TÖÖTURUKOOLITUS

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÖÖTURUKOOLITUS by Mind Map: TÖÖTURUKOOLITUS

1. Tugevused

1.1. Inimeste konkurentsivõime suurenemine tööturul.

1.2. Iga tööturukoolitusse investeeritud euro toob ühiskonnale kahe aastaga tagasi neli eurot.

1.3. Teenusepakkujaid üle Eesti / koolitused mitmekesised.

1.4. Vajaduspõhisus.

1.5. Koolitust saavad pakkuda ainult Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloaga ettevõtted.

1.6. Koolitust ei katkestata, kui töötu on koolituse ajal asunud tööle.

2. Võimalused

2.1. Stipendium.

2.2. Positiivsete kogemuste kajastamine.

3. Nõrkused/piirangud

3.1. Vähe tähelepanu sotsiaalsele poolele.

3.2. Kindel sihtgrupp.

3.3. Koolitusel osalemise ajal võib tööotsimise intensiivsus langeda.

4. Ohud

4.1. Inimeste arglikus osaleda.

4.2. Puudulik koostöö tööandjatega.

4.3. Vajaduspõhisus.

4.4. Töötuse järsk kasv.

4.5. Inimeste passiivseks muutumine.

4.6. Rahvastiku vananemine.

4.7. Inimeste negatiivne kogemus.