PLE Jaran

Curso LLenguaitic, aprofundiment, pràctica.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLE Jaran by Mind Map: PLE Jaran

1. Action Points

1.1. Treball diari

1.2. Resoldre dubtes

2. Prioritize Ideas

2.1. Motivación

2.2. Evaluación Continua

2.3. Examen

3. Plan

3.1. Moodle

3.1.1. Pautes

3.1.2. Activitats

3.2. Blog Profesora

3.2.1. Seguiment continguts

3.2.2. Model a seguir

3.3. Diversitat Aula

3.4. Destreses alumnes

3.5. Compartir docs a Google

3.6. Compartir a Facebook

4. Problem

4.1. Temps

4.2. No Gratuïtat

5. Ideas

5.1. Podcast

5.1.1. Audacity

5.1.2. 2n ESO

5.2. Transversalitat

5.3. Activitats tradicionals

5.4. Activitats TIC