ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІ

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІ by Mind Map: ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІ

1. Strengths

1.1. Характеристика мотиваційної сфери студента

2. Threats

2.1. Підходи до формування мотиваційної сфери студентів в процесі навчання

3. Weaknesses

3.1. Психологічні проблеми мотивації навчання у студентів

4. Opportunities

4.1. Професійна мотивація студентів

4.2. Фактори, що впливають на вибір професії студентами