OPPIMISEN KARTTA LET-opinnot lukuvuosi 2011-2012

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OPPIMISEN KARTTA LET-opinnot lukuvuosi 2011-2012 by Mind Map: OPPIMISEN KARTTA LET-opinnot lukuvuosi 2011-2012

1. Affordanssit

1.1. teknologiset

1.2. sosiaaliset

1.3. pedagogiset

1.4. Windows Live Skydrive

2. Luova yhteisöllisyys

3. CoCreat

4. DESIGNING TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING

4.1. Moodle

4.1.1. EURO2012 English via football

4.1.2. TEL1

4.2. Second Life

5. KOULUTUSPROJEKTIT

5.1. Posteri

5.2. Luova Tupa

5.3. Digitarina

5.3.1. Wevideo

5.4. IPad

6. JOHDATUS OPPPIMISEEN JA KOULUTUSTEKNOLOGIAAN

7. GRADU

7.1. Tutkimussuunnitelma

7.2. Tiedonhankinta ja oppiminen

8. ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN

8.1. NStudy

8.2. Motivaatio

8.3. Metakognitio

8.4. Muisti

8.5. Motivaation säätely

8.6. Emootioiden säätely

8.7. Minäpystyvyys

8.8. Volitio

9. ASIANTUNTIJAKSI OPPIMINEN

9.1. Business Kitchen

9.2. eduZen

9.3. Asiantuntijaprofiili

10. METODIOPINNOT

10.1. Kvantti

10.2. Kvali

10.2.1. haastattelu

10.2.2. kysely

10.2.3. design tutkimus

11. OPPIMISEN TEORIA JA TEKNOLOGIAN OPETUSKÄYTTÖ

11.1. P418808 Pedagogisia näkökulmia tieto- ja viestintätekniikkaan 4 ov (2004)

11.2. PBL

11.3. Purot

12. DIGITAALINEN PORTFOLIO

12.1. Blogi

12.1.1. WordPress

13. HOPS