Үнэн+Хайр+Хүч Чадал = Intelligence

by Bat-Orgil B 04/23/2012
3348