อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย by Mind Map: อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

1. ลักษณะทั่วไป

1.1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส

1.2. สร้างชุมนุมเป็นเมืองนครอิสระ ภายหลังเป็นจักรวรรดิ

1.3. 2 ส่วน

1.3.1. บาบิโลเนีย ส่วนล่าง อุดมสมบูรณ์

1.3.2. แอสซีเรีย ส่วนบน แห้งแล้ง

1.4. ปัจจุบันคือ อิรัก ซีเรีย

2. ชนชาติที่ตั้งถิ่นฐานใกล้เคียง

2.1. ลิเดียน

2.1.1. ชนชาติแรกที่ผลิตเหรียญกษาปณ์

2.2. เปอร์เซีย

2.2.1. แกะสลักหัวเสาเป็นรูปสัตว์

2.2.2. ดัดแปลงอักษรคูนิฟอร์มเป็นตัวอักษรของเปอร์เซีย

2.2.3. Satrapy

2.2.4. สร้างถนนที่ดีที่สุดในยุคโบราณ

2.2.5. ไปรษณีย์ติดต่อสื่อสารทางราชการ

2.3. ฟินิเชียน

2.3.1. อักษรพยัญชนะเป็นแบบอย่างให้อักษรกรีก-โรมัน

2.4. ฮิบรู

2.4.1. บัญญัติ 10 ประการของโมเสสปกครอง

2.4.2. บันทึกเรื่องราวในคัมภีร์พันธะสัญญา

2.4.3. ที่มาของยูดาย

3. ชนชาติ

3.1. สุเมเรียน

3.1.1. ระบบชลประทานครั้งแรกของโลก

3.1.2. ซิกกูแรต

3.1.3. คูนิฟอร์ม

3.1.4. ปฏิทิน

3.1.5. หน่วย 60

3.1.6. มหากาพย์กิลกาเมช

3.2. อามอไรท์-บาบิโลน

3.2.1. ประมวลกฎหมายฮํมมูราบี

3.2.1.1. ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

3.2.2. กรุงบาบิโลน

3.2.3. ระบบภาษี

3.3. ฮิตไทต์

3.3.1. ประดิษฐ์วงล้อใช้กับเกวียนและรถม้า

3.3.2. รถศึกน้ำหนักเบา

3.3.3. กำแพงแข็งแรง

3.3.4. นำเหล็กมาหลอมเป็นอาวุธ

3.4. อัสซีเรียน

3.4.1. นักรบที่ดุร้าย

3.4.2. โรมันแห่งเอเชีย

3.5. แคลเดียน

3.5.1. หรือ บาบิโลนใหม่

3.5.2. พระเจ้าเนบูคัดเนสซา

3.5.3. สวนลอยบาบิโลน

3.6. แอคคัต

3.6.1. รับวิธีการเขียนแบบยูนิฟอร์มมาใช้