Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ПСИХОЛОГІЯ БАТЬКІВСТВА by Mind Map: ПСИХОЛОГІЯ БАТЬКІВСТВА
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ПСИХОЛОГІЯ БАТЬКІВСТВА

Перевірка знань студентів

Усні та письмові опитування

Поточні та підсумковий тести з курсу

Модульний контроль

Залік

Самостійна робота студентів

Написання самостійних робіт (реферати, ессе)

ІНДЗ

Розробка проектів

Модуль 1. Теоретичні засади психології батьківства

Лекція 1.

Лекція 2.

Семінари

Лекція 3.

Модуль 2. Психологічний супровід батьківства

Лекція 4.

Лекція 5.

Лекція 6.

Семінари