Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Participatief leidinggeven by Mind Map: Participatief leidinggeven
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Participatief leidinggeven

Huldig 10 principes

blijf nederig en vermijd machtsmisbruik

begin met doel in gedachten

zorg eerst voor de belangrijkste dingen

bewaak de kern

denk win-win

eerst begrijpen, dan begrepen worden

wees proactief

ambieer vooruitgang, discipline en geduld

doe de dingen graag

beschouw geliefd worden niet als doel

Maak medewerkers onafhankelijk en sterker

treed op als coach

organiseer permanent inspraak

draag er zorg voor dat medewerkers invloed hebben

stel vooral vragen en aarzel over het geven van pasklare antwoorden

stimuleer werkplekleren, intervisie en externe VTO-activiteiten

geef feedback over kwaliteiten, valkuilen en prestaties

moedig het gebruik van intuïtie aan

volg (ook de schijnbaar vergezochte) ideeën van medewerkers

moedig brede interesse aan

Bouw vertrouwen op

eerlijkheid is de belangrijkste waarde

echtheid en openheid

afspraken nakomen

loyaal zijn aan medewerkers

vertrouwelijk omgaan met privé-info

realtische perspectieven schetsen

interesse uiten en echt begrip nastreven

eventuele macht zeer zorgvuldig inzetten

medewerkers niet openlijk bekritiseren

Ondersteun teamwerk

effectieve teamstructuur

effectieve teamcultuur

effectieve teamcontext

Inspireer medewerkers

creëer animo voor de gezamenlijke missie en visie

appelleer aan de hoop en wensen van medewerkers

demonstreer competentie en voorbeeldgedrag

laat een hoog niveau van activiteit zien

toon doorzettingsvermogen en optimisme

gerbuik kleurrijke en beeldrijke taal

reduceer complexe materie

gebruik humor

gebruik 'actief luisteren' als techniek

toon interesse voor taakgerichte en persoonlijke beslommeringen

zorg dat je beschikbaar bent

beantwoord vragen van medewerkers

moedig medewerkers aan om initiatief te nemen

Manager zijn

zorg voor duidelijke organisatiedoelen

zorg voor een gepaste strategie met het oog op de doelrealisatie

zorg voor een aangepaste organisatiestructuur

zorg voor een motiverend medewerkersbeleid

zorg voor kwaliteitsvolle organisatieprocessen

zorg voor een gunstig financieel kader en rendement