Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Adaptacja do życia przedszkolnego 3-latków jedynaków i 3-latków posiadających rodzeństwo by Mind Map: Adaptacja do życia przedszkolnego 3-latków jedynaków
i 3-latków posiadających rodzeństwo
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Adaptacja do życia przedszkolnego 3-latków jedynaków i 3-latków posiadających rodzeństwo

Rozdział 2 Koncepcja badań

1. Sformułowanie głównego tematu

2. Cel i problemy badawcze

3. Hipotezy badawcze

4. Zmienne i wskaźniki zmiennych

5. Procedura, metoda i przebieg badania

6. Charakterystyka doboru grupy badawczej

Rozdział 1 Terminologia i problematyka

1. Przystosowanie jako proces adaptacji społecznej

2.Właściwości rozwojowe 3-letniego dziecka

2.1. Emocje i umiejętności potrzebne do życia w społeczeństwie, 2.1.1. Poczucie własnej wartości, 2.1.2. Umiejętność empatii, 2.1.3. Znaczenie więzi z rodzicami, 2.1.4. Poszanowanie innych

2.2. Podobieństwa i różnice między jedynakami a dziećmi posiadającymi rodzeństwo

3. Rola rodziny w przystosowaniu dziecka do przedszkola

3.1. Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze, 3.1.1. Rola rodziców w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, 3.1.2. Więzi pomiędzy rodzeństwem

4. Zadania przedszkola w przezwyciężaniu trudności dziecka w przystosowaniu się do środowiska przedszkolnego

4.1. Pierwsze kontakty z przedszkolem

4.2. Poznawanie nowego środowiska na miarę możliwości rozwojowych dziecka

4.3. Gratyfikowanie wysiłku adaptacyjnego

Rozdział 3 Prezentacja i analiza wyników

Rozdział 4 Wnioski z badań

Zakończenie

Bibliografia

Aneks