Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Modern eszközök a pedagógiában

Digitális bevándorlók

Idősebb tanárkollegák továbbképzése

Új eszközök megismerése, Interaktív tábla

Új programok bemutatása, Helyes használat, Felhasználási lehetőségek a szaktárgyban

Digitális szótár készítése

Fogalmak bemutatása

Tanulási lehetőségek kiemelése

Kész digitális tananyagok megosztása a kollegákkal

Smart Notebookban feldolgozott témák

Powerpoint vagy Prezi anyagok

Digitális bennszülöttek

Közös digitális tudásbázis létrehozása

Közösen szerkeszthető fogalomgyűjtemény

Kidolgozott, ellenőrzött téelek

Interaktív animációk használata

Az ember keringése

Ozmózis

Nitrogén körforgása

Sokrétű web2.0 alkalmazáshoz kötődő házi feladat

Screencast videó készítése, Milyen lépésekből áll a harasztok szaporodása?

Blogok létrehozása, Mit tehetünk a környezetvédelemért?

Digitális eszközeik bevonása a tanulásba (pl.: okostelefon)

Digitális tananyag

SDT felhasználása

Interaktív animációk

Gyakorló feladatok

Realika biológiai részének bevonása

Az idegi szabályozás

Az anyagcsere

Az élő sejtet felépítő anyagok

Tanár által készített segédanyagok kiadása

Powerpoint

Word, pdf fájl

Diákok csoportosan feldolgozott témáiból gyűjtemény

Állatok szervezettana

Populációs kölcsönhatások

eBook

Kiselőadásokhoz szövegrészletek keresése

Okostelefonra is feltölthető

Kidolgozott tananyagrészek digitalizálása

Szupraindividuális biológia

Genetikai számítások megoldási algoritmusa

Ingyenes, biológiai témájú eBook-ok összegyűjtése

Google dokumentumok

Közösen szerkeszthető órai jegyzetek

Tanári ellenőrzés fontossága

Google prezentáció készítése

Tanulói kiselőadás

Tanári segédanyag

Tanulók véleményezhetik

Kérdőívek, tesztek alkotása

Táplálkozási kérdőív

Összefoglaló tesztfeladatok

Interaktív tábla

Virtuális, interaktív boncolás

Béka

Csirke

Patkány

Adott témához kapcsolódó fogalmak rendszerezése a diákok által

Ökológia fogalmai

Sejtbiológia fogalmai

Közös feladatmegoldás

Fogd és vidd ábrák

Sorrendbe állítás

Interaktív társasjáték

Okostelefon

Felmerülő kérdések megválaszolása

Meddig vemhes a zsiráf?

Mit eszik a gleccsersáska?

Osztálykirándulás, múzeumlátogatás tervezése

Útvonalterv, Közlekedési lehetőségek, időpontok

Látnivalókról szóló leírások megtekintése

Növény- és állatfajok lefotózása

Meghatározás

Rendszerezés

Gyűjtemény létrehozása

Mikroblog

Darwin és Lamarck evolúciós vitája

Egy tudós kutatási jegyzőkönyve

Hogyan fedezték fel a penicillin gyógyító hatását?

Érvek és ellenérvek (vita az osztálytársak között)

Környezetvédelmi kérdések

Génmanipulált növények

Online fogalomtérképek

Témazáró előtti összefoglalás

Ismeretek rendszerezése

Órai csoportmunkában közösen szerkeszteni

Állatok keringési rendszere

Sejtet felépítő kémiai anyagok

Növényi szövetek

Kiselőadáshoz segédanyag

Online játékok

Ökológiai szimulációk

Tavak feltöltődése

Madárvonulás

Jojatek.hu

Blender, Molekulákra is érvényes

Térkép-ész

Stratégiai játékok

Környezet eltartóképessége

Populációk növekedése

Prezi

Rendszertan tanítása

Az egyes részegységek taglalása után egészben látja az adott csoport rendszerét

Biológiai folyamatok tanítása

Elemenként végigmenni, végén egészként értelmezni, Szukcesszió, Jégkorszak létrejötte, Génkifejeződés

Immunrendszer részeinek működése

Veleszületett immunitás

Szerzett immunitás

Realika

Egyes tananyagok önálló elsajátítása

Videók megtekintése

Ábrák elemzése

Feladatok megoldása

Órai tevékenységekként való felhasználás

Keringés

Hormonrendszer

Idegrendszer

Feladatok gyakoroltatása, rendszerezés, összefoglalás

LCMS rendszerek

SDT

Foglalkozások felhasználása

Fogalomgyűjtemény, interaktív animációk alkalmazása

Realika

Kiválasztott tevékenységek elvégzése

Heterogén tanulópárok

Iskolai honlapon létrehozni a biológiához kötődően (termtud. munkaközösség)

Wikipédia

Új bejegyzések létrehozása, fogalmak bővítése

Molekuláris biológiai fogalmak

Genetikai fogalmak

Felmerülő kérdések megválaszolása

Hol él a zöld mamba?

Milyen orchideafajok léteznek?

Kiselőadásokhoz tartalomkeresés

Megtanult anyagrészekkel kapcsolatos szócikkek lektorálása, kijavítása

Emberi betegségek

Biomok

Podcasting

Kísérletek bemutatása

Vékonybél működése in vitro

Tetemek bomlása

Kiválasztott filmrészletek bejátszása

Etológia

Evolúció

Mindentudás Egyeteme biológiai előadásainak megtekintése

Mit tud az emberi agy?

