МОДУЛЬ 1. Документообіг як процес. Методи та технології організації діловодного процесу в менедж...

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
МОДУЛЬ 1. Документообіг як процес. Методи та технології організації діловодного процесу в менеджменті by Mind Map: МОДУЛЬ 1.  Документообіг як процес. Методи та технології організації діловодного процесу в менеджменті

1. ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ

1.1. Документування та документообіг як складові діловодства

1.1.1. діловодство, діловодні служби

1.1.2. документування, реквізити, робочча площа документа, береги документа

1.1.3. документообіг, потоки документообігу

1.2. Етапи опрацювання вхідних, вихідних та внутрішніх потоків документообігу

1.2.1. вхідний документ

1.2.2. вихідний документ

1.2.3. внутрішній документ

1.2.4. оперограма

1.3. Ведення діловодства по зверненням громадян

1.3.1. пропозиція (зауваження)

1.3.2. заява (клопотання)

1.3.3. скарга

1.3.4. інформаційний запит

1.4. Справа. Номенклатура справ. Мета та принципи її формування

1.4.1. документ тимчасового терміну зберігання

1.4.2. документ тривалого терміну зберігання

1.4.3. документ постійного терміну зберігання

1.4.4. номенклатура типова, примірна, індивідуальна

2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

2.1. Справа. Номенклатура справ. Мета та принципи її формування

2.2. Методи і технології роботи з довідково-інформаційною документацією

2.3. Формування і оформлення справ. Підготовка справ до зберігання і використання

3. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

3.1. Сучасні вимоги до створення документів та роботи з ними

3.2. Етапи опрацювання вхідних, вихідних та внутрішніх потоків документообігу

3.3. Методи і технології ведення ділової та комерційної переписки. Листування. Сучасні вимоги до листування

3.4. Організація роботи з конфіденційною інформацією

3.5. Ведення діловодства по зверненням громадян

3.6. Справа. Номенклатура справ. Мета та принципи її формування

4. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

4.1. Індивідуальна номенклатура справ підприємств, організацій різних типів підпорядкування

5. КОНСУЛЬТАЦІЇ

5.1. Форум

5.2. Індивідуальні

6. НАВИЧКИ

6.1. роботи з документами на різних етапах документообігу

6.2. ведення ділової та комерційної переписки

6.3. опрацювання документів за зверненнями громадян

6.4. опрацювання конфіденційної інформації

6.5. формування справ, оформлення їх, для використання та зберігання

7. ЗНАННЯ

7.1. про документування та документообіг як складові діловодства

7.2. про етапи опрацювання вхідних, вихідних та внутрішніх документів

7.3. про сучасні вимоги до листування, про ведення ділової та комерційної переписки

7.4. про специфіку ведення діловодства по зверненнях громадян

7.5. про конфіденційну інформацію

7.6. про методи і технології роботи з довідково-інформаційними документами

7.7. про номенклатуру справ (типову, примірну, індивідуальну)

8. УМІННЯ

8.1. визначати рух документа за його реквізитами

8.2. створювати оперограми вхідних, вихідних та внутрішніх документів

8.3. створювати листи різних типів

8.4. працювати зі зверненнями громадян

8.5. працювати з документами - носіями конфіденційної інформації

8.6. ідентифікувати документ за його змістом та терміном зберігання

8.7. створювати індивідуальну номенклатуру справ