CoderDojo Lund: Above All, Be Cool

CoderDojo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CoderDojo Lund: Above All, Be Cool by Mind Map: CoderDojo Lund: Above All, Be Cool

1. Apputveckling

1.1. iBuildApp för iPhone och Android

1.2. MIT App Inventor, Android

1.2.1. App Inventor-hjälp för OS X

1.3. Appmaker (Mozilla)

2. Minecraft

2.1. ScriptCraft

2.1.1. Komma igång

2.1.1.1. Kör du Windows? Använd bukkitGui istället

2.1.1.1.1. Installera bukkitGUI

2.1.1.1.2. Ställ in bukkitGUI

2.1.1.1.3. Ladda ner ScriptCraft via BukkitGUI

2.1.1.2. 1. Installera CraftBukkit

2.1.1.3. 2. Installera ScriptCraft i plugins-katalogen

2.1.1.4. 3. Installera en editor

2.1.1.4.1. Mac: TextWrangler

2.1.1.4.2. Windows: Notepad++

2.1.1.4.3. Andra förslag: gedit, kate

2.1.1.5. 4. Skriv din kod i en egen .js-fil i js-plugins

2.1.1.6. 5. Skriv reload eller /js refresh() i Minecraft när du ändrat i din kod

2.1.1.7. 6. Lär dig mer på Scriptcrafts hemsida

2.1.2. CoderDojo Athenry: Our ScriptCraftJS Minecraft Mods

2.1.3. CoderDojo Växjö: ScriptCraft

2.1.4. kod och moduler

2.1.4.1. alias

2.1.4.2. arrows

2.1.4.3. chat

2.1.4.4. classroom: för lärare

2.1.4.5. core: gemensam kod för många plugin

2.1.4.5.1. load (filename,warnOnFileNotFound)

2.1.4.5.2. save (object, filename)

2.1.4.5.3. plugin (name, interface, isPersistent)

2.1.4.5.4. ready (function)

2.1.4.5.5. command (name, function)

2.1.4.5.6. refresh(): reload only scriptcraft javascript files

2.1.4.6. drone: 1) bygga, 2) klippa och klistra

2.1.4.6.1. Each Drone method is also a global function that constructs a drone if none is supplied. That is why this works: "/js fwd(3).left(2).box(2).up().box(2).down()"

2.1.4.6.2. box(blocks.wool.black, 4, 9, 1)

2.1.4.6.3. movement: up(), down(), left(), right(), fwd(), back(), turn()

2.1.4.6.4. getLocation(): Returns a Bukkit Location object for the drone

2.1.4.6.5. chkpt(name)

2.1.4.6.6. prism(blocks.oak,3,12)

2.1.4.6.7. cylinder(blocks.iron, 7, 1)

2.1.4.6.8. arc(): see the example

2.1.4.6.9. door( blocks.door_iron )

2.1.4.6.10. sign(["Hello","World"],63) // fristående

2.1.4.6.11. sign(["Welcome","to","Scriptopia"], 68) // på vägg

2.1.4.6.12. oak(), spruce(), birch(), jungle() // träd

2.1.4.6.13. garden(10,5)

2.1.4.6.14. drone.copy('somethingCool',10,5,10),right(12).paste('somethingCool')

2.1.4.6.15. drone.extend()

2.1.4.6.16. cottage().right(8).times(4)

2.1.4.6.17. blocktype("Hello\nWorld",blocks.glowstone)

2.1.4.6.18. sphere( blocks.iron, 10)

2.1.4.6.19. hemisphere(blocks.oak, 7, 'north')

2.1.4.6.20. rainbow(30)

2.1.4.6.21. spiral_stairs('oak', 5)

2.1.4.7. events

2.1.4.8. ext

2.1.4.9. fireworks

2.1.4.9.1. /js arrows.firework()

2.1.4.10. homes

2.1.4.11. http

2.1.4.12. minigames

2.1.4.13. signs

2.1.4.14. utils

2.2. CraftBukkit (server)

2.3. BukkitGUI

2.4. Kidscraft

2.5. Moddning på svenska

2.6. MinecraftEdu: Minecraft i klassrummet

2.7. Importera modeller till Minecraft från SketchUp

2.8. SCMOwns

2.9. Modloader

2.9.1. Hur man gör nya modd

2.10. Tekkit

2.11. Minecraft Coder Pack

2.12. Dubbel regnbåge i Minecraft med Scratch

2.12.1. YouTube-demo

3. Scratch

3.1. Åsa Kronquist visar Scratch på 10 minuter

3.2. Scratchkort på svenska (Malin Christersson)

3.3. Exempel från familjen Lundahl

3.4. Scratchprogrammering på svenska (Daniel Johansson)

3.5. Pong (Växjö)

3.6. Pac-Man (Växjö)

3.7. Hur gör man krockdetektering mellan en hoppande figursprite och en plattformssprite? Hur gör man en rörlig bakgrund i Scratch?

