time on my side

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
time on my side by Mind Map: time on my side

1. mastering minds

1.1. third eye

1.1.1. 963Hz

1.1.2. pineal gland life coach

1.1.3. pineal gland key to the universe

1.1.4. biggest cover up in history

1.1.4.1. killing your pineal gland

1.1.5. seven steps

1.2. ge-LOVE-n

1.2.1. cosmic heart

1.2.2. power of thoughts

1.2.3. left braintest

1.2.3.1. heel jezelf

1.2.3.2. mindprogram

1.2.3.3. test je talent

1.2.3.4. mentaliteit

1.2.4. mentaliteit

1.2.5. energie

1.2.6. & zo

1.2.7. gayas living earth

1.3. Manifesteren

1.3.1. manifesteren

1.3.2. understanding LOA

1.3.3. raise your frequencie

1.3.4. whole minded thinking

1.3.5. everything is possible

1.3.6. shape your reality

1.3.7. manifesteren

1.3.7.1. conceptmap

1.3.7.2. pad naar je hart

1.3.7.3. subconsciousmind

1.3.7.4. mindProgram

1.3.7.5. visualiseren

1.3.7.6. mind board

1.3.7.7. abundance

1.3.7.7.1. and happiness

1.3.7.7.2. power of subconscious mind

1.3.7.7.3. 13 ways to get what you want

1.3.8. creative power

1.3.9. hicks vortex

1.3.10. abundance

1.3.11. visualiseren

1.3.12. attraction

1.3.13. tools

1.3.14. secret

1.4. My Concept Map

1.4.1. dig. assistent

1.4.2. mind mapping MindMeister

1.4.3. mindmapping with MindMeister

1.4.4. conceptdenken

1.4.5. maps

1.4.5.1. mapping

1.4.5.2. mapping

1.4.5.3. empathy

1.4.5.4. hero's journey

1.4.5.5. mapping

1.5. inspiration

1.6. kabbalah

1.7. kundalini

1.8. maken

1.8.1. symbol of manifestation

1.8.2. met yantra

1.8.3. creative power

1.8.4. child of creation

2. vortex

2.1. geometrie

2.1.1. phi

2.1.2. labyrinth

2.1.3. fractals

2.2. Uni Verse

3. en zo

3.1. in tune

3.2. intunewithuniverse

3.3. solfeggio

3.3.1. chakras

3.3.1.1. kundalini

3.3.1.2. kundalini energy

3.3.1.3. grand solfeggio

3.3.1.4. talententune

3.3.1.5. caduceus

3.3.1.6. chakras

3.4. open your heart with 528

3.5. how to raise your frequenciy

3.6. mind your heart

4. wereldbeeld

4.1. gaias living earth

4.2. the making of the western world

4.3. van rups naar vlinder

4.4. we gaan naar huis

4.4.1. mc.luhann

4.5. holisme

4.6. zero point

5. leven in de 5e dimensie

5.1. sri chakra

5.2. welcome to 5th dimension

5.3. wanneer begint 5e dimensie

5.4. wat betekent de 5e dimensie

5.5. discontinuous spacetime

5.6. vijfde dimensie

5.7. symptomen 5D

6. awakening

6.1. passage 2012

6.2. 5th dimensional awakening

6.2.1. kennisboek

6.3. the great awakening

6.4. wakeup experience

6.4.1. 3D, 4D en 5D

6.5. yasmin ibrahim

6.6. awake and align

7. be-wust-er-zijn

7.1. visualiseren

7.2. earth energy grid

7.3. ge-WET-en

7.3.1. metatron

7.3.2. modern day alchemy

7.3.3. blijf leren

7.4. cellular memory

7.5. spiri apps

7.6. akasha

7.6.1. akashic quantum field

7.6.2. akasha is a hologram

8. lost secret of immortality

8.1. key to immortality

8.2. fantastic voyage

8.3. journey of souls

8.4. eindeloos bewustzijn

8.5. eeuwig leven?

8.5.1. afterlife

8.6. cursus in sterven

8.7. alsearsmd

9. NU

9.1. galactic humans

9.2. galactic human design

9.3. becoming galactic human

9.3.1. you are becoming a galactic human

9.4. what is a galactic human in 5D

9.5. werken vanuit rust

9.5.1. ik mag lui zijn

9.5.2. Ik heb iedere dag tijd voor mezelf

9.5.3. Ik voel rust in mezelf

9.5.4. Ik maak tijd voor mijn innerlijk proces

9.5.5. Ook als ik weinig uren werk, komt er voldoende geld binnen

9.5.6. Het is fijn om mijn rol als leider in te nemen, ik heb er zelf ook veel plezier in

9.6. humanity is evolving into galactic humans

9.7. have you questioned your humanity

10. what are the four yugas?

10.1. enki speaks

10.2. the great year and the 4 yugas

10.3. when will satya yuga start?

