Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Modern eszközök a pedagógiában

Digitális bevándorlók

Idősebb tanárkollegák továbbképzése

Digitális szótár készítése

Kész digitális tananyagok megosztása a kollegákkal

Digitális bennszülöttek

Közös digitális tudásbázis létrehozása

Interaktív animációk használata

Sokrétű web2.0 alkalmazáshoz kötődő házi feladat

Digitális eszközeik bevonása a tanulásba (pl.: okostelefon)

Digitális tananyag

SDT felhasználása

Realika biológiai részének bevonása

Tanár által készített segédanyagok kiadása

Diákok csoportosan feldolgozott témáiból gyűjtemény

eBook

Kiselőadásokhoz szövegrészletek keresése

Kidolgozott tananyagrészek digitalizálása

Ingyenes, biológiai témájú eBook-ok összegyűjtése

Google dokumentumok

Közösen szerkeszthető órai jegyzetek

Google prezentáció készítése

Kérdőívek, tesztek alkotása

Interaktív tábla

Virtuális, interaktív boncolás

Adott témához kapcsolódó fogalmak rendszerezése a diákok által

Közös feladatmegoldás

Okostelefon

Felmerülő kérdések megválaszolása

Osztálykirándulás, múzeumlátogatás tervezése

Növény- és állatfajok lefotózása

Mikroblog

Darwin és Lamarck evolúciós vitája

Egy tudós kutatási jegyzőkönyve

Érvek és ellenérvek (vita az osztálytársak között)

Online fogalomtérképek

Témazáró előtti összefoglalás

Órai csoportmunkában közösen szerkeszteni

Kiselőadáshoz segédanyag

Online játékok

Ökológiai szimulációk

Jojatek.hu

Stratégiai játékok

Prezi

Rendszertan tanítása

Biológiai folyamatok tanítása

Immunrendszer részeinek működése

Realika

Egyes tananyagok önálló elsajátítása

Órai tevékenységekként való felhasználás

Feladatok gyakoroltatása, rendszerezés, összefoglalás

LCMS rendszerek

SDT

Realika

Iskolai honlapon létrehozni a biológiához kötődően (termtud. munkaközösség)

Wikipédia

Új bejegyzések létrehozása, fogalmak bővítése

Felmerülő kérdések megválaszolása

Kiselőadásokhoz tartalomkeresés

Megtanult anyagrészekkel kapcsolatos szócikkek lektorálása, kijavítása

Podcasting

Kísérletek bemutatása

Kiválasztott filmrészletek bejátszása

Mindentudás Egyeteme biológiai előadásainak megtekintése

Geocaching

Házi feladat / fogalomgyűjtemény megkeresése

Kirándulás során állomások kijelölése, feladatok elrejtése

Láncszemek készítése

Geotagging

Kirándulás során készített fényképek elhelyezése a térképen

Hazai talajtípusok helyhez kötése

Életközösségekről készített videók beazonosítása, megkeresése

Microsoft Touch Pack

Surface Globe

Surface Collage

Surface Lagoon

Multitasking

Prezentációk több internetes forrásból való összeállítása

Filmnézés közben elemzési szempontok megadása chaten

Egyszerre több diák korrepetálása közösségi oldal chatjében

Oversharing

Projekmunka és projektnapló készítése

Az egyes biológiatémaköröknél tanusított attitüd feltérképezése

Túlzott médiahasználat veszélyeinek bemutatása

RSS

Környezetszennyezéssel kapcsolatos hírek gyűjtése

Egészséges életmód témában információk keresése

Megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségei, új áttörések

Google Art Project

Múzeumok virtuális körbejárása

Festmények biológiai tartalmának kiszűrése

Műtárgyakból gyűjtemény létrehozása

Ingerfalók

Sokféle szemléltetés alkalmazása a tanórán

Segédanyagok, linkek, videók megosztása

Folytonos vizuális ingerlés

Social bookmarking

Adott témákhoz kötődően felhasználható honlapok bejelölése

Tanórához kötődő weblapok megosztása a diákokkal

Megbízható források keresése az interneten

Videómegosztó szolgáltatások

Fajbemutató videók készítése, megosztása, elemzése

Youtube linkek mellékelése a tananyaghoz (a megértést segítendő)

Megosztott természetfilm(részlet)ekből információgyűjtés, hallottak feldolgozása

Varázstoll

Szabadkézi táblavázlat digitalizálása

Rajzok, grafikus rendezők készítése

Csoportmunka támogatása

Közösségi portál

Híres tudósok profiljának létrehozása

Tananyaghoz kapcsolódó kérdések megbeszélése

Tanulást segítő linkek megosztása

Csoportmunka során otthoni kapcsolattartás, konferenciabeszélgetés

Webinárium

Online prezentáció

Webkonferencia

Egyéni tanulói kiselőadások

ePortfólió

Évekre, témakörökre lebontott tanulói munka összegyűjtése egyénileg

Egy tudós munkásságának összefoglalása

Természettudományos munkaközösség közös portfóliója

Interaktív asztal

Kalandozások az emberi testben

Csoportos gondolattérkép készítés

Fordított szakértői mozaik, ablakfeladat