TRENING

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRENING by Mind Map: TRENING

1. Endorfiner

1.1. Et hormon som slippes ut når du trener. Det gjør at du blir gladere

2. Hvor lenge?

2.1. Minst 30 minutter hver dag

3. Hvor mye?

3.1. Man før trene ca. 3 ganger i uka, men være i aktivitet hver dag

4. Hvordan trene?

4.1. Det er lurt å finne en måte du syns er gøy.

5. Mestring?

5.1. Opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer, og ha følelsen av å ha kontroll over eget liv.

6. Hva er ikke bra med trening?

6.1. Lett å trene feil

6.2. Det kan bli for mye

6.3. Belastningsskader

7. Intervall

7.1. Intervalltrening betyr å trene med ulik intensitet og med pauser. Eks. løp 4 minutter, jogg fire minutter

8. Trening på jobben

9. Trene ute og inne

10. Puls

10.1. Topp-puls er 220 minus alder,

10.2. Under intervalløkter skal man ligge på en puls som tilsier at man greier å holde samme fart gjennom alle dragene.

10.3. På rolige langturer ca. 60 % av maksimal puls

11. Hva er bra med trening?

11.1. Humøret blir bedre

11.2. Mindre sjanse for livsstilsykdommer

11.3. Blir ung lengre

11.4. Sosialt og mer utholden

11.5. Bra for fordøyelsen

11.6. Bedre matlyst

11.7. Bedre selvtillit

11.8. Bedre helse og trivsel

12. New node