Adaptacja do życia przedszkolnego 3-latków jedynaków i 3-latków posiadających rodzeństwo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Adaptacja do życia przedszkolnego 3-latków jedynaków i 3-latków posiadających rodzeństwo by Mind Map: Adaptacja do życia przedszkolnego 3-latków jedynaków i 3-latków posiadających rodzeństwo

1. Rozdział 2 Koncepcja badań

1.1. 1. Sformułowanie głównego tematu

1.2. 2. Cel i problemy badawcze

1.3. 3. Hipotezy badawcze

1.4. 4. Zmienne i wskaźniki zmiennych

1.5. 5. Procedura, metoda i przebieg badania

1.6. 6. Charakterystyka doboru grupy badawczej

2. Rozdział 1 Terminologia i problematyka

2.1. 1. Przystosowanie jako proces adaptacji społecznej

2.2. 2.Właściwości rozwojowe 3-letniego dziecka

2.2.1. 2.1. Emocje i umiejętności potrzebne do życia w społeczeństwie

2.2.1.1. 2.1.1. Poczucie własnej wartości

2.2.1.2. 2.1.2. Umiejętność empatii

2.2.1.3. 2.1.3. Znaczenie więzi z rodzicami

2.2.1.4. 2.1.4. Poszanowanie innych

2.2.2. 2.2. Podobieństwa i różnice między jedynakami a dziećmi posiadającymi rodzeństwo

2.3. 3. Rola rodziny w przystosowaniu dziecka do przedszkola

2.3.1. 3.1. Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze

2.3.1.1. 3.1.1. Rola rodziców w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka

2.3.1.2. 3.1.2. Więzi pomiędzy rodzeństwem

2.4. 4. Zadania przedszkola w przezwyciężaniu trudności dziecka w przystosowaniu się do środowiska przedszkolnego

2.4.1. 4.1. Pierwsze kontakty z przedszkolem

2.4.2. 4.2. Poznawanie nowego środowiska na miarę możliwości rozwojowych dziecka

2.4.3. 4.3. Gratyfikowanie wysiłku adaptacyjnego

3. Rozdział 3 Prezentacja i analiza wyników

4. Rozdział 4 Wnioski z badań

5. Zakończenie

6. Bibliografia

7. Aneks