ПСИХОЛОГІЯ БАТЬКІВСТВА

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПСИХОЛОГІЯ БАТЬКІВСТВА by Mind Map: ПСИХОЛОГІЯ БАТЬКІВСТВА

1. Модуль 1. Теоретичні засади психології батьківства

1.1. Лекція 1.

1.1.1. ВСТУП ДО ТЕМИ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1.2. Лекція 2.

1.2.1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ БАТЬКІВСТВА

1.3. Семінари

1.3.1. 1. Становлення психології батьківства як наукової дисциплени

1.3.2. 2. Фактори та умови формування батьківства

1.3.3. 3. Батьківська компетентність як чинник психічного розвитку дитини

1.4. Лекція 3.

1.4.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВСТВА

2. Модуль 2. Психологічний супровід батьківства

2.1. Лекція 4.

2.1.1. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИХОВАННЯ БАТЬКІВ

2.2. Лекція 5.

2.2.1. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДОГО ПОДРУЖЖЯ

2.3. Лекція 6.

2.3.1. ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

2.4. Семінари

2.4.1. 1. Моделі психологічного супроводу батьківства

2.4.2. Батьківські ролі та функції

2.4.3. Стилі батьківського виховання та особливості розвитку дітей

3. Перевірка знань студентів

3.1. Усні та письмові опитування

3.2. Поточні та підсумковий тести з курсу

3.3. Модульний контроль

3.4. Залік

4. Самостійна робота студентів

4.1. Написання самостійних робіт (реферати, ессе)

4.2. ІНДЗ

4.2.1. Захист ІНДЗ

4.2.2. Презентація

4.3. Розробка проектів

4.3.1. Програми тренінгових занять

4.3.2. Навчальних модулів для батьків