Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ICD Tool by Mind Map: ICD Tool
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ICD Tool

1. Ontmoeten

1.1. Stakeholdermapping

1.2. Leggen van basis voor samenwerking

1.3. Definiëren van gezamenlijke doelstelling(en)

1.4. Vaststellen van een proces om tot resultaat te komen

1.5. Conflictmanagement

2. Overleggen

Context in beeld brengen / verkennen van 'state of the art' waar eventueel op voortgebouwd kan worden

2.1. Welke middelen brengt eenieder in ten behoeve van de samenwerking?

2.2. Welke waarde wordt verwacht (als tegenprestatie)?

2.3. Hoe wordt er waarde gecreëerd?

2.4. Risico-identificatie

3. Delen

Partijen af brengen van 'fixed pie' idee

Modellen Eric

Kennismodel

4. Beslissen

4.1. Overeenstemming bereiken

4.2. Overeenstemming vastleggen

5. Stabiliseren

5.2. Betrokkenen aan commitment houden

5.3. Opkomende problemen oplossen

BT+

Uitgangspunten van de stakeholders definiëren

Uitgangspunten van de samenwerking definiëren

Bepalen toegevoegde waarde stakeholders voor het proces (wat komt iedereen halen en brengen?)

Planning op hoofdlijnen van het totale proces (inclusief milestones)

Vaststellen go/no go momenten

Commitment vaststellen

Tools