Моніторинг навчальної діяльності

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Моніторинг навчальної діяльності by Mind Map: Моніторинг навчальної діяльності

1. Види діяльності

1.1. 6 лекцій

1.2. 6 практичних робіт

1.3. Завдання для самостійної роботи

1.4. Тести

1.4.1. Навчальні (контролюючі) тести

1.4.2. Тести для самоконтролю

1.5. 2 модульні контрольні

1.6. Підсумковий модульний контроль

2. Оцінювання

2.1. Стаціонарного курсу

2.2. Електронного навчального курсу

3. Література до курсу

4. Зміст курсу

4.1. Модуль 1.

4.1.1. Тема 1. Поняття педагогічного моніторингу. Мета. Задачі. Класифікації

4.1.2. Тема 2. Педагогічний моніторинг як інструмент керування навчально-виховним процесом

4.1.3. Тема 3. Моніторинг систем управління якістю освіти ВНЗ. Традиційний підхід

4.2. Модуль 2

4.2.1. Тема 4. Підготовка спеціалістів в галузі освіти до участі і використання міжнародних програм оцінки якості освіти

4.2.2. Тема 5. Етапи моніторингових досліджень

4.2.3. Тема 6. Створення моніторингової системи

5. Ключові поняття курсу