Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Metody badań pedagogicznych

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

metodologia

nauka o metodach i działalności naukowej

przygotowanie i prowadzenie badań naukowych

opracowywanie wyników badań

rodzaje metodologii

narzędzie

przedmiot do realizacji wybranej techniki badań

przedmioty, za pomocą których zbiera się informacje

metodyka

sposób posługiwania się metodami

metoda

sposób rozwiązywania problemów badawczych

celowe czynności

ogólne założenia dotyczące celowych czynności i śrdków przydatnych w rozwiązywaniu problemów

powtarzalność

technika

szczegółowe sposoby postępowania badawczego

czynność pojedyncza

ma znaczenie czsasownikowe

oznacza czynności, np. obserwowaniw, prowadzenie wywiadu