Świadomość rodziców na temat narkomanii w śród nastolatków

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Świadomość rodziców na temat narkomanii w śród nastolatków by Mind Map: Świadomość rodziców na temat narkomanii w śród nastolatków

1. I. Problem narkomanii wśród młodzieży według badań pedagogicznych

1.1. 1. Środki narkotyczne używane przez narkomanów

1.2. 2. Zakres zagrożenia narkomanią

1.3. 3. Formy terapii uzależnienia od narkotyków

2. Bibliografia

3. Wstęp

4. Załączniki

5. II. Rodzina i funkcje wychowawcze w kontekście problemów uzależnienia

5.1. 1. Rodzina jako środowisko wychowawcze

5.2. 2. Rola rodziny w profilaktyce i terapii narkomanii

6. Zakończenie

7. III. Metodologia badań własnych

7.1. 1. Cel i przedmiot badań

7.2. 2. Problemy i hipotezy badawcze

7.3. 3. Metody i narzędzia badawcze

7.4. 4. Teren i organizacja badań

8. IV. Wnioski z badań