Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISLAM by Mind Map: ISLAM

1. juhlat ja pyhät päivät

1.1. ASURA

1.2. Id al-Adha

1.3. Id al-Fitr

2. koraani

2.1. ILMESTYKSET

3. pyhät paikat

3.1. MEKKA

3.2. MEDINA

3.3. JERUSALEM

4. synty

4.1. PROFEETTA MUHAMEDIN ILMESTYKSIEN ELÄMÄN POHJALTA 610-632

5. pääsuuntaukset

5.1. SUNNALAISUUS

5.1.1. 90%

5.2. SIIALAISUUS

5.2.1. 10%

6. peruspilarit

6.1. 1. USKONTUNNUSTUS

6.2. 2. RUKOUS

6.3. 3. PAASTO

6.4. 4. ALMU VERO

6.5. 5. PYHIIN VAELLUS

7. sunna

7.1. PROFEETTA MUHAMMEDIN ELÄMÄN TAPA

8. MUHAMMED

9. hadith

9.1. PYHÄKIRJA

10. teologinen ydin

10.1. 6 USKONKAPPALETTA

10.1.1. 1. usko yhteen kaikkivaltiaaseen

10.1.2. 2. usko jumalan enkeleihin

10.1.3. 3. usko ilmestyksiin

10.1.4. 4. usko profeettoihin

10.1.5. 5. usko ylösnousemukseen ja viimeiseen tuomioon

10.1.6. 6. usko kohtaloon

11. Šahada on islamin keskeisimmän sisällön tiivistävä lause ja yksi islamin viidestä peruspilarista. Sunni-islamissa se kuuluu: "Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala ja Muhammad on Hänen lähettiläänsä"