3.7.1. Svar: Kolla våra projekt

3.8. Scratch har många bra exempel som följer med. Fil > Öppna > knappen Exempel.

3.9. Dubbel regnbåge i Scratch

3.10. Jag vill göra en animering. Finns det några bra exempel att titta på?

3.10.1. Animation > 6 Aquarium, 8 DayDream

3.10.2. Interactive Art > 3 PlayWithYourFace

3.10.3. Stories > 5 SNN #1, 6 WodunnesWorld

3.11. Jag vill göra ett spel. Finns det några bra exempel att titta på?

3.11.1. Games > 2 Pacman, 3 FishChomp, 4 Pong

3.11.2. Simulation > 1 Spinners

3.12. Hopscotch (iOS): app som bygger på Scratch-idéer

3.13. Super Scratch Programming Adventure (bok)

4. Javascript

4.1. Choc: Traceable programming

4.2. CodeCombat

4.3. The Young Developer's Guide to Debugging JavaScript

4.4. Doodle Jump Game JavaScript & HTML5

4.5. Codeacademy

4.6. Langton's Ant

4.7. JSFiddle

4.8. jsiso: 2D-spel i JavaScript

4.9. RaphaelScape – “Maze Mod with Raphaël”

4.10. JavaScript made easy

5. Arduino

5.1. Robot

5.2. Scratch for Arduino

5.3. Bygg spelkontroller för Scratch

5.4. Tips

6. Webb

6.1. Bootstrap 3

6.2. Webb med Batman

6.3. SitePoint HTML Reference

6.4. Mozilla Developer Network

6.5. Mozilla Webmaker

6.5.1. Mozilla Thimble: testkör HTML

6.6. HTML Challenges (wikiversity)

7. Stop motion

7.1. Hannes Bengtssons presentation sep 2012

7.2. AnimatorDV Simple+ (Windows)

7.3. FrameByFrame (OSX)

7.4. iMotion HD (iOS)

7.5. Stop Motion Studio (iOS)

7.6. Animator Stykz

7.7. Pivot Stickfigure

7.8. Exempel på animerad film

7.9. Multimediabyrån (Skolverket)

8. Realia

8.1. Programmering som yrke och hobby (Enrico Campidoglio)

8.2. The Secrets of Computer Code (poddradio)

8.3. Hack i Apollo 11:s månmodul

8.4. Bletchley Park

8.5. Kod i filmer och teveprogram

9. Hårdvara

9.1. Makey Makey

9.2. c-Jump Computer Programming Board Game

9.3. Arduino

9.4. Scratch för Arduino

10. Vänner och bekanta

10.1. DesignerDojo

10.1.1. SketchUp (3D)

10.2. Hannes IKT-verkstad

10.3. CoderDojo

10.3.1. Malmö

10.3.2. Stockholm

10.3.3. Växjö

11. Spelprogrammering

11.1. 2D

11.1.1. CodeSpells: trollformler i Java

11.2. 3D

11.2.1. Unity: spelutvecklingsmiljö

11.2.2. Blocksworld

11.2.3. Kerbal Space Program

11.2.4. Kodu game lab

11.2.5. Alice

11.3. robot game (lär dig Python)

11.4. Blender Game Engine

11.5. Game Mechanic Explorer: A collection of concrete examples for various game mechanics, algorithms, and effects

12. Programmering

12.1. Google Code University

12.2. Coding resources, including Scratch

12.3. Kojo/Scala

12.3.1. bok

12.3.2. film

12.3.3. tröja

12.4. Khan Academy: Programming Basics

12.5. Blockly: JavaScript, Python, XML

12.6. Pythonprogrammering i webbläsaren

12.7. Programmeringsmiljöer för iPad

12.8. Codea: programmera med iPad

12.9. Greenfoot: Teach & Learn Java Programming

12.10. Datorkunskap

12.11. Codewars: lär ut programmering via utmaningar

13. OpenStreetMap

13.1. Använd JOSM, som tilllåter offlineredigering och där det är svårare att förstöra lika mycket. Går att distribuera .osm-filer att jobba på.

13.2. Få tillgång till Lunds kommuns WMS-server med bättre och nyare flygfoton än Bing, som inte är tillräckligt exakt för Lund längre

13.3. Se till att kalibrera underlag med t.ex. GPS-spår

13.4. OpenStreetMap: kartvärldens Wikipedia

13.5. Se till att knyta ihop vägar, dvs. följ validatorn i JOSM

13.6. Sätt POI:s som egna noder och tagga inte huspolygoner med POI-data

13.7. Annars är det väl alltid roligast att kartlägga ens hemtrakter till att börja med. Vad man sen kartlägger där spelar mindre roll. Kanske walking papers skulle vara något att kolla på eller TileMill så man får skapa egna renderingar.

14. Programmering med surfplatta

14.1. Codea

14.2. Hopscotch

14.3. Snap

14.4. Processing

14.4.1. OpenProcessing: publicera och dela kod