Rapoarte întocmite de către entitățile din România potrivit normelor legale pentru modulul contab...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rapoarte întocmite de către entitățile din România potrivit normelor legale pentru modulul contabilitate Una.md by Mind Map: Rapoarte întocmite de către entitățile din România potrivit normelor legale pentru modulul contabilitate Una.md

1. 9. VIES Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri

2. I. Rapoarte financiare care se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

2.1. 1. Situatii financiare

2.1.1. 1. Situații financiare complete (semestrial sau anual)

2.1.1.1. 1. Bilanț

2.1.1.2. 2.Cont de profit și pierdere

2.1.1.3. 3. Situația modificărilor capitalului propriu

2.1.1.4. 4.Situația fluxurilor de numerar

2.1.1.5. 5.Note explicative la situațiile financiare

2.1.2. 2. Situații financiare simplificate (semestrial sau anual)

2.1.2.1. 1. Cont de profit și pierdere

2.1.2.2. 2. Note explicative la situațiile financiare anuale simplificate

2.1.2.3. 3. Bilant prescurtat

2.2. 2. Declarații

2.2.1. 1. Declarația 094 (trimestrial)

2.2.2. 2. Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

2.2.3. 3. Declaraţie privind impozitul pe profit

2.2.4. 4. Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

2.2.5. 5. Decont privind accizele

2.2.6. 6. Declarație privind veniturile realizate

2.2.6.1. pag.2

2.2.7. 7.Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii

2.2.8. 8. Decont de taxa pe valoarea adăugată

2.2.9. 10. Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

3. IV. Declarații la A.F.M (Administratia Fondului pentru Mediu)

3.1. 1. Declarație la Fondul de Mediu

4. Declaratie INTRASTAT (centrul Comertului European)

4.1. Declaratie on-line

5. II. Declarații la I.T.M (Inspectoratul teritorial al Muncii)

5.1. 1. Registrul general de evidență a salariaților se transmite în format electronic de către angajatori (lunar)

6. III. Declarații la C.N.A.S (Casa Nationala Asigurari de Sanatate)

6.1. 1. Declaraţie pentru CNAS

7. V. Declarații la I.N.S (Institutul National de Statistica )

7.1. 1. Declarația Intrastat