Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Świadomość rodziców na temat narkomanii w śród nastolatków by Mind Map: Świadomość rodziców na temat narkomanii w śród nastolatków
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Świadomość rodziców na temat narkomanii w śród nastolatków

II. Rodzina i funkcje wychowawcze w kontekście problemów uzależnienia

1. Rodzina jako środowisko wychowawcze

2. Rola rodziny w profilaktyce i terapii narkomanii

I. Problem narkomanii wśród młodzieży według badań pedagogicznych

1. Środki narkotyczne używane przez narkomanów

2. Zakres zagrożenia narkomanią

3. Formy terapii uzależnienia od narkotyków

Zakończenie

Bibliografia

III. Metodologia badań własnych

1. Cel i przedmiot badań

2. Problemy i hipotezy badawcze

3. Metody i narzędzia badawcze

4. Teren i organizacja badań

Wstęp

IV. Wnioski z badań

Załączniki