Metody badań pedagogicznych

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody badań pedagogicznych by Mind Map: Metody badań pedagogicznych

1. metoda

1.1. sposób rozwiązywania problemów badawczych

1.2. celowe czynności

1.3. powtarzalność

2. metodologia

2.1. nauka o metodach i działalności naukowej

2.2. przygotowanie i prowadzenie badań naukowych

2.3. opracowywanie wyników badań

2.4. rodzaje metodologii

2.4.1. ogólna

2.4.1.1. zajmuje się ogólnymi problemami

2.4.2. szczegółówe

2.4.2.1. bada metody i systemy wybranych nauk

3. technika

3.1. szczegółowe sposoby postępowania badawczego

3.2. czynność pojedyncza

3.3. ma znaczenie czsasownikowe

4. narzędzie

4.1. przedmiot do realizacji wybranej techniki badań

4.2. przedmioty, za pomocą których zbiera się informacje

4.2.1. kwestionariusze

4.2.2. ankiety

4.2.3. arkusze obserwacyjne

4.2.4. kamera, aparat fotograficzny

5. metodyka

5.1. sposób posługiwania się metodami