TÖÖVAHENDUS

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÖÖVAHENDUS by Mind Map: TÖÖVAHENDUS

1. Weaknesses

1.1. LIIGA KÕRGED NÕUDMISED

1.2. "TÖÖTUKASSA VÕI HARIDUS?"

1.3. "TÖÖTUKASSA KOOLITUS VÕI HARIDUS?"

1.4. TUHJAD VAKANTSID

2. Strengths

2.1. TASUTA KAHEPOOLSED VÕIMALUSED

2.2. TÖÖTU/TÖÖOTSIJA TURVALISUS

2.3. PORTAAL + TÖÖTUKASSA OSAKONNAD

3. Threats

3.1. SOBIV TÖÖ = TÄHTAJALINE TÖÖ

4. Opportunities

4.1. EURES

4.2. KAHEPOOLNE VÕIMALUS - PROOVITÖÖ

4.3. KAHEPOOLSE INFORMEERIMISE VÕIMALUS