Komunikacijski sustavi

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Komunikacijski sustavi by Mind Map: Komunikacijski sustavi

1. Sustav

1.1. dva ili više povezana elementa

1.2. međusobna interakcija elemenata sa okolinom

1.2.1. ulazne veze

1.2.2. izlazne veze

2. Komunikacija

2.1. slanje informacija

2.1.1. Najčešće putem jezika

2.2. 3 glavne dimenzije

2.2.1. sadržaj

2.2.1.1. zajedno sa formom kreira poruku

2.2.2. forma

2.2.3. cilj

2.2.3.1. druga osoba

2.2.3.2. drugi entitet

2.2.3.3. sam čovjek

2.3. činiti nešto općim ili zajedničkim

3. Informacija

3.1. obrada

3.2. mainupulacija

3.3. organizacija

3.4. značenje pripisano nekom podatku

3.5. podatak

3.5.1. jednostavna činjenica

3.5.2. neobrađena činjenica

3.5.3. izolirana činjenica

4. Komunikacijski sustav predstavlja cijelokupni sustav prijenosa poruke. Pretvaranje poruke u signal vrši predajni uređaj, a pretvaranje signala u poruku vrši prijamni uređaj.