Modern eszközök a pedagógiában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. Digitális bevándorlók

1.1. Idősebb tanárkollegák továbbképzése

1.1.1. Új eszközök megismerése

1.1.1.1. Interaktív tábla

1.1.2. Új programok bemutatása

1.1.2.1. Helyes használat

1.1.2.2. Felhasználási lehetőségek a szaktárgyban

1.2. Digitális szótár készítése

1.2.1. Fogalmak bemutatása

1.2.2. Tanulási lehetőségek kiemelése

1.3. Kész digitális tananyagok megosztása a kollegákkal

1.3.1. Smart Notebookban feldolgozott témák

1.3.2. Powerpoint vagy Prezi anyagok

2. Digitális bennszülöttek

2.1. Közös digitális tudásbázis létrehozása

2.1.1. Közösen szerkeszthető fogalomgyűjtemény

2.1.2. Kidolgozott, ellenőrzött téelek

2.2. Interaktív animációk használata

2.2.1. Az ember keringése

2.2.2. Ozmózis

2.2.3. Nitrogén körforgása

2.3. Sokrétű web2.0 alkalmazáshoz kötődő házi feladat

2.3.1. Screencast videó készítése

2.3.1.1. Milyen lépésekből áll a harasztok szaporodása?

2.3.2. Blogok létrehozása

2.3.2.1. Mit tehetünk a környezetvédelemért?

2.4. Digitális eszközeik bevonása a tanulásba (pl.: okostelefon)

3. Okostelefon

3.1. Felmerülő kérdések megválaszolása

3.1.1. Meddig vemhes a zsiráf?

3.1.2. Mit eszik a gleccsersáska?

3.2. Osztálykirándulás, múzeumlátogatás tervezése

3.2.1. Útvonalterv

3.2.1.1. Közlekedési lehetőségek, időpontok

3.2.2. Látnivalókról szóló leírások megtekintése

3.3. Növény- és állatfajok lefotózása

3.3.1. Meghatározás

3.3.2. Rendszerezés

3.3.3. Gyűjtemény létrehozása

4. Online fogalomtérképek

4.1. Témazáró előtti összefoglalás

4.1.1. Ismeretek rendszerezése

4.2. Órai csoportmunkában közösen szerkeszteni

4.2.1. Állatok keringési rendszere

4.2.2. Sejtet felépítő kémiai anyagok

4.2.3. Növényi szövetek

4.3. Kiselőadáshoz segédanyag

5. Online játékok

5.1. Ökológiai szimulációk

5.1.1. Tavak feltöltődése

5.1.2. Madárvonulás

5.2. Jojatek.hu

5.2.1. Blender

5.2.1.1. Molekulákra is érvényes

5.2.2. Térkép-ész

5.3. Stratégiai játékok

5.3.1. Környezet eltartóképessége

5.3.2. Populációk növekedése

6. Prezi

6.1. Rendszertan tanítása

6.1.1. Az egyes részegységek taglalása után egészben látja az adott csoport rendszerét

6.2. Biológiai folyamatok tanítása

6.2.1. Elemenként végigmenni, végén egészként értelmezni

6.2.1.1. Szukcesszió

6.2.1.2. Jégkorszak létrejötte

6.2.1.3. Génkifejeződés

6.3. Immunrendszer részeinek működése

6.3.1. Veleszületett immunitás

6.3.2. Szerzett immunitás

7. Realika

7.1. Egyes tananyagok önálló elsajátítása

7.1.1. Videók megtekintése

7.1.2. Ábrák elemzése

7.1.3. Feladatok megoldása

7.2. Órai tevékenységekként való felhasználás

7.2.1. Keringés

7.2.2. Hormonrendszer

7.2.3. Idegrendszer

7.3. Feladatok gyakoroltatása, rendszerezés, összefoglalás

8. LCMS rendszerek

8.1. SDT

8.1.1. Foglalkozások felhasználása

8.1.2. Fogalomgyűjtemény, interaktív animációk alkalmazása

8.2. Realika

8.2.1. Kiválasztott tevékenységek elvégzése

8.2.2. Heterogén tanulópárok

8.3. Iskolai honlapon létrehozni a biológiához kötődően (termtud. munkaközösség)

9. Podcasting

9.1. Kísérletek bemutatása

9.1.1. Vékonybél működése in vitro

9.1.2. Tetemek bomlása

9.2. Kiválasztott filmrészletek bejátszása

9.2.1. Etológia

9.2.2. Evolúció

9.3. Mindentudás Egyeteme biológiai előadásainak megtekintése

9.3.1. Mit tud az emberi agy?

9.3.2. Transzgénikus növények

9.3.3. Stressz és termékenység

10. Multitasking

10.1. Prezentációk több internetes forrásból való összeállítása

10.1.1. Wikipedia

10.1.2. SDT

10.1.3. Google képkereső

10.2. Filmnézés közben elemzési szempontok megadása chaten

