Cyflwyniad i Cyfryngau Newydd

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cyflwyniad i Cyfryngau Newydd by Mind Map: Cyflwyniad  i Cyfryngau Newydd

1. Modiwl

1.1. cyrchnodau: dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth

1.1.1. rhestr termau

1.1.2. Materion

1.1.2.1. Cynnyrch a pherchnogaeth

1.1.2.2. y gwahanfur digidol

1.1.2.3. effaith & hygyrchedd

1.1.2.4. rhyngweithiol

1.1.3. dulliau

1.1.4. modd y mae normau a thybiaethau diwylliannol a chreadigol yn dylanwadu ar y farn a roddir

1.2. asesiad

1.2.1. cyflwyniadau

1.2.2. traethawd

1.3. fframwaith

1.3.1. darlithoedd

1.3.2. seminarau

1.3.3. ymchwil personol

1.3.4. darlleniad

1.4. rolau

1.4.1. myfyriwr

1.4.2. Lecturers

2. Newydd

2.1. technoleg

2.1.1. Gadgets

2.1.2. Technologies

2.2. diwylliant

2.2.1. Ways of living

2.2.2. Art forms

2.2.3. Ways of communication

2.3. cynhyrchiad

2.3.1. Remediation

2.3.2. Old media reborn

2.3.2.1. The book

2.3.2.2. The poem

2.3.2.3. Movies

2.3.3. Consumer / Producer

2.3.4. New ways of controlling

2.3.5. New ways of resisting

2.4. rhaniad

2.4.1. Internet

2.4.2. Ownership

2.4.3. Fair use

2.4.4. Copy

2.4.5. Mediation

2.5. Pobl

2.5.1. Identity

2.5.2. Ability

2.5.3. Community

2.5.4. Cyborg

3. Cyfryngau

3.1. cyfryngau torfol

3.1.1. cynhyrchiad

3.1.2. rhaniad

3.1.3. cyflwyniad

3.2. moddolrwydd

3.2.1. clywedol

3.2.2. Delwedd

3.2.3. Testun

3.2.4. Amser

3.3. Modd

3.3.1. Photograph

3.3.2. Video

3.3.3. Vinyl

3.3.4. Paint

3.3.5. Virtual reality

3.3.6. Podcast

3.3.7. Text

3.3.8. Narrative

3.4. dull trosglwyddiad

3.4.1. Phone

3.4.2. Internet

3.4.3. Store

3.4.4. Projector

3.4.5. Speech

3.4.6. Software tool

3.5. Dull cyfathrebiad

3.5.1. Journalism

3.5.2. Commerce

3.5.3. Collaboration

3.5.4. Speech

3.5.5. Landscape

3.6. AKA

3.6.1. technoleg gwybodaeth a chyfathrebu

3.6.2. Cyfryngau digidol

3.6.3. Amlgyfryngau

3.6.4. rhyngrwyd