UPISI 2012-13

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UPISI 2012-13 by Mind Map: UPISI 2012-13

1. Upisni rokovi

1.1. ljetni

1.1.1. prvi krug

1.1.1.1. prijave: 2. i 3. srpnja 2012., od 8 do 16 sati

1.1.1.2. objava rezultata: 4. srpnja 2012., najkasnije do 14 sati

1.1.1.3. upisi: 5. srpnja 2012., od 8 do 16 sati

1.1.2. drugi krug

1.1.2.1. prijave: 9. srpnja 2012., od 8 do 16 sati

1.1.2.2. objava rezultata: 10. srpnja 2012., najkasnije do 12 sati

1.1.2.3. upisi: 11. srpnja 2012., od 8 do 16 sati

1.2. jesenski

1.2.1. objava broja nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis najkasnij do 17. kolovoza 2012.

1.2.2. prijave: 20. kolovoza 2012., od 8 do 16 sati

1.2.3. objava rezultata: 21. kolovoza 2012., najkasnije do 12 sati

1.2.4. upisi: 22. kolovoza 2012., od 8 do 16 sati i u četvrtak, 23. kolovoza 2012., od 8 do 12 sati

2. BODOVANJE

2.1. Bodovni prag: 52

2.2. Predmeti

2.2.1. hrvatski jezik

2.2.2. matematika

2.2.3. strani jezik

2.2.4. biologija

2.2.5. fizika

3. Dokumenti potrebni za upis

3.1. prijavnica za natječaj

3.2. originali svjedodžbi posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja

3.3. odgovarajući dokumenti kojima se dokazuje neko od prava koje učenik ostvaruje (pravo na izravni upis, dodatne bodove ili pravo na vrednovanje posebnih rezultata prethodnog obrazovanja i dr.)

3.4. upisnica u srednju školu

4. Ostalo

4.1. strani jezik koji se obavezno uči u školi: engleski jezik, njemački jezik (prema izboru učenika)

4.2. u obveznom programu treba izabrati vjeronauk ili etiku

4.3. izborni predmeti koji se mogu izabrati: drugi strani jezik (engleski, njemački, talijanski), izborna informatika, izborna matematika