10.2.1. Hogyan alkalmazkodtak a környezetükhöz az élőlények?

10.2.2. Állatok élőhely szerinti csoportosítása

10.3. Egyszerre több diák korrepetálása közösségi oldal chatjében

10.3.1. Összefüggések feltárása

10.3.2. Gondolkodási algoritmusok

11. RSS

11.1. Környezetszennyezéssel kapcsolatos hírek gyűjtése

11.1.1. Kőolajkatasztrófák

11.1.2. Vörös iszap tragédia

11.1.3. Fukushimai atomerőmű

11.2. Egészséges életmód témában információk keresése

11.2.1. Energiaitalok

11.2.2. Mennyi mozgás egészséges?

11.2.3. Paleolit diéta

11.3. Megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségei, új áttörések

11.3.1. Naperőmű

11.3.2. Ár-apály erőmű

11.3.3. Geotermikus erőmű

12. Ingerfalók

12.1. Sokféle szemléltetés alkalmazása a tanórán

12.1.1. Ábra

12.1.2. Videó

12.1.3. Makett

12.1.4. Kézbevehető növény, állat

12.1.5. Animáció

12.2. Segédanyagok, linkek, videók megosztása

12.2.1. SDT

12.2.2. Youtube

12.2.3. Wikipedia

12.3. Folytonos vizuális ingerlés

12.3.1. Érdeklődés fenntartásához szükséges

13. Social bookmarking

13.1. Adott témákhoz kötődően felhasználható honlapok bejelölése

13.1.1. Mikrobiológia

13.1.2. Neurobiológia

13.2. Tanórához kötődő weblapok megosztása a diákokkal

13.3. Megbízható források keresése az interneten

14. Varázstoll

14.1. Szabadkézi táblavázlat digitalizálása

14.1.1. Zárvatermők szaporodása

14.1.2. Kalcium-anyagcsere

14.2. Rajzok, grafikus rendezők készítése

14.2.1. Levél keresztmetszet

14.2.2. Földtörténeti fejlődés

14.3. Csoportmunka támogatása

14.3.1. Egyik előad

14.3.2. Másik jegyzetet készít

15. Interaktív asztal

15.1. Kalandozások az emberi testben

15.1.1. Keringés

15.1.2. Légzés

15.1.3. Táplálkozás

15.1.4. Kiválasztás

15.2. Csoportos gondolattérkép készítés

15.2.1. Populációs kölcsönhatások

15.2.2. Növényi hormonok

15.3. Fordított szakértői mozaik, ablakfeladat

15.3.1. Növényi szervek

15.3.2. Állatok viselkedése

16. Digitális tananyag

16.1. SDT felhasználása

16.1.1. Interaktív animációk

16.1.2. Gyakorló feladatok

16.2. Realika biológiai részének bevonása

16.2.1. Az idegi szabályozás

16.2.2. Az anyagcsere

16.2.3. Az élő sejtet felépítő anyagok

16.3. Tanár által készített segédanyagok kiadása

16.3.1. Powerpoint

16.3.2. Word, pdf fájl

16.4. Diákok csoportosan feldolgozott témáiból gyűjtemény

16.4.1. Állatok szervezettana

16.4.2. Populációs kölcsönhatások

17. eBook

17.1. Kiselőadásokhoz szövegrészletek keresése

17.1.1. Okostelefonra is feltölthető

17.2. Kidolgozott tananyagrészek digitalizálása

17.2.1. Szupraindividuális biológia

17.2.2. Genetikai számítások megoldási algoritmusa

17.3. Ingyenes, biológiai témájú eBook-ok összegyűjtése

18. Google dokumentumok

18.1. Közösen szerkeszthető órai jegyzetek

18.1.1. Tanári ellenőrzés fontossága

18.2. Google prezentáció készítése

18.2.1. Tanulói kiselőadás

18.2.2. Tanári segédanyag

18.2.3. Tanulók véleményezhetik

18.3. Kérdőívek, tesztek alkotása

18.3.1. Táplálkozási kérdőív

18.3.2. Összefoglaló tesztfeladatok

19. Interaktív tábla

19.1. Virtuális, interaktív boncolás

19.1.1. Béka

19.1.2. Csirke

19.1.3. Patkány

19.2. Adott témához kapcsolódó fogalmak rendszerezése a diákok által

19.2.1. Ökológia fogalmai

19.2.2. Sejtbiológia fogalmai

19.3. Közös feladatmegoldás

19.3.1. Fogd és vidd ábrák

19.3.2. Sorrendbe állítás

19.3.3. Interaktív társasjáték

20. Mikroblog

20.1. Darwin és Lamarck evolúciós vitája

20.2. Egy tudós kutatási jegyzőkönyve

20.2.1. Hogyan fedezték fel a penicillin gyógyító hatását?

20.3. Érvek és ellenérvek (vita az osztálytársak között)