Transzgénikus növények

Stressz és termékenység

Geocaching

Házi feladat / fogalomgyűjtemény megkeresése

Csoportokban elmennek a helyszínre

Diákok által kijelölt helyszínekre rejtik a megoldásaikat

Kirándulás során állomások kijelölése, feladatok elrejtése

Túra a Budai-hegységben

Láncszemek készítése

Folyamatok elemekre bontása, ezek elrejtése, Globális felmelegedés, Elsivatagosodás

Geotagging

Kirándulás során készített fényképek elhelyezése a térképen

Dunántúli-középhegység tájai

Északi-középhegység tájai

Hazai talajtípusok helyhez kötése

Nyiroktalaj

Rendzina

Életközösségekről készített videók beazonosítása, megkeresése

Löszpusztagyep

Lejtősztyepprét

Ligeterdő

Bükkös

Microsoft Touch Pack

Surface Globe

Biomok beazonosítása

Híres látványosságok megtekintése

Surface Collage

Fajfelismerés gyakorlása

Szerves molekulák felismerése (cukrok, fehérjék, lipidek)

Surface Lagoon

Vízi életközösség megfigyelése

Tengerek élővilága

Halak

Multitasking

Prezentációk több internetes forrásból való összeállítása

Wikipedia

SDT

Google képkereső

Filmnézés közben elemzési szempontok megadása chaten

Hogyan alkalmazkodtak a környezetükhöz az élőlények?

Állatok élőhely szerinti csoportosítása

Egyszerre több diák korrepetálása közösségi oldal chatjében

Összefüggések feltárása

Gondolkodási algoritmusok

Oversharing

Projekmunka és projektnapló készítése

Események folyamatos megosztása

Haladási ütem, nehézségek megmutatkozik

Az egyes biológiatémaköröknél tanusított attitüd feltérképezése

Genetika

Embertan

Túlzott médiahasználat veszélyeinek bemutatása

Adatvédelem, Tudományos kutatások eredményei

RSS

Környezetszennyezéssel kapcsolatos hírek gyűjtése

Kőolajkatasztrófák

Vörös iszap tragédia

Fukushimai atomerőmű

Egészséges életmód témában információk keresése

Energiaitalok

Mennyi mozgás egészséges?

Paleolit diéta

Megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségei, új áttörések

Naperőmű

Ár-apály erőmű

Geotermikus erőmű

Google Art Project

Múzeumok virtuális körbejárása

Festmények biológiai tartalmának kiszűrése

Műtárgyakból gyűjtemény létrehozása

Ingerfalók

Sokféle szemléltetés alkalmazása a tanórán

Ábra

Videó

Makett

Kézbevehető növény, állat

Animáció

Segédanyagok, linkek, videók megosztása

SDT

Youtube

Wikipedia

Folytonos vizuális ingerlés

Érdeklődés fenntartásához szükséges

Social bookmarking

Adott témákhoz kötődően felhasználható honlapok bejelölése

Mikrobiológia

Neurobiológia

Tanórához kötődő weblapok megosztása a diákokkal

Megbízható források keresése az interneten

Videómegosztó szolgáltatások

Fajbemutató videók készítése, megosztása, elemzése

Hajtásos növények

Gerinctelen állatok

Gombák

Youtube linkek mellékelése a tananyaghoz (a megértést segítendő)

DNS megkettőződése

Fehérjeszintézis, Transzkripció, Transzláció

Megosztott természetfilm(részlet)ekből információgyűjtés, hallottak feldolgozása

Biomok

Varázstoll

Szabadkézi táblavázlat digitalizálása

Zárvatermők szaporodása

Kalcium-anyagcsere

Rajzok, grafikus rendezők készítése

Levél keresztmetszet

Földtörténeti fejlődés

Csoportmunka támogatása

Egyik előad

Másik jegyzetet készít

Közösségi portál

Híres tudósok profiljának létrehozása

Gregor Mendel

Kitaibel Pál

Carl von Linné

Tananyaghoz kapcsolódó kérdések megbeszélése

Miért alakul ki az övezetesség?

Hogyan oldjam meg a genetika feladatot?

Tanulást segítő linkek megosztása

SDT

Youtube

Csoportmunka során otthoni kapcsolattartás, konferenciabeszélgetés

Föld napja projekt megszervezése

Webinárium

Online prezentáció

Hazai társulások bemutatása

Emlősök rendszerezése

Webkonferencia

Élettani számolások

Korrepetálás genetika feladatokból

Egyéni tanulói kiselőadások

Tanulói kérdések (chat)

Tanári megjegyzések (chat)

ePortfólió

Évekre, témakörökre lebontott tanulói munka összegyűjtése egyénileg

Az ember szervezete

Az élővilág rendszere

Egy tudós munkásságának összefoglalása

Arisztotelész

Szentágothai János

Természettudományos munkaközösség közös portfóliója

Tanári együttműködés

Kölcsönös segítségnyújtás

Interaktív asztal

Kalandozások az emberi testben

Keringés

Légzés

Táplálkozás

Kiválasztás

Csoportos gondolattérkép készítés

Populációs kölcsönhatások

Növényi hormonok

Fordított szakértői mozaik, ablakfeladat

Növényi szervek

Állatok viselkedése