Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Adaptacja do życia przedszkolnego 3-latków jedynaków i 3-latków posiadających rodzeństwo by Mind Map: Adaptacja do życia przedszkolnego 3-latków jedynaków i 3-latków posiadających rodzeństwo
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Adaptacja do życia przedszkolnego 3-latków jedynaków i 3-latków posiadających rodzeństwo

Rozdział 2 Koncepcja badań

1. Sformułowanie głównego tematu

2. Cel i problemy badawcze

3. Hipotezy badawcze

4. Zmienne i wskaźniki zmiennych

5. Procedura, metoda i przebieg badania

6. Charakterystyka doboru grupy badawczej

Rozdział 1 Terminologia i problematyka

1. Przystosowanie jako proces adaptacji społecznej

2.Właściwości rozwojowe 3-letniego dziecka

3. Rola rodziny w przystosowaniu dziecka do przedszkola

4. Zadania przedszkola w przezwyciężaniu trudności dziecka w przystosowaniu się do środowiska przedszkolnego

Rozdział 3 Prezentacja i analiza wyników

Rozdział 4 Wnioski z badań

Zakończenie

Bibliografia

Aneks