Genetyka

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Genetyka by Mind Map: Genetyka

1. kod genetyczny

1.1. RNA

1.2. DNA

1.3. Replikacja

1.4. Transkrpcja

1.5. Translacja

2. Prawa Morgana

3. Choroby genetyczne

3.1. zespół Downa

3.2. zespół Turnera

3.3. Progeria

3.4. Mukowiscydoza

3.5. Daltonizm

3.6. Hemofilia

4. Mutacje

4.1. Punktowe

4.1.1. insercje

4.1.2. delecje

4.1.3. tranzycje

4.1.4. tranzwersje

4.2. chromosomowe

5. GMO

5.1. Rośliny

5.1.1. soja, kukurydza, pomidory, ryż z wit.A, sałata ze szczepionką na wirusa wątroby typu B

5.2. Zwierzęta

5.2.1. Owieczka Dolly

6. PRAWA MENDLA

6.1. IIPrawo - niezależnej segregacji cech

6.2. I Prawo - czystości gamet

6.2.1. rodzaje gamet

6.2.1.1. homozygoty

6.2.1.2. heterozygoty

7. Biosynteza białek

8. mikroorganizmy

8.1. koniugacja

8.2. transformacja

8.3. transdukcja