Modern eszközök a történelemoktatásban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a történelemoktatásban by Mind Map: Modern eszközök a történelemoktatásban

1. okostelefon

1.1. szavazórendszerek használatához

1.2. multimédiás tananyagok megosztása

1.3. internetes tartalmak órai elérhetősége

2. közösségi portál

2.1. közösségi tanulás, csoportmunka

2.2. tananyagon kívüli munkák megosztása, érdekességek

2.3. nemzetközi kapcsolatok kialakítása/ápolása

3. digitális tananyag

3.1. motiváció növelése

3.2. multimédiás tananyagok használata

3.3. történeti források felhasználása

4. információs társadalom

4.1. tananyag, tudás bővítése

4.2. közösségi tanulás, csoportmunka ösztönzése

4.3. kapcsolattartás a diákokkal

5. interaktív tábla

5.1. multimédiás tananyagok használata

5.2. IKT kompetencia fejlesztése

5.3. motiváció növelése

6. online fogalomtérképek

6.1. tanulásmódszertani segítség

6.2. IKT kompetencia fejlesztése

6.3. kreatív munka ösztönzése

7. online játékok

7.1. diákok közös érdeklődést felhasználni a tanítás során

7.2. nyelvtanulást segítheti

7.3. IKT kompetencia fejlesztése

8. Varázstoll

8.1. saját jegyzetek digitalizálása

8.2. IKT kompetencia fejlesztése

8.3. jegyzetek megosztása egymással, közösségépítés

9. Wikipédia és wikik

9.1. tananyag kibővítése

9.2. jó példa a forráskritika fontosságára

9.3. segíthet a nyelvtanulásban

10. videómegosztó szolgáltatások

10.1. tananyag bővítése

10.2. motiváció növelése

10.3. gyakorlati segítség a tanulásban

11. eBook

11.1. megkönnyíti a tananyagok beszerzését

11.2. tanár számára könnyebb felhasználási lehetőségek

11.3. környezetvédelem hangsúlyozása

12. projekt

12.1. csoportmunka ösztönzése

12.2. motiváció növelése

12.3. tantárgyak közötti integráció segítése

13. eLearning

13.1. óraszervezési segítség

13.2. digitális tananyagok megosztása

13.3. számonkérés egyszerűsítése

14. Interaktív asztal

14.1. multimédiás tananyagok használata

14.2. csoportmunka segítése

14.3. IKT kompetencia fejlesztése

15. mikroblog

15.1. tanórán kívüli rendezvények szervezése

15.2. óraszervezési segítség

15.3. tananyag kibővítése

16. Prezi

16.1. kreatív munka ösztönzése

16.2. csoportmunka segítése

16.3. tantárgyak közötti integráció elősegítése

17. virtuális tanulási környezet

17.1. szövegértési kompetencia fejlesztése

17.2. IKT kompetencia fejlesztése

17.3. interaktív tananagok használata

18. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

18.1. osztyálprogramok szervezése

18.2. tanári munka értékelése

18.3. gyors ismétlő áttekintés

19. Microsoft Touch Pack

19.1. térképhasználat

19.2. történeti források (képek) vizsgálata

19.3. motiváció növelése, játszva tanulás

20. Google Art Project

20.1. multikulturális környezet tudatosítása

20.2. (művészet)történeti források bemutatása

20.3. motiváció növelése

21. podcasting

21.1. tananyag bővítése

21.2. lemaradók számára pótlási lehetőség

21.3. motiváció növelése

22. Realika

22.1. tanórán kívüli rendezvények szervezése

22.2. tudásszintfelmérés

22.3. tantárgyak közötti integráció elősegítése

23. digitális könyvjelzők

23.1. kiegészítő tartalmak kereséséhez

23.2. tanórán kívüli tevékenységek szervezéséhez

23.3. csoportmunka elősegítése

24. Google dokumentumok

24.1. csoportmunka elősegítése

24.2. IKT kompetencia fejlesztése

24.3. tanári értékelés megkönnyítése

25. digitális írástudás

25.1. motiváció növelése

25.2. tananyag bővítése

25.3. nyelvtanulás elősegítése