Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Typy úkolů by Mind Map: Typy úkolů

1. STUDENT

1.1. odevzdá soubor

1.1.1. 1 soubor

1.1.1.1. Nastavení odevzdávání úkolů - Soubor odevzdaných úkolů: Ano

1.1.1.1.1. Maximální počet nahraných souborů: 1

1.1.2. více souborů (do 20)

1.1.2.1. Nastavení odevzdávání úkolů - Soubor odevzdaných úkolů: Ano

1.1.2.1.1. Maximální počet nahraných souborů: >1

1.2. vypracuje úkol online pomocí HTML editoru přímo v ELFu

1.2.1. Nastavení odevzdávání úkolů - Online text: Ano

1.3. v ELFu nedělá nic, je hodnocen za "offline" aktivitu

1.3.1. Nastavení odevzdávání úkolů - Online text: Ne, Soubor odevzdaných úkolů: Ne

1.4. nahrá zvukovou nahrávku přímo v ELFu

1.4.1. Modul Úkol s opravou - Typ úkolu: Soubor

1.4.1.1. s použitím repozitáře Záznam zvuku

2. UČITEL

2.1. zadá zpětnou vazbu

2.1.1. zadá známku

2.1.1.1. Známka: cokoliv kromě "Bez známky"

2.1.1.1.1. Jednoduchá známka

2.1.1.1.2. Pokročilé metody hodnocení

2.1.2. napíše komentář přímo v ELFu

2.1.2.1. Nastavení komentáře - Komentáře: Ano

2.1.3. vloží studentovi opravený soubor

2.1.3.1. Nastavení komentáře - Soubory se zpětnou vazbou: Ano

2.2. případně vrátí studentovi úkol k přepracování

2.2.1. a nepožaduje uchovávání jednotlivých verzí se zpětnou vazbou

2.2.1.1. Nastavení úkolu - Požadovat, aby studenti klikli na tlačítko Odeslat: Ano

2.2.1.1.1. učitel pak může "Vrátit úkol do stavu návrh"

2.2.2. a požaduje uchovávání jednotlivých verzí i se zpětnou vazbou

2.2.2.1. Modul Úkol s opravou

2.3. zveřejní odevzdané úkoly všem studentům (s jeho zpětnou vazbou nebo bez ní)

2.3.1. Modul Úkol s opravou