Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Organisations beteende ORKA 2012 by Mind Map: Organisations beteende ORKA 2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Organisations beteende ORKA 2012

Kapitel 1

Definition

Kapitel 2

Organisationsteori

Kapitel 4

Motivation på arbetet

Kapitel 7

Strukturer

Kapitel 8

Organisatoriska makt, Politik och Konlikter

Kapitel 5

Grupper och Team

Kapitel 6

Management och Ledarskap

Projekt

Projekt har mål, deadline och budget

Projektsteg

Terminologi

Fokustriangeln

Roller

Kunskapsföretag

FoU företag

Serviceföretag

Typiska drag

Problem med begreppet

Definition av Profession