20.3.1. Környezetvédelmi kérdések

20.3.2. Génmanipulált növények

21. Wikipédia

21.1. Új bejegyzések létrehozása, fogalmak bővítése

21.1.1. Molekuláris biológiai fogalmak

21.1.2. Genetikai fogalmak

21.2. Felmerülő kérdések megválaszolása

21.2.1. Hol él a zöld mamba?

21.2.2. Milyen orchideafajok léteznek?

21.3. Kiselőadásokhoz tartalomkeresés

21.4. Megtanult anyagrészekkel kapcsolatos szócikkek lektorálása, kijavítása

21.4.1. Emberi betegségek

21.4.2. Biomok

22. Geocaching

22.1. Házi feladat / fogalomgyűjtemény megkeresése

22.1.1. Csoportokban elmennek a helyszínre

22.1.2. Diákok által kijelölt helyszínekre rejtik a megoldásaikat

22.2. Kirándulás során állomások kijelölése, feladatok elrejtése

22.2.1. Túra a Budai-hegységben

22.3. Láncszemek készítése

22.3.1. Folyamatok elemekre bontása, ezek elrejtése

22.3.1.1. Globális felmelegedés

22.3.1.2. Elsivatagosodás

23. Geotagging

23.1. Kirándulás során készített fényképek elhelyezése a térképen

23.1.1. Dunántúli-középhegység tájai

23.1.2. Északi-középhegység tájai

23.2. Hazai talajtípusok helyhez kötése

23.2.1. Nyiroktalaj

23.2.2. Rendzina

23.3. Életközösségekről készített videók beazonosítása, megkeresése

23.3.1. Löszpusztagyep

23.3.2. Lejtősztyepprét

23.3.3. Ligeterdő

23.3.4. Bükkös

24. Microsoft Touch Pack

24.1. Surface Globe

24.1.1. Biomok beazonosítása

24.1.2. Híres látványosságok megtekintése

24.2. Surface Collage

24.2.1. Fajfelismerés gyakorlása

24.2.2. Szerves molekulák felismerése (cukrok, fehérjék, lipidek)

24.3. Surface Lagoon

24.3.1. Vízi életközösség megfigyelése

24.3.2. Tengerek élővilága

24.3.3. Halak

25. Oversharing

25.1. Projekmunka és projektnapló készítése

25.1.1. Események folyamatos megosztása

25.1.2. Haladási ütem, nehézségek megmutatkozik

25.2. Az egyes biológiatémaköröknél tanusított attitüd feltérképezése

25.2.1. Genetika

25.2.2. Embertan

25.3. Túlzott médiahasználat veszélyeinek bemutatása

25.3.1. Adatvédelem

25.3.1.1. Tudományos kutatások eredményei

26. Google Art Project

26.1. Múzeumok virtuális körbejárása

26.2. Festmények biológiai tartalmának kiszűrése

26.3. Műtárgyakból gyűjtemény létrehozása

27. Videómegosztó szolgáltatások

27.1. Fajbemutató videók készítése, megosztása, elemzése

27.1.1. Hajtásos növények

27.1.2. Gerinctelen állatok

27.1.3. Gombák

27.2. Youtube linkek mellékelése a tananyaghoz (a megértést segítendő)

27.2.1. DNS megkettőződése

27.2.2. Fehérjeszintézis

27.2.2.1. Transzkripció

27.2.2.2. Transzláció

27.3. Megosztott természetfilm(részlet)ekből információgyűjtés, hallottak feldolgozása

27.3.1. Biomok

28. Közösségi portál

28.1. Híres tudósok profiljának létrehozása

28.1.1. Gregor Mendel

28.1.2. Kitaibel Pál

28.1.3. Carl von Linné

28.2. Tananyaghoz kapcsolódó kérdések megbeszélése

28.2.1. Miért alakul ki az övezetesség?

28.2.2. Hogyan oldjam meg a genetika feladatot?

28.3. Tanulást segítő linkek megosztása

28.3.1. SDT

28.3.2. Youtube

28.4. Csoportmunka során otthoni kapcsolattartás, konferenciabeszélgetés

28.4.1. Föld napja projekt megszervezése

29. Webinárium

29.1. Online prezentáció

29.1.1. Hazai társulások bemutatása

29.1.2. Emlősök rendszerezése

29.2. Webkonferencia

29.2.1. Élettani számolások

29.2.2. Korrepetálás genetika feladatokból

29.3. Egyéni tanulói kiselőadások

29.3.1. Tanulói kérdések (chat)

29.3.2. Tanári megjegyzések (chat)

30. ePortfólió

30.1. Évekre, témakörökre lebontott tanulói munka összegyűjtése egyénileg

30.1.1. Az ember szervezete

30.1.2. Az élővilág rendszere

30.2. Egy tudós munkásságának összefoglalása

30.2.1. Arisztotelész

30.2.2. Szentágothai János

30.3. Természettudományos munkaközösség közös portfóliója

30.3.1. Tanári együttműködés

30.3.2. Kölcsönös segítségnyújtás