumentumok

13.1. csoportmunka elősegítése

13.2. IKT kompetencia fejlesztése

13.3. tanári értékelés megkönnyítése

14. digitális írástudás

14.1. motiváció növelése

14.2. tananyag bővítése

14.3. nyelvtanulás elősegítése

15. közösségi portál

15.1. közösségi tanulás, csoportmunka

15.2. tananyagon kívüli munkák megosztása, érdekességek

15.3. nemzetközi kapcsolatok kialakítása/ápolása

16. interaktív tábla

16.1. multimédiás tananyagok használata

16.2. IKT kompetencia fejlesztése

16.3. motiváció növelése

17. online fogalomtérképek

17.1. tanulásmódszertani segítség

17.2. IKT kompetencia fejlesztése

17.3. kreatív munka ösztönzése

18. online játékok

18.1. diákok közös érdeklődést felhasználni a tanítás során

18.2. nyelvtanulást segítheti

18.3. IKT kompetencia fejlesztése

19. eBook

19.1. megkönnyíti a tananyagok beszerzését

19.2. tanár számára könnyebb felhasználási lehetőségek

19.3. környezetvédelem hangsúlyozása

20. eLearning

20.1. óraszervezési segítség

20.2. digitális tananyagok megosztása

20.3. számonkérés egyszerűsítése

21. Interaktív asztal

21.1. multimédiás tananyagok használata

21.2. csoportmunka segítése

21.3. IKT kompetencia fejlesztése

22. mikroblog

22.1. tanórán kívüli rendezvények szervezése

22.2. óraszervezési segítség

22.3. tananyag kibővítése

23. Prezi

23.1. kreatív munka ösztönzése

23.2. csoportmunka segítése

23.3. tantárgyak közötti integráció elősegítése

24. Microsoft Touch Pack

24.1. térképhasználat

24.2. történeti források (képek) vizsgálata

24.3. motiváció növelése, játszva tanulás

25. Realika

25.1. tanórán kívüli rendezvények szervezése

25.2. tudásszintfelmérés

25.3. tantárgyak közötti integráció elősegítése