Teatr pacynek, sytuacje dorosły - dziecko

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teatr pacynek, sytuacje dorosły - dziecko by Mind Map: Teatr pacynek, sytuacje dorosły - dziecko

1. 1. Komunikacja interpersonalna

1.1. 1.1 Komunikacja niwerbalna

1.2. 1.2 Komunikacja werbalna

2. 2. Rozwój dziecka trzyletniego

2.1. 2.1. Rozwój fizyczny

2.2. 2.2. Rozwój emocjonalny

2.3. 2.3. Rozwój intelektualny

2.4. 2.4. Rozwój społeczny

3. 3. Teatr jako forma komunikacji

4. 4. Część empiryczna

4.1. 4.1. Cel i przedmiot badań

4.2. 4.2. Problemy i hipotezy

4.3. 4.3. Metody i narzędzia badawcze

4.4. 4.4. Teren i organizacja badań

4.5. 4.5. Grupa badawcz

4.6. 4.6. Wnioski

5. Bibliografia