Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. Digitális bevándorlók

1.1. Idősebb tanárkollegák továbbképzése

1.1.1. Új eszközök megismerése

1.1.1.1. Interaktív tábla

1.1.2. Új programok bemutatása

1.1.2.1. Helyes használat

1.1.2.2. Felhasználási lehetőségek a szaktárgyban

1.2. Digitális szótár készítése

1.2.1. Fogalmak bemutatása

1.2.2. Tanulási lehetőségek kiemelése

1.3. Kész digitális tananyagok megosztása a kollegákkal

1.3.1. Smart Notebookban feldolgozott témák

1.3.2. Powerpoint vagy Prezi anyagok

2. Digitális bennszülöttek

2.1. Közös digitális tudásbázis létrehozása

2.1.1. Közösen szerkeszthető fogalomgyűjtemény

2.1.2. Kidolgozott, ellenőrzött téelek

2.2. Interaktív animációk használata

2.2.1. Az ember keringése

2.2.2. Ozmózis

2.2.3. Nitrogén körforgása

2.3. Sokrétű web2.0 alkalmazáshoz kötődő házi feladat

2.3.1. Screencast videó készítése

2.3.1.1. Milyen lépésekből áll a harasztok szaporodása?

2.3.2. Blogok létrehozása

2.3.2.1. Mit tehetünk a környezetvédelemért?

2.4. Digitális eszközeik bevonása a tanulásba (pl.: okostelefon)

3. Digitális tananyag

3.1. SDT felhasználása

3.1.1. Interaktív animációk

3.1.2. Gyakorló feladatok

3.2. Realika biológiai részének bevonása

3.2.1. Az idegi szabályozás

3.2.2. Az anyagcsere

3.2.3. Az élő sejtet felépítő anyagok

3.3. Tanár által készített segédanyagok kiadása

3.3.1. Powerpoint

3.3.2. Word, pdf fájl

3.4. Diákok csoportosan feldolgozott témáiból gyűjtemény

3.4.1. Állatok szervezettana

3.4.2. Populációs kölcsönhatások

4. eBook

4.1. Kiselőadásokhoz szövegrészletek keresése

4.1.1. Okostelefonra is feltölthető

4.2. Kidolgozott tananyagrészek digitalizálása

4.2.1. Szupraindividuális biológia

4.2.2. Genetikai számítások megoldási algoritmusa

4.3. Ingyenes, biológiai témájú eBook-ok összegyűjtése

5. Google dokumentumok

5.1. Közösen szerkeszthető órai jegyzetek

5.1.1. Tanári ellenőrzés fontossága

5.2. Google prezentáció készítése

5.2.1. Tanulói kiselőadás

5.2.2. Tanári segédanyag

5.2.3. Tanulók véleményezhetik

5.3. Kérdőívek, tesztek alkotása

5.3.1. Táplálkozási kérdőív

5.3.2. Összefoglaló tesztfeladatok

6. Interaktív tábla

6.1. Virtuális, interaktív boncolás

6.1.1. Béka

6.1.2. Csirke

6.1.3. Patkány

6.2. Adott témához kapcsolódó fogalmak rendszerezése a diákok által

6.2.1. Ökológia fogalmai

6.2.2. Sejtbiológia fogalmai

6.3. Közös feladatmegoldás

6.3.1. Fogd és vidd ábrák

6.3.2. Sorrendbe állítás

6.3.3. Interaktív társasjáték

7. Okostelefon

7.1. Felmerülő kérdések megválaszolása

7.1.1. Meddig vemhes a zsiráf?

7.1.2. Mit eszik a gleccsersáska?

7.2. Osztálykirándulás, múzeumlátogatás tervezése

7.2.1. Útvonalterv

7.2.1.1. Közlekedési lehetőségek, időpontok

7.2.2. Látnivalókról szóló leírások megtekintése

7.3. Növény- és állatfajok lefotózása

7.3.1. Meghatározás

7.3.2. Rendszerezés

7.3.3. Gyűjtemény létrehozása

8. Mikroblog

8.1. Darwin és Lamarck evolúciós vitája

8.2. Egy tudós kutatási jegyzőkönyve

8.2.1. Hogyan fedezték fel a penicillin gyógyító hatását?

8.3. Érvek és ellenérvek (vita az osztálytársak között)

