Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Get IT Up by Mind Map: Get IT Up

1. Chúng tôi là ai

1.1. Agency

1.1.1. Chuyên MKT tổng thể cho doanh nghiệp

1.2. Lịch sử hình thành

1.2.1. Từ những người đã triển khai riêng lẻ các mảng khác nhau >> kết hợp lại

1.2.1.1. Có kinh doanh >> am hiểu sự khó khăn của doanh nghiệp

1.3. Kinh nghiệm

1.3.1. 4 năm kinh nghiệm

1.3.2. Số lượng và các dự án thành công

2. Đối tượng phục vụ

2.1. Các nhãn hàng nhỏ cần tối ưu ngân sách để phát triển

2.1.1. Khó khăn

2.1.1.1. Tiếp cận MKT với nguồn vốn eo hẹp

2.1.1.2. Không có phòng MKT

2.2. Các doanh nghiệp vừa

2.2.1. Khó khăn

2.2.1.1. chuyển đổi MKT số, thay đổi và thích nghi cùng công nghệ

2.2.2. Mong muốn

2.2.2.1. Được tư vấn chiến lược

2.2.2.2. Tiếp cận công nghệ nhanh hơn, Thay đổi nhanh nếu không muốn bị bỏ lại

2.3. Các doanh nghiệp lớn

2.3.1. Mong muốn

2.3.1.1. đưa thương hiệu càng càng lớn mạnh

2.3.1.1.1. Lợi ích

2.3.1.1.2. Niềm tin

2.3.1.1.3. Tính cách

2.3.1.1.4. Tính chất

2.3.1.1.5. Thuộc tính

2.3.2. Khó khăn

2.3.2.1. Bạn đồng hành cùng thương hiệu, minh bạch, có thực lực, sáng tạo

3. Tầm nhìn và sứ mệnh

3.1. Con người

3.1.1. Học hỏi lẫn nhau

3.1.2. Tin tưởng lẫn nhau

3.1.3. Hoàn thành công việc được giao

3.1.4. Nhiệt huyết

3.1.4.1. Tạo động lực lẫn nhau

3.1.5. Tạo giá trị cho bản thân và xã hội

3.1.6. Tối ưu hóa quy trình liên tục

3.2. Đối với doanh nghiệp

3.2.1. Mang đến doanh thu tức thời đến với các nhãn hàng nhỏ

3.2.2. Phát triển mạnh tại VN

3.2.2.1. Hướng phát triển ra nước ngoài

3.2.3. Phát triển phải bền vững

3.2.4. Đưa các doanh nghiệp tiếp cận với thời đại số

4. Sản phẩm

4.1. MKT Tổng Thể

4.1.1. Truyền thông

4.1.1.1. Booking

4.1.1.1.1. Báo chí

4.1.1.1.2. App

4.1.1.1.3. Group

4.1.1.1.4. Fanpage

4.1.2. Quảng cáo

4.1.2.1. FB ads

4.1.2.2. Insta ads

4.1.2.3. Gg ads

4.1.2.4. Zalo Ads

4.1.3. Xây dụng kênh

4.1.3.1. facebook

4.1.3.2. Insta

4.1.3.3. Tiktok

4.1.3.4. Seo Website

4.1.3.5. Youtube

4.2. Quảng Cáo

4.2.1. Quảng cáo

4.2.1.1. FB ads

4.2.1.2. Insta ads

4.2.1.3. Gg ads

4.2.1.4. Zalo Ads

4.2.1.5. Youtube

4.2.2. PR Group

4.2.2.1. Book PR

4.2.2.2. Seeding Group

4.3. Các gói Costume

4.3.1. Chi phí và các chiến dịch tùy biến cho từng khách hàng

4.3.1.1. Quảng cáo

4.3.1.2. Xây Brand

4.4. Thiết kế nhận diện thương hiệu

4.4.1. Logo

4.4.2. Bộ nhận diện thương hiệu

5. Điểm khác biệt

5.1. Tư Duy chiến lược đa dạng

5.1.1. Ngắn hạn

5.1.2. dài hạn

5.2. hiệu quả

5.3. Minh bạch

5.4. Tối ưu chi phí

5.5. Sáng tạo

5.5.1. Động lực phát triển

6. Quy tình triển khai

6.1. Tiếp nhận - Phản hồi - Tư vấn

6.1.1. Trao đổi trực tiếp hoặc onl để tiếp nhận thông tin, yêu cầu Marketing (Nhận Brief)

6.1.1.1. - Bối cảnh Cửa Hàng/doanh nghiệp - Đối tượng khách hàng mục tiêu - Thông tin sản phẩm - Thông điệp truyền tải từ thương hiệu - Mục tiêu dự án - Những vấn đề doanh nghiệp đối mặt - Những hoạt động phụ trợ - Hoạt động truyền cảm hứng của doanh nghiệp - Ngân sách dự án

6.2. Nghiên cứu - Phân tích - lập kế hoạch

6.2.1. Nghiên cứu thị trường, xây dựng Kế hoạch tổng thể, định hướng và đề xuất các kênh triển khai.

6.3. Ký hợp đồng

6.3.1. Sau khi Khách hàng – Xem xét, chỉnh sửa và thống nhất kế hoạch. Sẽ ký hợp đồng triển khai

6.4. Triển khai kế hoạch MKT

6.4.1. Sau khi Khách hàng – Xem xét, chỉnh sửa và thống nhất kế hoạch. Sẽ ký hợp đồng triển khai

6.5. Triển khai Kế hoạch chi tiết – Bảng quản lý giữa 2 bên

6.6. Thống kê báo cáo hàng ngày

6.6.1. Liên tục Tối ưu và cập nhật báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

7. Thương hiệu

7.1. Tầm nhìn

7.2. Định vị

7.3. Mục Tiêu

7.4. Nhận Diện

7.5. sự kết hợp của tư duy chiến lược, khả năng thấu cảm và sự sáng tạo đổi mới sẽ tạo ra những trải nghiệm số cuốn hút, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

8. Giá trị cốt lõi

8.1. Đồng hành

8.2. Tận tâm

8.3. Thấu hiểu ( thấu cảm)

8.3.1. do các founder đều có kinh doanh

9. Mang lại

9.1. Doanh thu

9.2. Thị Phần

10. Chúng tôi luôn tin tưởng nhau, nhiệt huyết, hoàn thành tốt công việc được giao, tạo động lực, tạo giá trị cho bản thân và xã hội, học tập và hành động liên tục để tối ưu hoa tạo nên qui trình tối ưu nhất