Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Novellaelemzés by Mind Map: Novellaelemzés

1. Elbeszélés bevezetése: a helyszín leírása:

2. aprólékosan, kidolgozottan mesél, sok a színes kép

3. Tetőpont: felismeri az arcképét

4. Bevezetés: 1. A visszatérésig, Amália míg eszébe jut

5. Szerkezet

5.1. Cselekmény kibontása: Bent a cukrászdában

5.2. Fordulat: Már csak Amália hiányzik

5.3. Tetőpont: mikor felismeri magát a lány medáljában lévő képen.

5.4. Megoldás: Szindbád újra a hídon

5.5. Bonyodalom kezdete: Szoindbád újra fiatalnak érzi magát ( Boltba lépés előtti mondatok

6. Elbeszélő

6.1. E/3 múlt időben meséli a történetet

6.2. inkább mindenttudó elbeszélő

7. Cím

7.1. A Hídon

7.1.1. 2 távoli dolgot összeköt

8. Szereplő(k)

8.1. Főszereplő külön

8.1.1. Miért nem vállalja be a leleplezést?

8.1.1.1. Nem volt igazi, tényleges apa

8.2. Szindbád

8.3. Amália lánya

8.4. vendégek a cukrászdában. (Utcai szereplők) - ismétlés, a hajdani Szindbád jelenbeli alakmása

9. Műfaj

10. Stílus

10.1. itt a korszak is, századelő, Krúdy Nyugat 1. nemzedéke

10.2. Szecesszió: túldíszítettség, kidolgozott részletek. Indázó motívumok, virágok, növények, keleti díszek.

10.3. indázó mondatfűzés. Sok összetett mondat, felsorolással. Ráérős, tekergő gondolatmenetek.

11. Ami eszedbe jut róla, asszociáció- hasonló mű

11.1. "utazás" toposz, mi mindent jelent?

12. Mondanivaló

12.1. Nem annyira a szülő - gyerek viszonyról szól- ezt várnánk, hanem az Időről, az emlékezésről. Ahogy múlik és áll.

13. Költői eszközök

13.1. Szóképek

13.1.1. megszemélyesítések: táj, környezet

13.2. Alakzatok

13.2.1. ismétlés: színek, tájak, híd, bolt, sarkantyú, felirat, berendezés, billiárd asztal -