8.3.1. Környezetvédelmi kérdések

8.3.2. Génmanipulált növények

9. Online fogalomtérképek

9.1. Témazáró előtti összefoglalás

9.1.1. Ismeretek rendszerezése

9.2. Órai csoportmunkában közösen szerkeszteni

9.2.1. Állatok keringési rendszere

9.2.2. Sejtet felépítő kémiai anyagok

9.2.3. Növényi szövetek

9.3. Kiselőadáshoz segédanyag

10. Online játékok

10.1. Ökológiai szimulációk

10.1.1. Tavak feltöltődése

10.1.2. Madárvonulás

10.2. Jojatek.hu

10.2.1. Blender

10.2.1.1. Molekulákra is érvényes

10.2.2. Térkép-ész

10.3. Stratégiai játékok

10.3.1. Környezet eltartóképessége

10.3.2. Populációk növekedése

11. Prezi

11.1. Rendszertan tanítása

11.1.1. Az egyes részegységek taglalása után egészben látja az adott csoport rendszerét

11.2. Biológiai folyamatok tanítása

11.2.1. Elemenként végigmenni, végén egészként értelmezni

11.2.1.1. Szukcesszió

11.2.1.2. Jégkorszak létrejötte

11.2.1.3. Génkifejeződés

11.3. Immunrendszer részeinek működése

11.3.1. Veleszületett immunitás

11.3.2. Szerzett immunitás

12. Realika

12.1. Egyes tananyagok önálló elsajátítása

12.1.1. Videók megtekintése

12.1.2. Ábrák elemzése

12.1.3. Feladatok megoldása

12.2. Órai tevékenységekként való felhasználás

12.2.1. Keringés

12.2.2. Hormonrendszer

12.2.3. Idegrendszer

12.3. Feladatok gyakoroltatása, rendszerezés, összefoglalás

13. LCMS rendszerek

13.1. SDT

13.1.1. Foglalkozások felhasználása

13.1.2. Fogalomgyűjtemény, interaktív animációk alkalmazása

13.2. Realika

13.2.1. Kiválasztott tevékenységek elvégzése

13.2.2. Heterogén tanulópárok

13.3. Iskolai honlapon létrehozni a biológiához kötődően (termtud. munkaközösség)

14. Wikipédia

14.1. Új bejegyzések létrehozása, fogalmak bővítése

14.1.1. Molekuláris biológiai fogalmak

14.1.2. Genetikai fogalmak

14.2. Felmerülő kérdések megválaszolása

14.2.1. Hol él a zöld mamba?

14.2.2. Milyen orchideafajok léteznek?

14.3. Kiselőadásokhoz tartalomkeresés

14.4. Megtanult anyagrészekkel kapcsolatos szócikkek lektorálása, kijavítása

14.4.1. Emberi betegségek

14.4.2. Biomok

15. Podcasting

15.1. Kísérletek bemutatása

15.1.1. Vékonybél működése in vitro

15.1.2. Tetemek bomlása

15.2. Kiválasztott filmrészletek bejátszása

15.2.1. Etológia

15.2.2. Evolúció

15.3. Mindentudás Egyeteme biológiai előadásainak megtekintése

15.3.1. Mit tud az emberi agy?

15.3.2. Transzgénikus növények

15.3.3. Stressz és termékenység

16. Geocaching

16.1. Házi feladat / fogalomgyűjtemény megkeresése

16.1.1. Csoportokban elmennek a helyszínre

16.1.2. Diákok által kijelölt helyszínekre rejtik a megoldásaikat

16.2. Kirándulás során állomások kijelölése, feladatok elrejtése

16.2.1. Túra a Budai-hegységben

16.3. Láncszemek készítése

16.3.1. Folyamatok elemekre bontása, ezek elrejtése

16.3.1.1. Globális felmelegedés

16.3.1.2. Elsivatagosodás

17. Geotagging

17.1. Kirándulás során készített fényképek elhelyezése a térképen

17.1.1. Dunántúli-középhegység tájai

17.1.2. Északi-középhegység tájai

17.2. Hazai talajtípusok helyhez kötése

17.2.1. Nyiroktalaj

17.2.2. Rendzina

17.3. Életközösségekről készített videók beazonosítása, megkeresése

17.3.1. Löszpusztagyep

17.3.2. Lejtősztyepprét

17.3.3. Ligeterdő

17.3.4. Bükkös

18. Microsoft Touch Pack

18.1. Surface Globe

18.1.1. Biomok beazonosítása

18.1.2. Híres látványosságok megtekintése

18.2. Surface Collage

18.2.1. Fajfelismerés gyakorlása

18.2.2. Szerves molekulák felismerése (cukrok, fehérjék, lipidek)

18.3. Surface Lagoon

18.3.1. Vízi életközösség megfigyelése

18.3.2. Tengerek élővilága

18.3.3. Halak

19. Multitasking

19.1. Prezentációk több internetes forrásból való összeállítása

19.1.1. Wikipedia

19.1.2. SDT

19.1.3. Google képkereső

19.2. Filmnézés közben elemzési szempontok megadása chaten

19.2.1. Hogyan alkalmazkodtak a környezetükhöz az élőlények?

19.2.2. Állatok élőhely szerinti csoportosítása

