Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SmarTest by Mind Map: SmarTest
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

SmarTest

Princiepes

Strategisch

Bedrijfsdoelstellingen centraal

Mensgericht

Voor en door mensen van vlees en bloed

Adaptief

Just Enough Process

Berekend op continue verandering

Risicogedreven

Geen risico, geen test

Transparant

Acceptatiecriteria zijn rode draad

IPS

ISO 9126

Betrouwbaarheid

Efficiëntie

Overzetbaarheid

Functionaliteit

Bruikbaarheid

Onderhoudbaarheid

IDQ

Juistheid

Tijdigheid

Doeltreffendheid

Exclusiviteit

Controleerbaarheid

Onderhoudbaarheid

POQ

Doelmatigheid

Organisatie

Werkbaarheid

Flexibiliteit

Bestuurbaarheid

Efficiëntie

Activiteiten

Planning en Besturing

Risicoanalyse

Intake en review

Acceptatiecriteria

Testspecificatie

Testuitvoering

Rapportage

Inrichting en Beheer

Vallen niet samen met fasen

Fasen

Planning

Voorbereiding

Specificatie

Uitvoering

Afronding

Hoofdproducten

Testplan

PRIMA-matrix

PRoduct RIsico Matrix

Samen met stakeholders

Wat testen?

Review-rapporten

Set van documenten

Acceptatiecriteria-lijst

Hart van het proces!

Lijst met eisen en requirements

MoSCoW prioritering

Testspecificatie

Uitgeschreven instructies

Zo compact mogelijk

Bevindingen

Alle bevindingen

(Resultaten)

Vrijgavekaart

Soort Scrumboard

Statusoverzicht

Eindrapport met advies

Oordeel per acceptatiecriteria

Evaluatie van het proces

Testsoorten

Ontwikkeltesten

Unit testen

Functioneren de onderdelen?, Individueel, Samenhang met elkaar

Systeemtesten

Functioneerd het geheel?

Systeemtestomgeving

Acceptatietesten

Gebruikers en beheerders

Omgeving lijkt op productie