TRENING

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRENING by Mind Map: TRENING

1. Endorfiner

1.1. Et hormon som slippes ut når du trener. Det gjør at du blir gladere

2. Hvor lenge?

2.1. Minst 30 minutter hver dag

3. Hvor mye?

3.1. Man før trene ca. 3 ganger i uka, men være i aktivitet hver dag

4. Hvordan trene?

4.1. Det er lurt å finne en måte du syns er gøy.

5. Trening på jobben

6. Trene ute og inne

7. New node

8. Mestring?

8.1. Opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer, og ha følelsen av å ha kontroll over eget liv.

9. Hva er ikke bra med trening?

9.1. Lett å trene feil

9.2. Det kan bli for mye

9.3. Belastningsskader

10. Intervall

10.1. Intervalltrening betyr å trene med ulik intensitet og med pauser. Eks. løp 4 minutter, jogg fire minutter

11. Puls

11.1. Topp-puls er 220 minus alder,

11.2. Under intervalløkter skal man ligge på en puls som tilsier at man greier å holde samme fart gjennom alle dragene.

11.3. På rolige langturer ca. 60 % av maksimal puls

12. Hva er bra med trening?

12.1. Humøret blir bedre

12.2. Mindre sjanse for livsstilsykdommer

12.3. Blir ung lengre

12.4. Sosialt og mer utholden

12.5. Bra for fordøyelsen

12.6. Bedre matlyst

12.7. Bedre selvtillit

12.8. Bedre helse og trivsel