Trening og Trivsel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trening og Trivsel by Mind Map: Trening og Trivsel

1. Hva gir treningen?

1.1. Bedre humør

1.2. Bedre immunforsvar

1.3. Forebygger mot livsstilssykdommer

1.4. Trening forbedrer kroppen

1.5. Trivsel

2. Hvordan trene?

2.1. Økt puls

2.2. Lytt til kroppen

2.3. Variasjon

2.4. Mat, drikke og hvile

3. Trening og arbeid

3.1. Sykefraværet går ned

3.2. Større arbeidskapasitet

4. Motivasjon

4.1. Indre motivasjon

4.2. Ytre motivasjon