Venituri și Cheltuieli

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Venituri și Cheltuieli by Mind Map: Venituri și Cheltuieli

1. Definiție Venituri: sume primite sau ce urmează a fi primite în urma activității desfășurate, din vânzări de bunuri, lucrări, servicii sau obținute de la alte surse (subvenții, dobânzi, donații).

2. Definiție Cheltuieli: sume plătite sau ce urmează a fi plătite ca urmare a consumului de stocuri (materii prime, materiale consumabile), pentru salariile personalului și alte destinații (chirii, impozite, dobânzi).

3. Clasificare cheltuieli:

3.1. Cheltuieli financiare

3.1.1. Pierderi din creanțe legate de participații

3.1.2. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate

3.1.3. Cheltuieli din diferențe de curs valutar

3.1.4. Cheltuieli privind dobânzile

3.1.5. Cheltuieli cu sconturile acordate

3.2. Cheltuieli de exploatare

3.2.1. Cheltuieli privind stocurile

3.2.2. Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți

3.2.3. Cheltuieli cu impozitele și taxele

3.2.4. Cheltuieli cu personalul

3.2.5. Alte cheltuieli din exploatare

4. Clasificare venituri:

4.1. Venituri financiare

4.1.1. Venituri din imobilizări financiare

4.1.2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt

4.1.3. Venituri din investiții financiare cedate

4.1.4. Venituri din diferențe de schimb valutar

4.1.5. Venituri din dobânzi

4.1.6. Venituri din sconturi obținute

4.2. Venituri din exploatare

4.2.1. Venituri din vânzări

4.2.2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție

4.2.3. Venituri din producția de imobilizări corporale și necorporale

4.2.4. Venituri din subvenții de exploatare

4.2.5. Alte venituri din exploatare