19.3. Egyszerre több diák korrepetálása közösségi oldal chatjében

19.3.1. Összefüggések feltárása

19.3.2. Gondolkodási algoritmusok

20. Oversharing

20.1. Projekmunka és projektnapló készítése

20.1.1. Események folyamatos megosztása

20.1.2. Haladási ütem, nehézségek megmutatkozik

20.2. Az egyes biológiatémaköröknél tanusított attitüd feltérképezése

20.2.1. Genetika

20.2.2. Embertan

20.3. Túlzott médiahasználat veszélyeinek bemutatása

20.3.1. Adatvédelem

20.3.1.1. Tudományos kutatások eredményei

21. RSS

21.1. Környezetszennyezéssel kapcsolatos hírek gyűjtése

21.1.1. Kőolajkatasztrófák

21.1.2. Vörös iszap tragédia

21.1.3. Fukushimai atomerőmű

21.2. Egészséges életmód témában információk keresése

21.2.1. Energiaitalok

21.2.2. Mennyi mozgás egészséges?

21.2.3. Paleolit diéta

21.3. Megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségei, új áttörések

21.3.1. Naperőmű

21.3.2. Ár-apály erőmű

21.3.3. Geotermikus erőmű

22. Google Art Project

22.1. Múzeumok virtuális körbejárása

22.2. Festmények biológiai tartalmának kiszűrése

22.3. Műtárgyakból gyűjtemény létrehozása

23. Ingerfalók

23.1. Sokféle szemléltetés alkalmazása a tanórán

23.1.1. Ábra

23.1.2. Videó

23.1.3. Makett

23.1.4. Kézbevehető növény, állat

23.1.5. Animáció

23.2. Segédanyagok, linkek, videók megosztása

23.2.1. SDT

23.2.2. Youtube

23.2.3. Wikipedia

23.3. Folytonos vizuális ingerlés

23.3.1. Érdeklődés fenntartásához szükséges

24. Social bookmarking

24.1. Adott témákhoz kötődően felhasználható honlapok bejelölése

24.1.1. Mikrobiológia

24.1.2. Neurobiológia

24.2. Tanórához kötődő weblapok megosztása a diákokkal

24.3. Megbízható források keresése az interneten

25. Videómegosztó szolgáltatások

25.1. Fajbemutató videók készítése, megosztása, elemzése

25.1.1. Hajtásos növények

25.1.2. Gerinctelen állatok

25.1.3. Gombák

25.2. Youtube linkek mellékelése a tananyaghoz (a megértést segítendő)

25.2.1. DNS megkettőződése

25.2.2. Fehérjeszintézis

25.2.2.1. Transzkripció

25.2.2.2. Transzláció

25.3. Megosztott természetfilm(részlet)ekből információgyűjtés, hallottak feldolgozása

25.3.1. Biomok

26. Varázstoll

26.1. Szabadkézi táblavázlat digitalizálása

26.1.1. Zárvatermők szaporodása

26.1.2. Kalcium-anyagcsere

26.2. Rajzok, grafikus rendezők készítése

26.2.1. Levél keresztmetszet

26.2.2. Földtörténeti fejlődés

26.3. Csoportmunka támogatása

26.3.1. Egyik előad

26.3.2. Másik jegyzetet készít

27. Közösségi portál

27.1. Híres tudósok profiljának létrehozása

27.1.1. Gregor Mendel

27.1.2. Kitaibel Pál

27.1.3. Carl von Linné

27.2. Tananyaghoz kapcsolódó kérdések megbeszélése

27.2.1. Miért alakul ki az övezetesség?

27.2.2. Hogyan oldjam meg a genetika feladatot?

27.3. Tanulást segítő linkek megosztása

27.3.1. SDT

27.3.2. Youtube

27.4. Csoportmunka során otthoni kapcsolattartás, konferenciabeszélgetés

27.4.1. Föld napja projekt megszervezése

28. Webinárium

28.1. Online prezentáció

28.1.1. Hazai társulások bemutatása

28.1.2. Emlősök rendszerezése

28.2. Webkonferencia

28.2.1. Élettani számolások

28.2.2. Korrepetálás genetika feladatokból

28.3. Egyéni tanulói kiselőadások

28.3.1. Tanulói kérdések (chat)

28.3.2. Tanári megjegyzések (chat)

29. ePortfólió

29.1. Évekre, témakörökre lebontott tanulói munka összegyűjtése egyénileg

29.1.1. Az ember szervezete

29.1.2. Az élővilág rendszere

29.2. Egy tudós munkásságának összefoglalása

29.2.1. Arisztotelész

29.2.2. Szentágothai János

29.3. Természettudományos munkaközösség közös portfóliója

29.3.1. Tanári együttműködés

29.3.2. Kölcsönös segítségnyújtás

30. Interaktív asztal

30.1. Kalandozások az emberi testben

30.1.1. Keringés

30.1.2. Légzés

30.1.3. Táplálkozás

30.1.4. Kiválasztás

30.2. Csoportos gondolattérkép készítés

30.2.1. Populációs kölcsönhatások

30.2.2. Növényi hormonok

30.3. Fordított szakértői mozaik, ablakfeladat

30.3.1. Növényi szervek

30.3.2. Állatok viselkedése