Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Teatr pacynek, sytuacje dorosły - dziecko by Mind Map: Teatr pacynek, sytuacje dorosły - dziecko
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Teatr pacynek, sytuacje dorosły - dziecko

1. Komunikacja interpersonalna

1.1 Komunikacja niwerbalna

1.2 Komunikacja werbalna

2. Rozwój dziecka trzyletniego

2.1. Rozwój fizyczny

2.2. Rozwój emocjonalny

2.3. Rozwój intelektualny

2.4. Rozwój społeczny

3. Teatr jako forma komunikacji

4. Część empiryczna

4.1. Cel i przedmiot badań

4.2. Problemy i hipotezy

4.3. Metody i narzędzia badawcze

4.4. Teren i organizacja badań

4.5. Grupa badawcz

4.6. Wnioski

Bibliografia