Genetyka

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Genetyka by Mind Map: Genetyka

1. PRAWA MENDLA

1.1. IIPrawo - niezależnej segregacji cech

1.2. I Prawo - czystości gamet

1.2.1. rodzaje gamet

1.2.1.1. homozygoty

1.2.1.2. heterozygoty

2. kod genetyczny

2.1. RNA

2.2. DNA

2.3. Replikacja

2.4. Transkrpcja

2.5. Translacja

3. Prawa Morgana

4. Biosynteza białek

5. Choroby genetyczne

5.1. zespół Downa

5.2. zespół Turnera

5.3. Progeria

5.4. Mukowiscydoza

5.5. Daltonizm

5.6. Hemofilia

6. Mutacje

6.1. Punktowe

6.1.1. insercje

6.1.2. delecje

6.1.3. tranzycje

6.1.4. tranzwersje

6.2. chromosomowe

7. mikroorganizmy

7.1. koniugacja

7.2. transformacja

7.3. transdukcja

8. GMO

8.1. Rośliny

8.1.1. soja, kukurydza, pomidory, ryż z wit.A, sałata ze szczepionką na wirusa wątroby typu B

8.2. Zwierzęta

8.2.1. Owieczka Dolly