Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Ergonomiske prinsipper

1.1. Naturlig bevegelsesmønster

1.2. Arbeidsstillinger

1.3. Forflytningsteknikk

1.4. Løfteteknikk

1.5. Variasjon i arbeidet

1.6. Å forberede arbeidet

2. Hjelpemidler

2.1. Regulerbar seng

2.2. Personheis

2.3. Forflytningsmatte

2.4. Håndtak

2.5. Regulerbart arbeidsbord og -stol

3. Ergonomi og helse

3.1. Helsefremmende arbied

3.2. Fysisk aktivitet

4. Hva er ergonomi og hvorfor er det viktig?

4.1. Ergonomi er kunnskap

4.2. Bruken av kroppen