11. photon belt

11.1. earthwalker

11.2. lightagemasters

11.3. cosmic events

11.4. left in the dark

11.4.1. Return to the Brain of Eden

11.4.2. return to the brain book preview

11.4.3. what plants can teach you

11.4.4. raw foods healthy mind

11.4.5. the divided brain

11.5. omnium universe

11.6. ge-ZON-der

12. water

12.1. hydro energy

12.2. tornado in fles

12.3. the nature of reality

12.4. masaru emoto

12.4.1. cymatics

12.4.2. not of this earth

12.4.3. alkalinewater

12.4.4. oerwater

12.5. watervortex

12.6. Aquarian

12.6.1. NU

12.6.2. ruimte en tijd

12.6.3. end of the age cycle

12.6.4. wereldbeeld

12.6.5. passage 2012

12.6.6. light age

12.6.7. dark side

12.7. spin

13. galactic federation

13.1. who are the galactics

13.2. cosmos & history

13.2.1. Ultimate Reality

13.2.2. sirius ascencion

13.2.3. boodschappen

13.2.4. zijn wij alleen?

13.2.5. by numbers

13.2.6. cropcircles

13.3. pleiadian light

13.4. pleiadian agenda

13.5. who are the pleiadians

13.6. galactic human slave trade

13.7. extraterrestrials

13.8. sirius ascension

13.9. galactic crossing

13.10. anunnaki

13.11. LuLu

14. my whole mind

14.1. dan pink

14.2. six senses of dan pink

14.3. my universal mind

14.4. whole brain path

14.5. heel jezelf

14.6. Holydays

14.6.1. left right brain test

14.6.1.1. right brain test

14.6.1.2. tricks to activate both sides of the brain

14.6.1.3. balance your brain

14.6.1.4. balancing brains

14.6.1.5. types of thinking test

14.6.1.6. types of thinking test

14.6.1.7. mentaliteit

14.6.1.8. schoolsysteem

14.6.2. tricks to activate both sides of the brain

14.6.2.1. jill bolte taylor

14.6.3. untergang des abendlandes

14.6.4. whole brain thinking

14.6.5. rightbrainthinking

14.6.5.1. ge-WET-en

14.6.6. worldsoundhealingday

14.6.7. balance your brain

14.6.7.1. dynamische balans

14.6.7.2. left brain dominance

14.6.7.3. condor and eagle

14.6.8. being your true self

14.6.9. third eye

14.6.9.1. 963Hz

14.6.9.2. kundalini

14.6.9.3. kundalinigrail

14.6.9.4. kundalini energy

14.6.9.5. pineal gland key to the universe

14.6.9.6. all solfeggio

14.6.10. time is art

14.6.10.1. 13moon

14.6.11. het veld

14.6.11.1. global consciousness

14.6.12. nu

14.6.12.1. 2012

14.6.12.2. our next season

14.6.12.3. age of aquarius

14.6.12.4. living earth

14.6.12.5. rise earth

14.6.12.6. nexus

15. my superconscious mind

15.1. becoming supernatural

15.1.1. becoming supernatural

15.1.2. meditations supernatural

15.2. your multidimensional self

15.2.1. holomind

15.3. beslissingen nemen

15.3.1. Voor iedere beslissing die ik neem keer ik naar binnen en vraag mezelf of deze beslissing bijdraagt aan mijn geluk

15.3.2. Ik neem pas een beslissing als ik van binnen voel dat die beslissing bijdraagt aan mijn geluk en dat ik me er aan kan houden

15.3.3. Ik visualiseer de consequenties van mijn beslissing voor ik hem neem

15.3.4. visuele reflectie

15.4. toeval

16. platonic elements

16.1. platonic solids

16.2. plato's allegory of the cave

16.3. platonic solids building blocks

16.4. path of selfdiscovery

16.4.1. whole brain thinking

17. life mastery wisdom

17.1. enlightened beings

17.2. spiritualawakeningsigns

17.3. the path to enlightenment

17.4. mens als ontwerp

17.4.1. recensie

17.4.2. samenvatting

17.4.3. yvonne alefs

17.5. path of selfdiscovery

17.5.1. 8 stappen

17.6. enlightened living

17.7. ver-LICHT-ing

18. my story

18.1. kwantum veld

18.1.1. quantum mind power

18.1.1.1. magic point

18.1.2. akashic quantum field

18.1.3. morfische velden

18.2. schrijven van teksten

18.3. toezeggingen doen

18.3.1. Ik mag mijn werk helemaal indelen en aanbieden zoals ik dat zelf prettig en leuk vind

18.3.2. Ik mag mijn werk steeds weer aanpassen en laten evolueren

18.3.3. Zaken buiten mijn expertise mag ik uitbesteden

18.3.4. Ik beloof alleen dingen waar ik me aan wil houden

18.3.5. Ik beloof alleen dingen op de korte termijn

18.3.6. Ik help heel veel mensen binnen mijn bedrijf en dat is voor hen even leuk als voor mij